Армиран насип - с. Китница

Армиран насип - с. Китница-1
Армиран насип - с. Китница-2
Армиран насип - с. Китница-3

Обект : "Изграждане на армиран насип с.Китница".

Обект : "Изграждане на армиран насип с.Китница".

Дейност : Доставка на геосинтетични материали за изграждане на армиран насип.

Доставени материали и системи:

• Моно-ориентирана и би-ориентирана геомрежи;

• ПП нетъкан геотекстил;

• ПА рогозка.