ПСОВ ПОМОРИЕ

ПСОВ Поморие-1
ПСОВ Поморие-2
ПСОВ Поморие-3

Обект: "ПСОВ Поморие".

Обект: "ПСОВ Поморие".

Доставени материали/системи:

• НПВХ тръби за канализация от ф50 до ф250;

• НПВХ кабелозащитни тръби;

• ПЕВП канализационни тръби от ф110 до ф500;

• ПЕВП напорни тръби и фитинги;

• Чугунена спирателна арматура от DN100 до DN200.