Път Луковит-Кнежа

Обект: "Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26.454 , област Плевен,област Ловеч".

Обект: "Лот 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306-Луковит - Червен бряг- Кнежа от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, с обща дължина 26.454 , област Плевен,област Ловеч".

Дейност: Доставка на материали за изграждане на отводнителни колектори, дренажни системи и армиране на асфалтови настилки в натоварени участъци.

Доставени материали и системи:

• ПЕВП дренажни тръби, шахти и капаци;

• Асфалто-армимиращ геокопозит.