Ж.п. линия "Градско", Македония

Градско-Македония

Обект: "Реконструкция на железопътната отсечка Градско, Македония"

Обект : "Реконструкция на железопътната отсечка Градско, Македония".

Дейност: Доставка на високоякостни ПВА геомрежи с НПВХ покритие за усилване на земната основа в слаби зони.