ПОЖАРНА СИСТЕМА 1
ПОЖАРНА СИСТЕМА 2
ВОДОСНАБДИТЕЛНА С-МА 1
ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 2
Информация

 

От средата на месец март 2020 г. стартира промоционалната кампания„Битово водоснабдяване“ на помпи с марката Wilo.

  1. Помпи за повишаване на налягането.

            -WJ, HWJ – Едностъпални самозасмукващи помпи и хидрофорни системи, предназначени за водоснабдяване от водопровод, кладенец или резервоар на жилищни сгради, както и за поливане на градината.

Управление на помпата се извършва с механичен или електронен пресостат. Компактна, преносима, лесна и бърза за инсталация. Подходяща за вътрешен и външен монтаж и устойчива на корозия.

            -HiMulti – Многостъпална самозасмукваща 3Р или нормално засмукваща 3 помпа, конструкция със сух ротор с директно фланцово присъединен мотор. Уплътняване на прохода на вала посредством механично уплътнение, неизискващо обслужване.

За изпомпване и повишаване на налягането на питейна вода или леко замърсена вода в жилищни, селскостопански и други райони.

Водоснабдяване от сондаж, цистерни, други градски водоснабдявания, градска водна мрежа и др. За напояване, капково напояване, повишаване на налягането и др.

Двуполюсен монофазен мотор с кабелното съединение с резба, кондензатор в кутия за свързване, защитен прекъсвач на мотора с автоматично повторно включване. .

            -HiPeri Нормално засмукваща помпаза битово водоснабдяване смесингово работно колело.

Температура на флуида до 60°С.

Макс. дълбочина на засмукване 8 м.

Макс. работно налягане 6,5 бара.

            -PB Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защити за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопреносната мрежа.

Антикорозионно покритие на помпата.

Максимална температурана флуида 80°С. Максимално работно налягане 3, 4 и 6 бара.

 

  1. Помпи за сондажни кладенци.

            -Actun FIRST Потопяема 4-цолова сондажна помпа с НОВ ПОДОБРЕН ДВИГАТЕЛ за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел.

Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1 m кабел. Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение.

Помпата е подходяща за високи нива на съдър жание на пясък – до 50 g/m3.

            -TWU4 Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояванеза води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.

            TWU3 Потопяема 3-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 78 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор, окомплектован с пускател.

            TWI5 Потопяема 5-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. Диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване, за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива и със самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател. Комплект с въже и 20 m кабел.

 

III. Помпи за дренажни и отпадни води.

            - TMW Потопяемa дренажнa помпa TMW с турбулатор с функция Twister®,за отводняване на помещение. Подходящa за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпaтa e с вграден поплавък, леснa за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

            - TMR Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична цедка позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване на наводнени места –остатъчно ниво 2 мм. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж.

            -TS32 Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения.

Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.

            - TS40 Потопяема, дренажна помпа с вграден поплавък за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 мм. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води

            - Rexa MINI3 Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

            - Hisewlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към тоалетна, мивка, душ* или биде*, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.

- Hidrainlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към душове или мивки(с изключение на тоалетни), чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията –съответно: 40, 50, 70 m.

            - MTC 40F Потопяема канализационна помпа с режещ инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с поплавък, стойка за преносим монтаж и 10 м кабел. Приложение – изпомпване на битово- фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ех защита. Устойчива на замръзване до –20°С.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Помпи и аксесоари WILO
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
4232692 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 15/1-6 294.38 бр.
4232691 Вило Ц.П-ПА Atmos PICO 25/1-4 221.22 бр.
4232694 Вило Ц.П-ПА Atmos PICO 25/1-6 250.64 бр.
4232693 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 25/1-6 L=130мм. 303.89 бр.
4232696 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 25/1-8 417.85 бр.
4232695 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 30/1-6 287.56 бр.
4232697 Вило Ц.П-ПА Atmos Pico 30/1-8 484.30 бр.
4248080 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 15/1-4 316.91 бр.
4248081 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 15/1-6 353.46 бр.
4248082 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 25/1-4 278.48 бр.
4248083 Вило Ц.П-ПА Yonos PICO 1.0 25/1-4 L=130мм. 311.51 бр.
4248084 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 25/1-6 318.58 бр.
4248085 Вило Ц.П-ПА Yonos PICO 1.0 25/1-6 L=130мм. 353.45 бр.
4248086 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 25/1-8 493.78 бр.
4248088 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 30/1-4 312.25 бр.
4248091 Вило Ц.П-ПА Yonos Pico 1.0 30/1-8    572.79 бр.
4248089 Вило Ц.П-ПА Yonos PICO1.0 30/1-6    326.60 бр.
4132760 Вило Ц. П-ПА STAR Z 15 NOVA  220.28 бр.
2120639 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 975.71 бр.
2120640 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 1046.39 бр.
2120641 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 1185.00 бр.
2120642 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0.5-7 PN10 1068.16 бр.
2120643 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 1176.83 бр.
2120644 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 1372.57 бр.
4185607 Initial Jet 3-4 259.17 бр.
4168023 Initial Jet 4-4 272.50 бр.
41968041 Initial Jet 9-4 731.67 бр.
4244149 HiMulti 3-25 P/1/5/230 767.50 бр.
4194284 HiMulti 3-45 P/1/5/230 844.17 бр.
4244129 HiMulti 3-25/1/5/230 714.17 бр.
4189526 HiMulti 3-45/1/5/230 831.67 бр.
4243583 Isar BOOST 5-3 1157.50 бр.
4243584 Isar BOOST 5-5 1432.50 бр.
2402366 HWJ 202 X EM 19L EPDM 462.50 бр.
2402369 HWJ 203 X EM 19L EPDM 472.50 бр.
2402375 HWJ 204 X EM 24L BUTYL 557.50 бр.
2950655 HWJ 204 X EM 24L (2402375) 532.50 бр.
2951120 HWJ 203 X EM 50L (2402380) 585.83 бр.
2951638 HWJ 204 H EM 50L (2402382) 651.67 бр.
2951376 FWJ 202 EM (2992132) 473.33 бр.
2951377 FWJ 203 EM (2992133) 493.33 бр.
2951378 FWJ 204 X EM (2992134) 551.67 бр.
4081262 Бустер РВ -088ЕА (3068133) 225.00 бр.
4081896 Бустер РВ 201ЕА (3068136) 327.50 бр.
4400379 Бустер РВ -400ЕА (3068138) 435.00 бр.
4081221 WJ 202 X EM 307.50 бр.
4081222 WJ 203 X EM 323.33 бр.
4143999 WJ 204 X EM 379.17 бр.
4186197 HiPeri 1-4 173.33 бр.
4186198 HiPeri 1-5 218.33 бр.
4104118 TWI 5-304 EM 813.33 бр.
4144948 TWI 5-305EM 884.17 бр.
4104119 TWI 5-306 EM 916.67 бр.
4144951 TWI 5-505EM 974.17 бр.
4104122 TWI 5 904 EM 1312.50 бр.
6093855 Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A потопен монтаж 640.83 бр.
6093856 Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A потопен монтаж 692.50 бр.
6093857 Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A потопен и сух монтаж 651.67 бр.
6093859 Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A потопен и сух монтаж 711.67 бр.
4090890 TWU 3-0123 1410.83 бр.
4090891 TWU 3-0130 EM 1531.67 бр.
2952240 Actun FIRST SPU 4.02-10-C/XI4-EM (2993883) 654.17 бр.
2952241 Actun FIRST SPU 4.02-14-C/XI4-EM (2993885) 742.50 бр.
2993887 Actun FIRST SPU.04.02-20-C/XI4-50-1-230 871.67 бр.
2993889 Actun FIRST SPU.04.03-08-C/XI4-50-1-230 676.67 бр.
2993890 Actun FIRST SPU.04.03-11-C/XI4-50-1-230 726.67 бр.
2993891 Actun FIRST SPU.04.03-16-C/XI4-50-1-230 835.83 бр.
2993884 Actun FIRST SPU.04.04-07-C/XI4-50-1-230 663.33 бр.
2952242 Actun FIRST SPU 4.04-09-C/XI4-EM (2993886) 683.33 бр.
2952243 Actun FIRST SPU 4.04-14-C/XI4-EM (2993888) 801.67 бр.
2952244 Actun FIRST SPU 4.04-14-C/XI4-DM (2993877) 692.50 бр.
2952245 Actun FIRST SPU 4.04-18-C/XI4-EM (2993892) 917.50 бр.
2952246 Actun FIRST SPU 4.04-18-C/XI4-DM (2993878) 795.00 бр.
2952247 Actun FIRST SPU 4.04-27-C/XI4-EM (2993879) 1180.83 бр.
2952248 Actun FIRST SPU 4.04-27-C/XI4-DM (2993880) 992.50 бр.
2952249 Actun FIRST SPU 4.06-10-C/XI4-EM (2993893) 835.83 бр.
2952250 Actun FIRST SPU 4.06-10-C/XI4-DM (2993894) 704.17 бр.
2952251 Actun FIRST SPU 4.06-14-C/XI4-EM (2993895) 888.33 бр.
2952252 Actun FIRST SPU 4.06-14-C/XI4-DM (2993896) 840.00 бр.
2952253 Actun FIRST SPU 4.06-20-C/XI4-EM (2993897) 1180.83 бр.
2952254 Actun FIRST SPU 4.06-20-C/XI4-DM (2993898) 1025.83 бр.
2952255 Actun FIRST SPU 4.06-27-C/XI4-DM (2993881) 1348.33 бр.
2950656 TWU 4-0409 ЕM (2993943) 840.00 бр.
2950657 TWU 4-0414 ЕM (2993945) 987.50 бр.
2993946 TWU 4-0414 DM 896.67 бр.
2950692 TWU 4-0418 ЕM (2993947) 1141.67 бр.
2951122 TWU 4-0418-DM (2993948) 1010.00 бр.
2951379 TWU 4-0427 EM (2993994) 1378.33 бр.
2993995 TWU 4-0427 DM 1248.33 бр.
2993612 TWU 4-0807 EM 958.33 бр.
2951732 TWU 4-0807 DM (2993613) 926.67 бр.
2993614 TWU 4-0810 EM 1203.33 бр.
2951734 TWU 4-0810 DM (2993615) 1124.17 бр.
2993616 TWU 4-0815 EM 1494.17 бр.
2951736 TWU 4-0815 DM (2993617) 1264.17 бр.
2993619 TWU 4.08-21 DM 1834.17 бр.
4145325 ДРЕН. П-ПА TMR 32/8 300.00 бр.
4145327 ДРЕН. П-ПА TMR 32/11 345.00 бр.
4048413 ДРЕН. П-ПА TMW 32/8 294.17 бр.
4048414 ДРЕН. П-ПА TMW 32/11 340.00 бр.
2047645 Самозасмукваща помпа за отпадни води Drain LP 40/10 / P  752.50 бр.
6043943 ДРЕН. П-ПА TS 32/9A 10M CA 588.33 бр.
6043945 ДРЕН. П-ПА TS 32/12A 10M CA 650.00 бр.
3118609 Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10M 675.83 бр.
3118612 Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10M 705.00 бр.
3094002 REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M 593.33 бр.
3094005 REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M 628.33 бр.
3094007 REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M 670.00 бр.
4168021 ДРЕН. П-ПА Initial Drain 10.7 207.50 бр.
4186548 ДРЕН. П-ПА InitialDrain 13.9 275.83 бр.
4168022 ДРЕН. П-ПА Initial Waste 14.9 256.67 бр.
4186549 ДРЕН. П-ПА Initial Waste 16.11 330.00 бр.
4191675 Вило Hisewlift 3-15 775.00 бр.
4191677 Вило Hisewlift 3-35 792.50 бр.
4191674 Вило Hisewlift 3-I35 785.83 бр.
4191678 Вило Hidrainlift 3-24 692.50 бр.
4191679 Вило Hidrainlift 3-35 707.50 бр.
4191680 Вило HiDrainlift 3-37 843.33 бр.
6093590 Rexa MINI3-S03/M008-523P кабел с щепсел без поплавък 2126.67 бр.
6093591 Rexa MINI3-S03/M008-523A кабел с щепсел и поплавък 2172.50 бр.
6093592 Rexa MINI3-S03/M008-540P кабел без щепсел без поплавък 1767.50 бр.
2057179 Устройство за окачване DN 40/50 452.50 бр.
2952649 Разширителен съд WILO   24л. 10бар. верт. зелен 74.17 бр.
2952650 Разширителен съд WILO   36л. 10бар. верт. зелен 97.50 бр.
2952651 Разширителен съд WILO   50л. 10бар. верт. зелен 141.67 бр.
2952652 Разширителен съд WILO   60л. 10бар. верт. зелен 169.17 бр.
2952653 Разширителен съд WILO   80л. 10бар. верт. зелен 243.33 бр.
2952654 Разширителен съд WILO  100л. 10бар. верт. зелен 271.67 бр.
2952655 Разширителен съд WILO  150л. 10бар. верт. зелен 395.83 бр.
2952270 Мантел 4" за вертикален монтаж D=125mm, l=500mm 229.17 бр.
2952271 Мантел 4" за вертикален монтаж D=125mm, l=750mm 258.33 бр.
2952272 Мантел 4" за хоризонтален монтаж D=125mm, l=500mm 265.00 бр.
2952273 Мантел 4" за хоризонтален монтаж D=125mm, l=750mm 308.33 бр.
4261867 Табло за управление BE-WP-1x16A-MT34-DOL 660.83 бр.
4190896 Флуид контрол HiControl 1 144.17 бр.
2950091 Поплавък Вило 5м. 43.33 бр.
64873 Електрод за ниво  27.50 бр.
29500902 Кабелна муфа KM1 20.00 бр.
2952350 CONTROL BOX SIRIO UNIVERSAL  584.17 бр.
2952210 Табло за управление  XTR 1M/3-S CONTROL BOX 542.50 бр.
2952211 Табло за управление  XTR 1T/10-S CONTROL BOX 577.50 бр.
2951927 Пресостат LP3 /3 за защита от работа на сухо 0,05-0,4 bar  35.83 бр.
2950875 Пресостат1-5 bar 1/4" PM/5 22.50 бр.
2952068 Пресостат 3-12 BAR PM12F14 25.00 бр.
2550661 PRES.SENS.0..10BAR 4-20MA M12 VP.  183.33 бр.
2951238 Флуид контрол Brio Tank 165.00 бр.
2952410 Brio Top Digital 265.83 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 15.03.2024 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.  
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас