Депо Луковит

Депо Луковит-1
Депо Луковит-2
Депо Луковит-3
Депо Луковит-4
Депо Луковит-5
Депо Луковит-6

Обект: "Регионално депо за НО - гр.Луковит ".

Обект: "Регионално депо за НО - гр.Луковит ".

Доставени материали/системи:

• ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПЕВП UV устойчива едностранно структурирана геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкан геотекстил 700 гр/м2;

• Геоклетъчни сиситеми;

• ПЕВП тръби фитинги;

• Водопроводна арматура;

• ВМПП тръби и фитинги;

• ППР тръби и фитниги;

• НПВХ тръби и фитинги;

• Геомрежа;

• ПЕВП шахти;

• ПЕВП ПE 100 RC тръби и фитинги.