ПОЖАРНА СИСТЕМА 1
ПОЖАРНА СИСТЕМА 2
ВОДОСНАБДИТЕЛНА С-МА 1
ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 2
Информация

 

От средата на месец март 2020 г. стартира промоционалната кампания„Битово водоснабдяване“ на помпи с марката Wilo.

  1. Помпи за повишаване на налягането.

            -WJ, HWJ – Едностъпални самозасмукващи помпи и хидрофорни системи, предназначени за водоснабдяване от водопровод, кладенец или резервоар на жилищни сгради, както и за поливане на градината.

Управление на помпата се извършва с механичен или електронен пресостат. Компактна, преносима, лесна и бърза за инсталация. Подходяща за вътрешен и външен монтаж и устойчива на корозия.

            -HiMulti – Многостъпална самозасмукваща 3Р или нормално засмукваща 3 помпа, конструкция със сух ротор с директно фланцово присъединен мотор. Уплътняване на прохода на вала посредством механично уплътнение, неизискващо обслужване.

За изпомпване и повишаване на налягането на питейна вода или леко замърсена вода в жилищни, селскостопански и други райони.

Водоснабдяване от сондаж, цистерни, други градски водоснабдявания, градска водна мрежа и др. За напояване, капково напояване, повишаване на налягането и др.

Двуполюсен монофазен мотор с кабелното съединение с резба, кондензатор в кутия за свързване, защитен прекъсвач на мотора с автоматично повторно включване. .

            -HiPeri Нормално засмукваща помпаза битово водоснабдяване смесингово работно колело.

Температура на флуида до 60°С.

Макс. дълбочина на засмукване 8 м.

Макс. работно налягане 6,5 бара.

            -PB Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защити за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопреносната мрежа.

Антикорозионно покритие на помпата.

Максимална температурана флуида 80°С. Максимално работно налягане 3, 4 и 6 бара.

 

  1. Помпи за сондажни кладенци.

            -Actun FIRST Потопяема 4-цолова сондажна помпа с НОВ ПОДОБРЕН ДВИГАТЕЛ за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел.

Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1 m кабел. Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение.

Помпата е подходяща за високи нива на съдър жание на пясък – до 50 g/m3.

            -TWU4 Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояванеза води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.

            TWU3 Потопяема 3-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 78 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор, окомплектован с пускател.

            TWI5 Потопяема 5-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. Диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване, за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива и със самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател. Комплект с въже и 20 m кабел.

 

III. Помпи за дренажни и отпадни води.

            - TMW Потопяемa дренажнa помпa TMW с турбулатор с функция Twister®,за отводняване на помещение. Подходящa за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпaтa e с вграден поплавък, леснa за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

            - TMR Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична цедка позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване на наводнени места –остатъчно ниво 2 мм. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж.

            -TS32 Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения.

Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.

            - TS40 Потопяема, дренажна помпа с вграден поплавък за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 мм. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води

            - Rexa MINI3 Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

            - Hisewlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към тоалетна, мивка, душ* или биде*, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.

- Hidrainlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към душове или мивки(с изключение на тоалетни), чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията –съответно: 40, 50, 70 m.

            - MTC 40F Потопяема канализационна помпа с режещ инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с поплавък, стойка за преносим монтаж и 10 м кабел. Приложение – изпомпване на битово- фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ех защита. Устойчива на замръзване до –20°С.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Помпи WILO
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
4145325 TMR32/8 273.82 бр.
4145327 TMR32/11 314.89 бр.
4048414 TMW32/11 310.98 бр.
4048413 TMW32/8 261.1 бр.
6043943 TS32/9A/B 10M KA 521.76 бр.
6043945 TS32/12A 10M CA 576.79 бр.
2063926 TS40/10A 1-230-50-2-10M KA. 592.62 бр.
2063929 TS40/14A 1-230-50-2-10M KA. 651.29 бр.
3094002 Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M 526.12 бр.
3094005 Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M 557.41 бр.
3094007 Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M 594.58 бр.
2081260 MTC 40F16.15/7-A 1~ 1660.31 бр.
4168021 Initial Drain 10-7 189.72 бр.
4186548 Initial Drain 13-9 252.3 бр.
4168022 Initial Waste 14-9 248.39 бр.
4186549 INITIAL WASTE 16 -11 320.76 бр.
4191678 HiDrainlift3-24 657.16 бр.
4191679 HiDrainlift3-35 670.85 бр.
4191680 HiDrainlift3-37 770.6 бр.
4191675 HiSewlift3-15 708.01 бр.
4191677 HiSewlift3-35 737.35 бр.
4191674 Hisewlift 3-I35 731.48 бр.
4104118 TWI5-304EM 743.22 бр.
4144948 TWI5-305EM 807.76 бр.
4104119 TWI5-306EM 837.09 бр.
4144951 TWI5-505EM 889.9 бр.
4104122 TWI5-904EM 1198.93 бр.
2993943 TWU 4-0409 EM 723.66 бр.
2993945 TWU 4-0414 EM 850.78 бр.
2993946 TWU 4-0414 DM 772.55 бр.
2993883 FIRST SPU4.02-10-C/XI4-50-1-230 563.28 бр.
2993885 FIRST SPU4.02-14-C/XI4-50-1-230 639.56 бр.
2993886 FIRST SPU4.04-09-C/XI4-50-1-230 588.71 бр.
2993888 FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-1-230 690.41 бр.
2993877 FIRST SPU4.04-14-C/XI4-50-3-400 596.53 бр.
4190896 HiControl 1 134.37 бр.
2952410 Brio Top digital 252.3 бр.
2951238 Brio Tank 156.27 бр.
4082990 ESK1 618.04 бр.
2952210 XTR 1M/3-S 1~ 481.13 бр.
2952211 XTR 1T/10-S 3~ 512.43 бр.
2950090 Термосвиваем шлаух комплект 4+1 до 6мм2 17.41 бр.
64873 Електроди за ниво 24.64 бр.
2950091 Поплавък електрически с 5м. Кабел 38.33 бр.
2951927 Пресостат за защита от работа на сухо LP3 31.68 бр.
2952272 Cooling jacket 4" 500 mm horiz. 234.7 бр.
2952273 Cooling jacket  4" 750 mm horiz. 273.82 бр.
2952270 Cooling jacket  4" 500 mm vert. 203.41 бр.
2952271 Cooling jacket  4" 750 mm vert. 228.83 бр.
2950898 Разширителен съд 24l 10bar вертикален 72.37 бр.
2950899 Разширителен съд 35l 10bar вертикален 115.39 бр.
2950900 Разширителен съд 50l 10bar вертикален 148.64 бр.
2950901 Разширителен съд 60l 10bar вертикален 174.07 бр.
2950902 Разширителен съд 80l 10bar вертикален 244.48 бр.
2950903 Разширителен съд 100l 10bar вертикален 330.53 бр.
2950904 Разширителен съд 140l 10bar вертикален 395.08 бр.
3068133 PB 088EA 205.36 бр.
3068136 PB 201EA 299.24 бр.
3068138 PB 400EA 397.03 бр.
4081221 WJ 202 X EM 272.84 бр.
4081222 WJ 203 X EM 286.92 бр.
4143999 WJ 204 X EM 336.4 бр.
2993984 HWJ 202 X EM 24 l 430.28 бр.
2993985 HWJ 203 X EM 24 l 440.06 бр.
2992802 HWJ 203 X EM 50L BG 545.68 бр.
2993986 HWJ 204 X EM 24 l 495.8 бр.
2992874 HWJ 204 X EM 50L BG 606.31 бр.
2992132 FWJ 202 X EM 429.31 бр.
2992133 FWJ 203 X EM 447.88 бр.
2992134 FWJ 204 X EM 497.76 бр.
4244149 HiMulti 3-25 P/1/5/230 680.63 бр.
4194284 HiMulti 3-45 P/1/5/230 749.08 бр.
4189520 HiMulti 3-25 /1/5/230 633.69 бр.
4189526 HiMulti 3-45 /1/5/230 737.35 бр.
4186197 HiPeri 1-4 158.43 бр.
4186198 HiPeri 1-5 199.1 бр.
4243583 Isar BOOST 5-3 1085.48 бр.
4243584 Isar BOOST 5-5 1359.3 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 01.04.2022 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас