ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал

ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал-1
ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал-2
ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал-3

Обект: "Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”.

Обект: "Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”.

Доставка на материали за изграждане на ДИЕ на гипсоотвал.

• ПЕВП UV устойчива двустранно структурирана геомембрана с дебелина 2мм;

• ПЕВП UV устойчива едностранно структурирана геомембрана с дебелина 2мм;

• ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана с дебелина 2мм;

• ПЕВП заваръчна тел.