Депо Сотиря

Депо Сотиря-1
Депо Сотиря-2

Обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”

Обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 3,50 кг/м2;

• ПП нетъкан геотекстил - 300 гр/м2;

• Рогозка за ерозионен контрол.