ВЦ Банско

ВЦ Банско-1
ВЦ Банско-2
ВЦ Банско-3

Обект: „Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско“.

Обект: „Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско“.

Доставени материали/системи:

• ВМПП тръби и фитинги с размери -DN200- DN1000;

• НПВХ тръби и фитинги;

• Стоманобетонови тръби и ревизионни шахти ;

• ПЕВП тръби и фитинги за напорни тръбопроводи;

• Чугунени решетки и капаци.