Услуги

Предлагани услуги

"Юроком 2000“ предлага на българския пазар доставка на материали за отоплителни, вентилационни и климатични системи.

Заедно с наши партньори - монтажни фирми доказали своята коректност и професинализъм, прелагаме на своите клиенти изпълнение на ОВК системи.

Ние разполагаме с пълна гама материали за изграждане на отоплителни инсталации – иновативни и енергоспестяващи системи на водещи европейски производители, както и конвенционални, утвърдени от практиката материали. 

Нашите системни решения осигуряват:

• равномерни температурни зони в отопляваните помещения;
• възможност за регулиране и изменение на температурата в помещенията в определени граници, според индивидуалните предпочитания на обитателите;
• запазване на чистотата на микроклимата,
• избягване на шум и въздушни течения;
• минимизиране на инвестиционните и на експлоатационните разходи;
• екологичност
• дълготрайна и безпроблемна експлоатация.

Екип от наши специалисти е на разположение за консултации, избор на продукти и проектиране на необходимите Ви инсталации.

Доставка и монтаж на водомери
Доставка и монтаж на водомери

Доставка и монтаж на водомери

Ежемесечен отчет водомери
Ежемесечен отчет водомери
Ежемесечен отчет водомери

Ежемесечен отчет водомери

Системи за дистанционно отчитане
Системи за дистанционно отчитане
Системи за дистанционно отчитане

Системи за дистанционно отчитане

Изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи
Изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи

Изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи

Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации
Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации

Изграждане на водопроводни и канализационни инсталации