Камара на строителите в България KSB

KSB-1
KSB-2
KSB-3

Юроком 2000 ООД взе участие в релизацията на сградата на KSB

Юроком 2000 ООД взе участие в релизацията на сградата на KSB.