Изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични системи

Изграждане  на ОВиК

Изграждане на ОВиК

Юроком 2000“ предлага на българския пазар доставка на материали за отоплителни, вентилационни и климатични системи.

Заедно с наши партньори - монтажни фирми доказали своята коректност и професинализъм, прелагаме на своите клиенти изпълнение на ОВК системи.

Ние разполагаме с пълна гама материали за изграждане на отоплителни инсталации – иновативни и енергоспестяващи системи на водещи европейски производители, както и конвенционални, утвърдени от практиката материали. 

Нашите системни решения осигуряват:

• равномерни температурни зони в отопляваните помещения;
• възможност за регулиране и изменение на температурата в помещенията в определени граници, според индивидуалните предпочитания на обитателите;
• запазване на чистотата на микроклимата,
• избягване на шум и въздушни течения;
• минимизиране на инвестиционните и на експлоатационните разходи;
• екологичност
• дълготрайна и безпроблемна експлоатация.

Екип от наши специалисти е на разположение за консултации, избор на продукти и проектиране на необходимите Ви инсталации.