Депо Нова Загора

Депо Нова Загора-1
Депо Нова Загора-2
Депо Нова Загора-3

Обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Нова Загора" .

Обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Нова Загора" .

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 3,50 кг/м2;

• ПП нетъкан геотекстил 250 гр/м2;

• ПП дренажен геокомпозит с W образна сърцевина;

• ПЕВП перфорирани тръби и фитинги за отвеждане на сметищен газ;

• Спирателна арматура.