Булевард "Сливница"

Булевард Сливница

Обект : "Рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика".

Обект : "Рехабилитация на бул. “Сливница” от бул. “Константин Величков” до бул. “Петър Дертлиев”, вкл. надлеза при Захарна фабрика".

Дейност : Доставка на стъклофибърен геокомпозит за усилване на асфалтовите настилки.

Доставени материали:

• Стъклофибърен геокомпозит.