Депо Перник

Депо Перник-1
Депо Перник-2
Депо Перник-3

Обект: ”Регионално депо за НО - гр.Перник"

Обект: ”Регионално депо за НО - гр.Перник"

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2;

• ПЕВП двустранно структурирана геомембрана – 2,00мм;

• ПЕВП гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкани геотекстили 200 и 700 гр/м2;

• Геоклетъчна система за ерозионен контрол;

• ПЕВП перфорирани тръби и фитинги за инфилтрат.