Депа и ХТС

Депа и ХТС проекти - Юроком 2000

Депа и ХТС

ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал
ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал
ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал

ТЕЦ Марица Изток 2 - гипсоотвал

Обект: "Изграждане на гипсоотвал за депониране на гипс от сероочистващи инсталации на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД – секция 1”.

Депо Стомана - Перник
Депо Стомана - Перник
Депо Стомана - Перник

Депо Стомана - Перник

Обект: ”Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни) на СТОМАНА -ИНДЪСТРИ АД, гр.Перник "

Депо Стара Загора
Депо Стара Загора

Депо Стара Загора

Обект: "Регионално депо за неопасни отпадъци – гр. Стара Загора". Доставени материали/системи: ПЕВП едностранно структурирана…

Депо Шишманци
Депо Шишманци

Депо Шишманци

Обект: "Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – КЛЕТКА 2". Доставени материали/системи: ПЕВП перфорирани…

Депо Ямбол

Депо Ямбол

Обект: ”Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на община Ямбол”. Доставени материали/системи: ПЕВП UV устойчива…

Корекция на река Отманлийска

Корекция на река Отманлийска

Обект : "Корекция на река Отманлийска е участъка на заустване в Черно море" . Доставка на матраци габионни матраци и свързващи…

Депа Панагюрище и Стрелча
Депа Панагюрище и Стрелча

Депа Панагюрище и Стрелча

Обект: ”Изграждане на регионална система за управление на отпадъците на общините Панагюрище и Стрелча”.

Депо Луковит
Депо Луковит
Депо Луковит
Депо Луковит
Депо Луковит
Депо Луковит

Депо Луковит

Обект: "Регионално депо за НО - гр.Луковит ". Доставени материали/системи: ПЕВП UV устойчива гладка геомембрана – 2,00мм;…

Депо Нова Загора
Депо Нова Загора
Депо Нова Загора

Депо Нова Загора

Обект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Нова Загора". Доставени материали/системи:…

Депо Перник
Депо Перник
Депо Перник

Депо Перник

Обект: ”Регионално депо за НО - гр.Перник". Доставени материали/системи: Бентонитова хидроизолация – 4,50 кг/м2; ПЕВП двустранно…

Депо Разград
Депо Разград

Депо Разград

Обект: ”Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци - гр. Разград". Доставени материали/системи: Бентонитова…

Депо Сотиря
Депо Сотиря

Депо Сотиря

Обект: „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци с. Сотиря, община Сливен, І-ви етап”. Доставени материали/системи:…

Депо Летница
Депо Летница

Депо Летница

Обект: "Закриване и рекултивация на депо за отпадъци на Община Летница".

Депо Братово
Депо Братово

Депо Братово

Обект: "Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас".

Депо Аксаково
Депо Аксаково

Депо Аксаково

Обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна".