Доставка и монтаж на водомери

Доставка и монтаж на водомери

За улеснение на клиентите си предлагаме следните услуги:

  • доставка, монтаж и пломбиране на нови водомери;
  • пломбиране на клиентски водомери;
  • изграждане на водомерни възли