Жилищна сграда „Пирин“, гр. София

Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-1
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-2
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-3
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-4
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-5
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-6
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-7
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-8
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-9
Жилищна сграда „Пирин“, гр. София-10

Бокал Инженеринг ООД, Обект: Жилищна сграда „Пирин“, гр. София

Бокал Инженеринг ООД, Обект: Жилищна сграда „Пирин“, гр. София

ВОДОПРОВОД: Доставка на неръждаеми тръби и фитинги от системата SANPRESS INOX на немския производител VIEGA
КАНАЛИЗАЦИЯ: Доставка на шумопоглъщащи тръби и фитинги от системата TRIPLUS на италианския производител VALSIR