Ж.п. линия Стамболийски-Пловдив

Ж.п. линия Стамболийски-Пловдив-1
Ж.п. линия Стамболийски-Пловдив-2
Ж.п. линия Стамболийски-Пловдив-3
Ж.п. линия Стамболийски-Пловдив-4

Обект: "Модернизация на железопътна отсечка Стамболийски - Пловдив".

Обект: "Модернизация на железопътна отсечка Стамболийски - Пловдив".

Дейност : Доставка на ВиК материали.

Доставка на следните материали и системи:

• ПЕВП дренажни и канализационни тръби;

• ВМПП дренажни и канализационни тръби;

• НПВХ тръби и фитинги за канализация и дренаж;

• ПЕВП тръби и фитинги за напорни тръбопроводи.