Системи за дистанционно отчитане

Системи за дистанционно отчитане

Системи за дистанционно отчитане

Това което ще постигнете при използване на дистанционно отчитане на водомерите:


♦ Не се налага осигуряване на достъп на външни лица до имота Ви, за да отчитат водомерите.
♦ Водомерите се отчитат всеки месец с точност до литър.
♦ Разпределението на водата в сградата ще бъде изготвяно с голяма точност, което ще ограничи до минимум допълнителният разход на обща вода.
♦ Ползването на технологията дава възможност за по-добра енергийна ефективност на сградата относно разходването на вода. Системата предлага различни аларми за настъпили проблеми във водопроводната инсталация.

Битов водомер Повогаз

Радио модул Smartop

Водомер с радио модул

Сграден водомер Повогаз с импулсен изход

Универсален радио модул

♦ Водомерите и радио модулите са произведени от „Apator Powogaz”, Полша. Компанията е с традиции в производството на водомери и залага на високо качество и нови технологии. Всички продукти разполагат с необходимите сертификати.

Фирма „Юроком 2000” ООД е официален вносител на продуктите на „Apator Powogaz” за България.