Армиран насип - Роженски манастир

Армиран насип - Роженски манастир-1
Армиран насип - Роженски манастир-2

Обект: "Допълнително укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир. Изграждане укрепителното съоръжение тип армиран насип с височина 10 м".

Обект: "Допълнително укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир. Изграждане укрепителното съоръжение тип армиран насип с височина 10 м".

Дейност: Доставка на ВиК и геосинтетични материали.

Доставени материали и системи:

• Моно-ориентирана геомрежа;

• ПП нетъкан геотекстил;

• Биорогозка ( биотекстил);

• Дренажен геокомпозит;

• Бентонитова хидроизолация;

• НПВХ и ПЕВП дренажни/канализационни тръби, фитинги, и ревизионни шахти.