Депо Аксаково

Депо Аксаково-1
Депо Аксаково-2

Обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна".

Обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна".

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2;

• Бентонитова хидроизолация – 3,50 кг/м2;

• ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкан геотекстил - 800 гр/м2;

• ПП дренажен геокомпозит с високпроводима сърцевина;

• Геоклетъчна система за ерозионен контрол;

• ПЕ кабелозащитни тръби.