ВЦ КОСТИНБРОД

ВЦ КОСТИНБРОД-1
ВЦ КОСТИНБРОД-2

Обект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд".

Обект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд".

Доставени материали/системи:

• ВМПП гофрирани тръби с размери DN300 - DN1000;

• ВМПП спирало навити муфирани тръби с размери DN300 - DN1000;

• ПЕВП тръби и фитинги за водоснабдяване.