Депо Шишманци

Депо Шишманци-1
Депо Шишманци-2

Обект: "Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – КЛЕТКА 2"

Обект: "Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – КЛЕТКА 2"

Доставени материали/системи:

• ПЕВП перфорирани тръби и фитинги за инфилтрат- ф315, SDR13.6;

• Укрепваща конструкция от габиони, модулни елементи и системи;

• Геоклетъчна система за ерозионен контрол.