ВЦ ПЪРВОМАЙ

ВЦ ПЪРВОМАЙ-1
ВЦ ПЪРВОМАЙ-2

Обект: „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа", гр.Първомай.

Обект: „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа", гр.Първомай.

Дейност: Доставка на материали за изграждане на ВиК мрежа и довеждащи колектори към ПСОВ.

Доставени материали/системи:

• ВМПП тръби с размери DN315 - DN1200;

• ПП дъждоприемни шахти с част утаителна част ;

• ПЕВП тръби и фитинги за напорни тръбопроводи;

• Стъклопластови тръби DN500-1000;

• Стъклопластови ревизионни шахти DN1000.