РУДНИК ЕЛАЦИТЕ

Рудник Елаците-1
Рудник Елаците-2
Рудник Елаците-3
Рудник Елаците-4

Обект:"Елаците Мед – Хвостохранилище Бенковски 2".

Обект:"Елаците Мед – Хвостохранилище Бенковски 2".

Доставени материали/системи:

• ПЕВП дренажни тръби SDR 9;

• ПЕВП тръби и фитинги за напорни тръбопроводи;

• Спирателна арматура ;

• ПЕВП тръби устойчиви на пукнатини.