Изграждане на ОВиК

Изграждане  на ОВиК

Изграждане на ОВиК

Изграждане на отоплителни инсталации

„Юроком 2000“ предлага на българския пазар доставка на материали и изграждане на отоплителни системи.

Ние разполагаме с пълна гама материали за изграждане на отоплителни инсталации – иновативни и енергоспестяващи системи на водещи европейски производители, както и конвенционални, утвърдени от практиката материали. 

Нашите системни решения осигуряват:

• равномерни температурни зони в отопляваните помещения;
• възможност за регулиране и изменение на температурата в помещенията в определени граници, според индивидуалните предпочитания на обитателите;
• запазване на чистотата на микроклимата,
• избягване на шум и въздушни течения;
• минимизиране на инвестиционните и на експлоатационните разходи;
• екологичност
• дълготрайна и безпроблемна експлоатация.

Канализационни системи

Канализацията е основен елемент на съвременната инфраструктура. Затова строителите се нуждаят от качествени продукти, осигуряващи бърз и сигурен монтаж, лесна поддръжка и дълготрайна експлоатация.
„Юроком 2000“ разполага с широка гама от различни по материал и размер тръби, фитинги за тях, шахти и пречиствателни станции на водещи балкански и европейски производители, отговарящи на всички стандарти и изисквания на 21 век.

Екип от наши специалисти е на разположение за консултации, избор на продукти и проектиране на необходимите Ви инсталации.