Депо
Депо
Депо

Обект : "Рекултивация на депо с преустановена експлоатация на община Стралджа".

Обект : "Рекултивация на депо с преустановена експлоатация на община Стралджа".

Дейност : Доставка и монтаж на материали за изграждане на ГИЕ.

• ПЕВП фолио с δ = 2 mm двустранно структурирано;

• Геотекстил с тегло 300 гр/м²;

• Дренажна рогозка с високопроводима сърцевина, двустранно каширана с геотекстил за отвеждане на атмосферни води.

Доставка на материали за система за отвеждане на сметищен газ - певп дренажни тръби и фитинги, стоманени тръби и фитинги, спирателна арматура.