Улица "Крайезерна"

Улица
Улица
Улица

Обект: "Реконструкция на ул.Крайезерна, град Бургас".

Обект : "Реконструкция на ул.Крайезерна, град Бургас".

Дейност: Доставка и монтаж на перфорирана геоклетъчна система за усилване на пътната основа.

Доставени материалите/системи:

• Геоклетъчна система с H=20см;

• Нетъкан пп геотекстил за сепариране.