Депа Панагюрище и Стрелча

Депо Панагюрище и Стрелча-1
Депо Панагюрище и Стрелча-2

Обект: ”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча”.

Обект: ”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча”.

Доставени материали/системи:

• Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2;

• Бентонитова хидроизолация – 3,50 кг/м2;

• ПЕВП UV устойчива двустранно структурирана геомембрана – 2,00мм;

• ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана – 2,00мм;

• ПП нетъкани геотекстили от 150 до 800 гр/м2;

• ПП дренажен геокомпозит с високпроводима сърцевина;

• Геоклетъчна система за ерозионен контрол;

• Габиони, модулни системи, крепежни и свързващи елементи;

• Високоякостна геомрежа ;

• ПЕВП перфорирани тръби за инфилтрат;

• ПЕВП тръби и фитинги;

• НПВХ тръби и фитинги.