ДЗ РАВДА

ДЗ РАВДА-1
ДЗ РАВДА-2
ДЗ РАВДА-3
ДЗ РАВДА-4

Обект : "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда".

Обект : "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда".

Доставени материали/системи:

• ВМПП ( PPHM) тръби SN8;

• ПЕВП тръби и фитинги за напорни тръбопроводи oт ф40 до ф800;

• ПЕВП тръби ф1000 PN10;

• Спирателна арматура;

• Водовземни скоби.