Водомери

Информация

POWOGAZ - битови и промишлени водомери, за топла и студена вода, произведени в Полша.

Водомерите POWOGAZ, се произвеждат от APATOR POWOGAZ S.A., които са част от APATOR GROUP, обединяваща най-големите полски производители на измервателно оборудване.

Присъединителни размери на водомерите са следните:

  • Резбови - от 1/2'' до 2'' за топла и студена вода.
  • Фланшови - от DN40 до DN500 за студена вода и от DN40 до DN300 за топла вода.
  • Фланшови комбинирани от DN50 до DN150 за студена вода.

Водомерите POWOGAZ имат възможност за дистанционно и импулсно отчитане.

 

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Водомери
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
59655 POWOGAZ блутут приемник AT-WMBUS-2 (58400) 1392.18 бр.
58018 POWOGAZ водомер едноструен Powogaz JS90 4-NKP 90*10L/pulse Qз 4.0м3/ч L130мм  -DN20*3/4" без холендри 29.35 бр.
59652 POWOGAZ външен радио модул AT-WMBUS-04 за NK водомери (58354) 95.22 бр.
59669 POWOGAZ импулсна наставка за битови водомери JS-04/DN15-20/ (58369) 34.75 бр.
59653 POWOGAZ концентратор AT-WMBUS-06 с RS 232 /230V/ (58391) 1175.23 бр.
59651 POWOGAZ радио наставка AT-WMBUS-07 за сградни водомери WS, MWN/DN25-3000/ (58355) 61.46 бр.
59650 POWOGAZ радио наставка Smart Top-AT-WMBUS-08 за битови водомери JS-02/DN15-20/ (58351) 46.91 бр.
59649 POWOGAZ радио наставка Smart Top-AT-WMBUS-16 IP68 за битови водомери JS-02/DN15-20/ (58350) 46.91 бр.
59654 POWOGAZ ретрансмитер WMBUS-05-1 /230V/ (58390) 173.75 бр.
59674 POWOGAZ сегментна наставка AT-Mbus-01 за битови водомери JS/DN15-20/ (58378) 63.17 бр.
59678 POWOGAZ сегментна наставка AT-Mbus-02 за сградни водомери JS Master/DN25-40/ (58379) 63.17 бр.
59673 POWOGAZ сегментна наставка NK за комбиниран водомер MWN/DN150 (58374) 34.75 бр.
59672 POWOGAZ сегментна наставка NK за сградни водомери MWN/DN50-300/ (58373) 34.75 бр.
59671 POWOGAZ сегментна наставка NK за сградни водомери WS/DN25-40/ (58371) 20.86 бр.
59670 POWOGAZ сегментна наставка NNK за битови водомери JS-04/DN15-20/ с кабел (58370) 20.86 бр.
58120 водомер волтманов POWOGAZ MWN 50-NK 30*10L/pulse Qз 40м3/ч L200мм  -DN50  336.52 бр.
58010 водомер едноструeн Powogaz JS 2.5-NK 30*10L/pulse Qз 2.5м3/ч L110мм  -DN15*1/2" без холендри 44.97 бр.
58016 Водомер едноструен Powogaz JS 4-NKP 30*10L/pulse Qз 4.0м3/ч L130мм  -DN20*3/4" без холендри 29.35 бр.
58184 Водомер комбиниран Powogaz MWN/JS 150/16-NKP 30*100L/pulse Qз 250м3/ч L500мм  -DN150 4012.65 бр.
58059 водомер многоструен Powogaz WS 4-NKP 30*10L/pulse Qз 4м3/ч L190мм -DN20*3/4" без холендри (58059) 70.72 бр.
58060 Водомер многоструен Powogaz WS 6.3-NKP 30*10L/pulse Qз 6.3м3/ч L165мм  -DN25*1" без холендри  98.6 бр.
59546 Водомер сух  POWOGAZ JS Master-10 NKP 40*10L Qз10m3 DN32*11/4" имп.  изх. без. хол. (58053) 169.29 бр.
59547 Водомер сух  POWOGAZ JS Master-16 NKP 40*10L Qз16m3 DN40*11/2" имп.  изх. без. хол. (58054) 181.98 бр.
59545 Водомер сух  POWOGAZ JS Master-6.3 NKP 40*10L Qз6.3m3 DN25*1" имп. изх. без. хол. (58051) 167.98 бр.
59500 Водомер сух  POWOGAZ JS-02  40 Qз2.5m3 DN15*1/2 радио без. хол. (58000) 23.58 бр.
59501 Водомер сух  POWOGAZ JS-02  90 Qз2.5m3 DN15*1/2 радио без. хол. (58005) 23.58 бр.
59502 Водомер сух  POWOGAZ JS-02 40 Qз4m3 DN20*3/4 радио без. хол. (58001) 25.94 бр.
59503 Водомер сух  POWOGAZ JS-02 90 Qз4m3 DN20*3/4 радио без. хол.  (58006) 25.94 бр.
59515 Водомер сух  POWOGAZ JS-04 NKP  40 Qз2.5m3 DN15*1/2 10L имп. изх. без. хол. (58020) 27.62 бр.
59516 Водомер сух  POWOGAZ JS-04 NKP  90 Qз2.5m3 DN15*1/2 10L имп. изх. без. хол. (58022) 27.62 бр.
59517 Водомер сух  POWOGAZ JS-04 NKP 40 Qз4m3 DN20*3/4 10L имп. изх. без. хол. (58021) 29.35 бр.
59518 Водомер сух  POWOGAZ JS-04 NKP 90 Qз4m3 DN20*3/4 10L имп. изх. без. хол. (58023) 29.35 бр.
59541 Водомер сух  POWOGAZ JS-130- 6.3 NKP 90 Qз6.3m3 DN25*1 10L имп. изх. без. хол. (58055) 201.54 бр.
59543 Водомер сух  POWOGAZ JS-130-16 NKP 90 Qз16m3 DN40*11/2 10L имп. изх. без. хол. (58058) 243.09 бр.
59533 Водомер сух  POWOGAZ MWN -  40 50G NKP 40*10L Qз40m3 DN50 2" имп. изх. без хол. (58082) 359.66 бр.
59550 Водомер сух  POWOGAZ MWN -  50 NKOP 40*10L Qз40m3 DN50 имп. изх. (58090) 329.26 бр.
59551 Водомер сух  POWOGAZ MWN -  65 NKOP 40*10L Qз63m3 DN65 имп. изх. (58091) 368.12 бр.
59552 Водомер сух  POWOGAZ MWN -  80 NKOP 40*10L Qз100m3 DN80 имп. изх. (58092) 399.92 бр.
59553 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 100 NKOP 40*10L Qз160m3 DN100 имп. изх. (58093) 433.51 бр.
59564 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 100 NO 40*10L Qз160m3 DN100  БЕЗ имп. изх. (58143) 404.57 бр.
59554 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 125 NKOP 40*100L Qз250m3 DN125 имп. изх. (58094) 488.32 бр.
59555 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 150 NKOP 40*100L Qз400m3 DN150 имп. изх. (58095) 1045.49 бр.
59556 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 200 NKOP 40*100L Qз630m3 DN200 имп. изх. (58096) 1101.38 бр.
59557 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 250 NKOP 40*100L Qз1000m3 DN250 имп. изх. (58097) 1323.37 бр.
59558 Водомер сух  POWOGAZ MWN - 300 NKOP 40*100L Qз1600m3 DN300 имп. изх. (58098) 2297.68 бр.
59570 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 -  50 NKOP  90*10L Qз25m3 DN50 имп. изх. (58110) 413.35 бр.
59571 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 -  65 NKOP  90*10L Qз40m3 DN65 имп. изх. (58111) 480.51 бр.
59572 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 -  80 NKOP  90*10L Qз63m3 DN80 имп. изх. (58112) 569.51 бр.
59573 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 100 NKOP 90*10L Qз100m3 DN100 имп. изх. (58113) 626.08 бр.
59574 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 125 NKOP 90*10L Qз160m3 DN125 имп. изх. (58114) 732.05 бр.
59575 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 150 NKOP 90*10L Qз250m3 DN150 имп. изх. (58115) 1103 бр.
59576 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 200 NKOP 90*10L Qз400m3 DN200 имп. изх. (58116) 1228.95 бр.
59577 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 250 NKOP 90*10L Qз630m3 DN250 имп. изх. (58117) 1555.31 бр.
59578 Водомер сух  POWOGAZ MWN 130 - 300 NKOP 90*10L Qз1000m3 DN300 имп. изх. (58118) 2749.6 бр.
59590 Водомер сух  POWOGAZ MWN/JS  50-4 NKP 40*10L Qn15m3 DN50 имп. изх. комб. (58180) 1492.48 бр.
59591 Водомер сух  POWOGAZ MWN/JS  65-4 NKP 40*10L Qn25m3 DN65 имп. изх. комб. (58181) 1580.55 бр.
59592 Водомер сух  POWOGAZ MWN/JS  80-4 NKP 40*10L Qn40m3 DN80 имп. изх. комб. (58182) 1633.75 бр.
59593 Водомер сух  POWOGAZ MWN/JS 100-4 NKP 40*10L Qn60m3 DN100 имп. изх. комб. (58183) 1773.77 бр.
59594 Водомер сух  POWOGAZ MWN/JS 150-4 NKP 40*10L Qn150m3 DN150 имп. изх. комб. (58194) 4012.65 бр.
59530 Водомер сух  POWOGAZ WS- 6.3 NKP 40*10L Qз6.3m3 DN25*1" имп. изх. без. хол. (58061) 108.1 бр.
59535 Водомер сух  POWOGAZ WS- 6.3 NKP 90*10L Qз6.3m3 DN25*1" имп. изх. без. хол. (58071) 207.76 бр.
59531 Водомер сух  POWOGAZ WS-10 NKP 40*10L Qз10m3 DN32*11/4" имп.  изх. без. хол. (58063) 118.63 бр.
59542 Водомер сух  POWOGAZ WS-10 NKP 90*10L Qз10m3 DN32*11/4" имп.  изх. без. хол. (58057) 218.54 бр.
59532 Водомер сух  POWOGAZ WS-16 NKP 40*10L Qз16m3 DN40*11/2" имп.  изх. без. хол. (58064) 221.66 бр.
59537 Водомер сух  POWOGAZ WS-16 NKP 90*10L Qз16m3 DN40*11/2" имп.  изх. без. хол. (58074) 250.6 бр.
59534 Водомер сух  POWOGAZ WS-25 NKP 40*10L Qз25m3 DN50*2" имп.  изх. без. хол. (58065) 312.91 бр.
59682 Кутия за водоомер POWOGAZ (1/2,3/4) 0.55 бр.
59540 Холендър  POWOGAZ за водомер    1/2" 2.22 бр.
59451 Холендър  POWOGAZ за водомер    3/4" 3.83 бр.
415021 Холендър  POWOGAZ за водомер   1" 7.43 бр.
415022 Холендър  POWOGAZ за водомер  1 1/4" 12.72 бр.
415027 Холендър  POWOGAZ за водомер 1 1/2" 16.35 бр.
2291 Холендър  POWOGAZ за водомер 2 30.66 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 02.04.2021 г.     
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Форма за заявка