Път Горски Извор-Караманци

Път Горски Извор-Караманци

Обект: "Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Минерални бани".

Обект: "Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на Община Минерални бани".

Дейност: Доставка на ВиК и габионни материали.

Доставени материали/системи:

• Габиони с пълна окомплектовка от свързващи и крепежни елементи;

• ПП нетъкан геотекстил;

• ПЕВП дренажни тръби;

• Чугунени капаци и решетки.