За нас

Финансова помощ по проект
МАГАЗИН ДИНАНАБАД
КОНТИ 1
МАГАЗИН ДИАНАБАД 2
МАГАЗИН ДИАНА 3
ВИЕГА МЕГАПРЕС
ТРЪБИ КОНТИ
ВИЕГА ПРОФИПРЕС
ВИЕГА СПРИНКЛЕР
ВИЕГА СМАРТПРЕС

Дейност и история

  • Фирма „Юроком 2000” ООД е комплексен доставчик на системи за водопровод, канализация, отопление и геосинтетични материали. Повече от 10 години, освен материалите за вътрешносградно строителство, ние доставяме пълната гама продукти и системи за изпълнение на инфраструктурни проекти – пътна и железопътна инфраструктура, изграждане на водопроводни и канализационни мрежи на градове и села, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, промишлени инсталации и стратегически обекти от национално значение.
  • От 2006 г. „Юроком 2000” ООД е партньор в новоизграден завод за компактни и многослойни ПВЦ тръби и фитинги. Произвежданите в гр. Самоков продукти са познати на българския и международен пазар с търговската марка „Пайп Индустриал”.
  • Продукцията на Пайп Индустриал е отличена двукратно със златни медали на Международния панаир в гр. Пловдив. Компанията притежава всички необходими сертификати и разрешителни за влагане на материали в строителството.
  • „Юроком 2000” ООД е основен партньор и представител за България на множество водещи производители на материали:  CETCO, VIEGA, GSE, KONTI HIDROPLAST, APOTOR,  VIOLIMA, AQUATHERM, BERG MONTANA FITTINGS, ITALIANA CORRUGATI, KAN THERM, HP TREND SRO, FERRO S.A., WILO, ACO, INSTAPLAST, POWOGAZ, HL Hutterer & Lechner GmbH, LOW & BONAR, SUBOR BORU, KAN sp.z o .o., ALCA PLAST S.R.O., GRUNDFOS, VALSIR SPA, DUKER GmbH