ВиК проекти - Юроком 2000

ВиК

ДЗ РАВДА
ДЗ РАВДА
ДЗ РАВДА
ДЗ РАВДА

ДЗ РАВДА

Обект : "Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Бряг – Равда".

ВЦ ПЪРВОМАЙ
ВЦ ПЪРВОМАЙ

ВЦ ПЪРВОМАЙ

Обект: „Изграждане на нова канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа", гр.Първомай.

ВЦ КОСТИНБРОД
ВЦ КОСТИНБРОД

ВЦ КОСТИНБРОД

Обект: "Интегриран проект за изграждане на ПСОВ - гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната…

ДЗ СОЗОПОЛ
ДЗ СОЗОПОЛ
ДЗ СОЗОПОЛ

ДЗ СОЗОПОЛ

Обект: "Дълбоководно заустване гр.Созопол". Доставени материали/системи: ПЕВП тръби Ф 800 PN8 и PN10.

ПСОВ ПОМОРИЕ
ПСОВ ПОМОРИЕ
ПСОВ ПОМОРИЕ

ПСОВ ПОМОРИЕ

Обект: "ПСОВ Поморие". Доставени материали/системи:НПВХ тръби за канализация от ф50 до ф250; НПВХ кабелозащитни тръби;ПЕВП…

РУДНИК ЕЛАЦИТЕ
РУДНИК ЕЛАЦИТЕ
РУДНИК ЕЛАЦИТЕ
РУДНИК ЕЛАЦИТЕ

РУДНИК ЕЛАЦИТЕ

Обект:"Елаците Мед – Хвостохранилище Бенковски 2". Доставени материали/системи: ПЕВП дренажни тръби SDR 9;ПЕВП тръби и фитинги…

ВЦ Банско
ВЦ Банско
ВЦ Банско

ВЦ Банско

Обект: „Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско“.…