Депо Братово

Депо Братово-1
Депо Братово-2

Обект: "Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас".

Обект: "Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас".

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2;

• ПЕВП UV устойчива двустранно структурирана геомембрана – 2,00мм;

• ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкан геотекстил – 800 гр/м2;

• Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина;

• ПЕВП перфорирани тръби за инфилтрат.