ПОЖАРНА СИСТЕМА 1
ПОЖАРНА СИСТЕМА 2
ВОДОСНАБДИТЕЛНА С-МА 1
ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 2
Информация

 

От средата на месец март 2020 г. стартира промоционалната кампания„Битово водоснабдяване“ на помпи с марката Wilo.

  1. Помпи за повишаване на налягането.

            -WJ, HWJ – Едностъпални самозасмукващи помпи и хидрофорни системи, предназначени за водоснабдяване от водопровод, кладенец или резервоар на жилищни сгради, както и за поливане на градината.

Управление на помпата се извършва с механичен или електронен пресостат. Компактна, преносима, лесна и бърза за инсталация. Подходяща за вътрешен и външен монтаж и устойчива на корозия.

            -HiMulti – Многостъпална самозасмукваща 3Р или нормално засмукваща 3 помпа, конструкция със сух ротор с директно фланцово присъединен мотор. Уплътняване на прохода на вала посредством механично уплътнение, неизискващо обслужване.

За изпомпване и повишаване на налягането на питейна вода или леко замърсена вода в жилищни, селскостопански и други райони.

Водоснабдяване от сондаж, цистерни, други градски водоснабдявания, градска водна мрежа и др. За напояване, капково напояване, повишаване на налягането и др.

Двуполюсен монофазен мотор с кабелното съединение с резба, кондензатор в кутия за свързване, защитен прекъсвач на мотора с автоматично повторно включване. .

            -HiPeri Нормално засмукваща помпаза битово водоснабдяване смесингово работно колело.

Температура на флуида до 60°С.

Макс. дълбочина на засмукване 8 м.

Макс. работно налягане 6,5 бара.

            -PB Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защити за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопреносната мрежа.

Антикорозионно покритие на помпата.

Максимална температурана флуида 80°С. Максимално работно налягане 3, 4 и 6 бара.

 

  1. Помпи за сондажни кладенци.

            -Actun FIRST Потопяема 4-цолова сондажна помпа с НОВ ПОДОБРЕН ДВИГАТЕЛ за напояване от сондаж или резервоар/кладенец. Монтирането в резервоар/кладенец изисква задължително окомплектовка с мантел.

Помпата е изработена от устойчиви на корозия материали. Има вграден възвратен клапан; NEMA-куплунг; 1 m кабел. Двигател с висока устойчивост при колебание на ел. напрежение.

Помпата е подходяща за високи нива на съдър жание на пясък – до 50 g/m3.

            -TWU4 Потопяема 4-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 100 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояванеза води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор. Монофазните помпи са комплект с пускател.

            TWU3 Потопяема 3-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с минимален диаметър 78 мм. Използва се за битово водоснабдяване и напояване за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива с вграден възвратен клапан и монофазен или трифазен мотор, окомплектован с пускател.

            TWI5 Потопяема 5-цолова помпа, за водочерпене от сондажи с мин. Диаметър 177 мм, кладенци, цистерни и резервоари. Използва се за битово водоснабдяване и напояване, за води без дълговлакнести или абразивни частици. Помпата е от неръждаема стомана, корозионно устойчива и със самоохлаждащ се монофазен мотор, окомплектован с пускател. Комплект с въже и 20 m кабел.

 

III. Помпи за дренажни и отпадни води.

            - TMW Потопяемa дренажнa помпa TMW с турбулатор с функция Twister®,за отводняване на помещение. Подходящa за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от наводнени помещения, шахти и ями. Помпaтa e с вграден поплавък, леснa за монтаж и с висока надеждност при експлоатация.

            - TMR Потопяема дренажна помпа TMR специално проектирана за приложения при ниско ниво на остатъчна вода. Нейната специфична цедка позволява изпомпване на вода до оптимално отводняване на наводнени места –остатъчно ниво 2 мм. Помпата е с вграден поплавък, лесна за монтаж.

            -TS32 Помпа за отводняване на сервизни помещения, за изпомпване на чиста или леко замърсена вода от резервоари, шахти, изкопни ями, сапунени разтвори от битовата зона, за изпомпване на вода от неголеми водни атракционни съоръжения.

Помпата е с корпус от неръждаема стомана, със захранващ кабел 10 м и заводски монтиран полавък.

            - TS40 Потопяема, дренажна помпа с вграден поплавък за отводняване на отпадни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 10 мм. Използва се за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води

            - Rexa MINI3 Потопяема помпа за отпадни и дренажни води със съдържание на твърди частици с макс. диаметър до 40 мм. Предназначена е за отводняване на битови отпадни води, строителни изкопи, индустриални води, за пречистване на отпадни води и за селскостопански нужди.

            - Hisewlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към тоалетна, мивка, душ* или биде*, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.

- Hidrainlift Kомпактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към душове или мивки(с изключение на тоалетни), чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията –съответно: 40, 50, 70 m.

            - MTC 40F Потопяема канализационна помпа с режещ инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с поплавък, стойка за преносим монтаж и 10 м кабел. Приложение – изпомпване на битово- фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ех защита. Устойчива на замръзване до –20°С.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Помпи WILO
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
4232692 Вило Ц. П-ПА Atmos Pico 15/1-6 224.87 бр.
4232693 Вило Ц. П-ПА Atmos Pico 25/1-6 L130 212.58 бр.
4232696 Вило Ц. П-ПА Atmos Pico 25/1-8 292.27 бр.
4232695 Вило Ц. П-ПА Atmos Pico 30/1-6 201.17 бр.
4232697 Вило Ц. П-ПА Atmos Pico 30/1-8 338.78 бр.
2120639 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10 699.62 бр.
2120640 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10 750.30 бр.
2120641 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10 849.68 бр.
2120642 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0.5-7 765.89 бр.
2120643 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10 843.84 бр.
2120644 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10 1009.49 бр.
2120645 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0.5-4 958.81 бр.
2120646 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 1128.37 бр.
2120647 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10 1393.40 бр.
2120648 Вило Ц. П-ПА  Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10 1949.69 бр.
2120649 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10 1601.93 бр.
2120650 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10 1724.70 бр.
2120651 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0.5-12 PN6/10 1794.85 бр.
2120652 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10 2063.79 бр.
2120653 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0.5-9 PN6/10 1927.39 бр.
2120654 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10  2194.38 бр.
2120655 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10 2510.09 бр.
2120658 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO 80/0,5-12 2695.21 бр.
2160585 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10 2069.65 бр.
2120663 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO-D 32/0.5-11 PN6/10 2663.15 бр.
2120664 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO-D 40/0,5-8 2605.02 бр.
2120665 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO-D 40/0,5-12 3480.99 бр.
2120669 Вило Ц. П-ПА Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10 6250.15 бр.
4243583 Вило Isar BOOST 5-3 943.33 бр.
4243584 Вило Isar BOOST 5-5 1182.50 бр.
4194284 Вило П-ПА HiMulti 3-45P 595.83 бр.
4186197 Вило П-ПА HiPeri 1-4 127.50 бр.
4186198 Вило П-ПА HiPeri 1-5 160.00 бр.
4186041 Вило П-ПА Initial Jet 9-4 510.83 бр.
4081221 Вило П-ПА WJ 202 X EM 219.17 бр.
4081222 Вило П-ПА WJ 203 X EM 231.67 бр.
4143999 Вило П-ПА WJ 204 X EM 271.67 бр.
4081262 Вило П-ПА Бустер РВ -088ЕА (3068133) 159.17 бр.
4400379 Вило П-ПА Бустер РВ -400ЕА (3068138) 295.00 бр.
4081896 Вило П-ПА Бустер РВ 201ЕА (3068136) 222.50 бр.
4194281 Вило П.П-А HiMulti 3-25 P/1/5/230 509.17 бр.
4189520 Вило П.П-А HiMulti 3-25/1/5/230 504.17 бр.
4189526 Вило П.П-А HiMulti 3-45 586.67 бр.
4104122 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5 904 EM 920.83 бр.
4104118 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5-304 EM 599.17 бр.
4104119 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5-306 EM 669.17 бр.
4144951 Вило ПОТ. П-ПА TWI 5-505EM 704.17 бр.
4090891 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0130 EM 1085.00 бр.
2950656 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0409 ЕM 580.83 бр.
2950657 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0414 ЕM 683.33 бр.
2951121 Вило ПОТ.П-ПА TWU 4-0414 DM 620.00 бр.
2951731 Вило ПОТ.П-ПА TWU 4-0807 EM 659.17 бр.
2951376 Вило Х-Р FWJ 202 EM 334.17 бр.
2951377 Вило Х-Р FWJ 203 EM 356.67 бр.
2951378 Вило х-р FWJ 204 X EM 395.00 бр.
2950277 Вило Х-Р HWJ 202 X EM 24L 321.67 бр.
2950278 Вило Х-Р HWJ 203 X EM 24L 335.83 бр.
2951120 Вило Х-Р HWJ 203 X EM 50L 415.83 бр.
2951638 Вило Х-Р HWJ 204 H EM 50L 457.50 бр.
2950655 Вило Х-Р HWJ 204 X EM 24L 379.17 бр.
4191678 Вило Hidrainlift 3-24 523.33 бр.
4191679 Вило Hidrainlift 3-35 536.67 бр.
4191680 Вило HiDrainlift 3-37 606.67 бр.
4191675 Вило Hisewlift 3-15 565.00 бр.
4191677 Вило Hisewlift 3-35 580.83 бр.
4191674 Вило Hisewlift 3-I35 587.50 бр.
3094002 Вило REXA MINI3-V04.09/M05-523/A-5M 422.50 бр.
3094005 Вило REXA MINI3-V04.11/M06-523/A-5M 448.33 бр.
3094007 Вило REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-5M 468.33 бр.
4168021 Вило ДРЕН. П-ПА Initial Drain 10.7 151.67 бр.
4168022 Вило ДРЕН. П-ПА Initial Waste 14.9 194.17 бр.
4186549 Вило ДРЕН. П-ПА Initial Waste 16.11 237.50 бр.
4186548 Вило ДРЕН. П-ПА InitialDrain 13.9 202.50 бр.
4145327 Вило ДРЕН. П-ПА TMR 32/11 245.00 бр.
4145325 Вило ДРЕН. П-ПА TMR 32/8 213.33 бр.
4048414 Вило ДРЕН. П-ПА TMW 32/11 253.33 бр.
4048413 Вило ДРЕН. П-ПА TMW 32/8 211.67 бр.
6043945 Вило ДРЕН. П-ПА TS 32/12A 10M CA 454.17 бр.
6043943 Вило ДРЕН. П-ПА TS 32/9A 10M CA 410.83 бр.
2063926 Вило ДРЕН. П-ПА TS 40/10A EM 472.50 бр.
2063929 Вило ДРЕН. П-ПА TS 40/14A EM 518.33 бр.
2952240 Вило Actun FIRST SPU 4.02-10-C/XI4-EM 450.00 бр.
2952241 Вило Actun FIRST SPU 4.02-14-C/XI4-EM 511.67 бр.
2952242 Вило Actun FIRST SPU 4.04-09-C/XI4-EM 475.00 бр.
2952244 Вило Actun FIRST SPU 4.04-14-C/XI4-DM 474.17 бр.
2952243 Вило Actun FIRST SPU 4.04-14-C/XI4-EM 557.50 бр.
2952246 Вило Actun FIRST SPU 4.04-18-C/XI4-DM 540.00 бр.
2952245 Вило Actun FIRST SPU 4.04-18-C/XI4-EM 634.17 бр.
2952248 Вило Actun FIRST SPU 4.04-27-C/XI4-DM 673.33 бр.
2952247 Вило Actun FIRST SPU 4.04-27-C/XI4-EM 802.50 бр.
2952250 Вило Actun FIRST SPU 4.06-10-C/XI4-DM 483.33 бр.
2952249 Вило Actun FIRST SPU 4.06-10-C/XI4-EM 573.33 бр.
2952252 Вило Actun FIRST SPU 4.06-14-C/XI4-DM 577.50 бр.
2952251 Вило Actun FIRST SPU 4.06-14-C/XI4-EM 644.17 бр.
2952254 Вило Actun FIRST SPU 4.06-20-C/XI4-DM 705.83 бр.
2952253 Вило Actun FIRST SPU 4.06-20-C/XI4-EM 812.50 бр.
2952255 Вило Actun FIRST SPU 4.06-27-C/XI4-DM 879.17 бр.
6083376 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.04-18-B/XI-50-3-400 525.54 бр.
6083336 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.04-14-B/XI4-50-1-230 549.79 бр.
6083375 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.04-14-B/XI4-50-3-400 459.96 бр.
6083324 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.02-10-B/XI4-50-1-230 444.69 бр.
6083325 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.02-14-B/XI4-50-1-230 504.87 бр.
6083335 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.04-09-B/XI4-50-1-230 468.94 бр.
6083337 Вило ПОТ. П-ПА FIRST SPU4.04-18-B/XI4-50-1-230 616.27 бр.
4090889 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0115 EM 905.00 бр.
4090890 Вило ПОТ. П-ПА TWU 3-0123 EM 995.00 бр.
2950692 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0418 ЕM 789.17 бр.
2951380 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0427 DM 856.67 бр.
2951379 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0427 EM 946.67 бр.
2951740 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0805 EM 558.33 бр.
2951732 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0807 DM 630.83 бр.
2951734 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0810 DM 775.83 бр.
2951736 Вило ПОТ. П-ПА TWU 4-0815 DM 904.17 бр.
2952210 Табло за управление XTR 1M/3 S1 390.83 бр.
2952211 Табло за управление XTR 1T/10 S3 414.17 бр.
4082990 Табло за управление ESK1  502.50 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 04.01.2022 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.
Свали Ценова Листа
Форма за заявка