Ж.п. линия Пловдив-Бургас

Пловдив-Бургас

Обект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“

Обект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“.

Дейност: Доставка на ВиК и геосинтетични материали.

Доставени материали и системи:

• ПЕВП дренажни и канализационни тръби;

• ВМПП дренажни и канализационни тръби;

• НПВХ тръби и фитинги за канализация, и кабелозащита;

• Високоякостни геомрежи за усилване на земната основа в слаби зони;

• ПП високоякостни геотекстили за филтрация и разделяне.