ДЗ СОЗОПОЛ

ДЗ Созопол-1
ДЗ Созопол-2
ДЗ Созопол-3

Обект: "Дълбоководно заустване гр.Созопол".

Обект: "Дълбоководно заустване гр.Созопол".

Доставени материали/системи:

• ПЕВП тръби Ф 800 PN8 и PN10.