Прес Системи

Иновативно решение за свързване на тръби и фитинги, посредством механична, неразглобяема връзка.
Инсталациите изградени посредством прес системи се характеризират със сигурност, бързина и надеждност. 

VIEGA Profipress

VIEGA Profipress

VIEGA Sanpress Inox

VIEGA Sanpress Inox

VIEGA Smartpress

VIEGA Smartpress

VIEGA Profipress Gas

VIEGA Profipress Gas

VIEGA Profipress S

VIEGA Profipress S

VIEGA Megapress

VIEGA Megapress

VIEGA Megapress Gas

VIEGA Megapress Gas

KAN THERM Sprinkler

KAN THERM Sprinkler

VIEGA Pexfit PRO

VIEGA Pexfit PRO

KAN THERM Steel

KAN THERM Steel