Депо Летница

Депо Летница-1
Депо Летница-2

Обект: "Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на Община Летница".

Обект: " Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на Община Летница".

Доставени материали/системи:

• ПП дренажен геокомпозит с високпроводима W образна сърцевина;

• ПЕВП перфорирани тръби за газова система;

• ПЕВП дренажни тръби за периферни дренажи.