Ж.п. линия Харманли – Свиленград

Ж.п. линия Харманли – Свиленград-1
Ж.п. линия Харманли – Свиленград-2
Ж.п. линия Харманли – Свиленград-3

Обект: "Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград".

Обект: "Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград".

Дейност: Доставка на ВиК и геосинтетични материали, технически консултации и оразмеряване на тръбопроводи.

Доставени материали/системи:

• ПЕВП дренажни и канализационни тръби, и фитинги с размери от DN/ OD 160 до OD 1000, напречни коравини SN4 и SN8;

• ВМПП дренажни и канализационни тръби с размери от DN200 до DN1000, и напречни коравини от SN8 до SN16;

• ПЕВП тръби и фитинги за водопроводи с размери от ф40 до ф400;

• Спирателна и хидравлична арматура;

• ПЕ тръби за кабелозащита;

• НПВХ тръби и фитинги за канализация и кабелозащита;

• Високоякостни геомрежи за стабилизиране на земната основа в слаби зони;

• Геоклетъчни системи за ерозионен контрол и стабилизиране на земната основа в слаби зони;

• ПП високоякостни геотекстили от 100 гр/м2 до 350 гр/м2

• Габиони за подпорни стени и терасиране на терени;

• Дренажна мембрана;

• Помпени системи.