Медни тръби и капилярни фитинги на заварка

Информация

Медните тръби са прилагат и в отоплителните инсталации. Свързването на медните тръби става чрез запояване или с различни по вид фитинги, като те могат да бъдат механични (резбови) или пресови.

Този тип тръби са подходящи за провеждане на течности с високи температури и налягания. Спрямо условията се различават на връзки чрез запояване, понеже при останалите има налични синтетични уплътнения, които могат да се деформират.

Ценова Листа
Катал.№ Артикул Цена без ДДС Мярка
495105 Медна тръба    ф6*1.0 мека 2.98 м.
495146 Медна тръба    ф8*1 тв. 4.17 м.
495113 Медна тръба    ф8*1.0 мека 4.23 м.
495145 Медна тръба    ф8*1.5 тв. 6.18 м.
495106 Медна тръба   ф10*1.0 мека 5.36 м.
495131 Медна тръба   ф10*1.0 тв. 5.26 м.
495107 Медна тръба   ф12*1.0 мека 6.43 м.
495118 Медна тръба   ф12*1.0 тв. 6.23 м.
495114 Медна тръба   ф15*0.7 тв. 5.73 м.
495108 Медна тръба   ф15*1.0 мека 8.28 м.
495100 Медна тръба   ф15*1.0 тв 7.87 м.
495141 Медна тръба   ф16*1.0 мека 8.84 м.
495171 Медна тръба   ф16*2.0 тв 17.43 м.
495115 Медна тръба   ф18*0.7 тв. 6.99 м.
495109 Медна тръба   ф18*1.0 мека 9.79 м.
495101 Медна тръба   ф18*1.0 тв. 9.47 м.
495173 Медна тръба   ф22*0.7 тв. 8.75 м.
4951101 Медна тръба   ф22*0.8 мека 10.13 м.
495116 Медна тръба   ф22*0.8 тв. 9.75 м.
495110 Медна тръба   ф22*1.0 мека 12.27 м.
495102 Медна тръба   ф22*1.0 тв. 11.68 м.
495117 Медна тръба   ф28*0.8 тв. 12.52 м.
495103 Медна тръба   ф28*1.0 тв. 15.05 м.
495130 Медна тръба   ф28*1.5 тв. 22.07 м.
495147 Медна тръба   ф35*0.9 тв. 18.50 м.
495104 Медна тръба   ф35*1.0 тв. 19.59 м.
495119 Медна тръба   ф35*1.5 тв. 29.26 м.
495172 Медна тръба   ф42*0.9 тв. 23.04 м.
495111 Медна тръба   ф42*1.0 тв. 23.36 м.
4951122 Медна тръба   ф42*1.2 тв. 34.17 м.
495120 Медна тръба   ф42*1.5 тв. 34.17 м.
4591121 Медна тръба   ф54*0.9 тв. 29.01 м.
495112 Медна тръба   ф54*1.0 тв. 32.01 м.
495121 Медна тръба   ф54*1.5 тв. 52.58 м.
495122 Медна тръба   ф54*2.0 тв. 59.41 м.
495123 Медна тръба   ф64*2.0 тв. 73.45 м.
49517 Медна тръба   ф76*2.0 тв. 87.18 м.
495125 Медна тръба   ф88.9*2 тв. 102.21 м.
495126 Медна тръба  ф108*2.5 тв 165.45 м.
104450 Мед капа ф12 1.50 бр.
101466 Мед капа ф15 0.78 бр.
103590 Мед капа ф18 0.95 бр.
102951 Мед капа ф22 1.63 бр.
105662 Мед капа ф28 3.03 бр.
109134 Мед капа ф35 8.12 бр.
113155 Мед капа ф42 13.72 бр.
114077 Мед капа ф54 20.11 бр.
594367 Мед капа ф64 51.83 бр.
107901 Мед коляно     ф8 2.77 бр.
103132 Мед коляно    ф10 1.43 бр.
100803 Мед коляно    ф12 0.49 бр.
100094 Мед коляно    ф15 0.39 бр.
467531 Мед коляно    ф16 0.65 бр.
100452 Мед коляно    ф18 0.59 бр.
100278 Мед коляно    ф22 0.98 бр.
100711 Мед коляно    ф28 1.79 бр.
103088 Мед коляно    ф35 7.60 бр.
106416 Мед коляно    ф42 12.13 бр.
109905 Мед коляно    ф54 23.86 бр.
594411 Мед коляно    ф64 109.43 бр.
594428 Мед коляно    ф76 120.74 бр.
594435 Мед коляно    ф89 166.51 бр.
594442 Мед коляно   ф108 282.78 бр.
122645 Мед коляно  дълго   ф6 2.58 бр.
102494 Мед коляно  дълго  ф10 1.08 бр.
100513 Мед коляно  дълго  ф12 0.46 бр.
100018 Мед коляно  дълго  ф15 0.49 бр.
467470 Мед коляно  дълго  ф16 0.78 бр.
100148 Мед коляно  дълго  ф18 0.68 бр.
100063 Мед коляно  дълго  ф22 1.08 бр.
100193 Мед коляно  дълго  ф28 1.73 бр.
101046 Мед коляно  дълго  ф35 6.00 бр.
102777 Мед коляно  дълго  ф42 8.34 бр.
104115 Мед коляно  дълго  ф54 23.89 бр.
119829 Мед коляно  дълго  ф64 82.67 бр.
125080 Мед коляно  дълго  ф76 144.76 бр.
127077 Мед коляно  дълго  ф89 218.5 бр.
138431 Мед коляно  дълго ф108 264.33 бр.
108700 Мед коляно  нипел  ф10 2.28 бр.
102920 Мед коляно  нипел  ф12 1.11 бр.
100414 Мед коляно  нипел  ф15 0.55 бр.
467555 Мед коляно  нипел  ф16 1.11 бр.
101169 Мед коляно  нипел  ф18 1.11 бр.
100933 Мед коляно  нипел  ф22 1.89 бр.
102067 Мед коляно  нипел  ф28 2.9 бр.
107079 Мед коляно  нипел  ф35 11.8 бр.
113995 Мед коляно  нипел  ф42 16.1 бр.
118891 Мед коляно  нипел  ф54 32.3 бр.
109325 Мед коляно  нипел 45* ф10 3.13 бр.
103019 Мед коляно  нипел 45* ф12 1.24 бр.
100292 Мед коляно  нипел 45* ф15 0.39 бр.
467494 Мед коляно  нипел 45* ф16 1.21 бр.
100773 Мед коляно  нипел 45* ф18 1.37 бр.
100605 Мед коляно  нипел 45* ф22 1.3 бр.
101336 Мед коляно  нипел 45* ф28 2.58 бр.
104955 Мед коляно  нипел 45* ф35 9.62 бр.
110338 Мед коляно  нипел 45* ф42 16.92 бр.
114916 Мед коляно  нипел 45* ф54 27.97 бр.
100155 Мед коляно  нипел ф15 дълго 0.46 бр.
100575 Мед коляно  нипел ф18 дълго 1.11 бр.
100391 Мед коляно  нипел ф22 дълго 1.3 бр.
100827 Мед коляно  нипел ф28 дълго 3.72 бр.
103415 Мед коляно  нипел ф35 дълго 11.21 бр.
108052 Мед коляно  нипел ф42 дълго 16.2 бр.
112028 Мед коляно  нипел ф54 дълго 31.2 бр.
594350 Мед коляно  нипел ф64 дълго 99.45 бр.
634254 Мед коляно  нипел ф76 дълго 98.67 бр.
634261 Мед коляно  нипел ф89 дълго 161.26 бр.
117542 Мед коляно 180* ф10 4.37 бр.
121785 Мед коляно 180* ф12 4.82 бр.
115951 Мед коляно 180* ф15 6.81 бр.
113445 Мед коляно 180* ф18 9.97 бр.
121518 Мед коляно 180* ф22 11.93 бр.
128029 Мед коляно 180* ф28 17.11 бр.
110420 Мед коляно 45* ф10 2.77 бр.
103309 Мед коляно 45* ф12 1.73 бр.
100483 Мед коляно 45* ф15 0.49 бр.
467517 Мед коляно 45* ф16 1.21 бр.
101077 Мед коляно 45* ф18 1.21 бр.
100704 Мед коляно 45* ф22 1.37 бр.
101459 Мед коляно 45* ф28 2.48 бр.
104016 Мед коляно 45* ф35 8.77 бр.
108823 Мед коляно 45* ф42 15.52 бр.
112196 Мед коляно 45* ф54 27.97 бр.
138394 Мед коляно 45* ф64 100.37 бр.
144043 Мед коляно 45* ф76 117.94 бр.
144425 Мед коляно 45* ф89 140.4 бр.
158071 Мед коляно 45*ф108 274.47 бр.
117887 Мед коляно MZD 12* 3/8" 3.91 бр.
105693 Мед коляно MZD 12*1/2" 1.89 бр.
148362 Мед коляно MZD 15* 3/8" 4.01 бр.
100667 Мед коляно MZD 15*1/2" 1.73 бр.
130114 Мед коляно MZD 15*3/4" 6.1 бр.
104436 Мед коляно MZD 18*1/2" 2.41 бр.
109011 Мед коляно MZD 18*3/4" 4.99 бр.
106102 Мед коляно MZD 22*  1/2" 3.39 бр.
107581 Мед коляно MZD 22* 3/4" 3.52 бр.
113865 Мед коляно MZD 22*1" 9.29 бр.
144203 Мед коляно MZD 28* 3/4" 10.89 бр.
109561 Мед коляно MZD 28*1" 11.28 бр.
173494 Мед коляно MZD 35*11/4" 25.82 бр.
166397 Мед коляно MZD 42*11/2" 40.09 бр.
151676 Мед коляно MZD 54*2" 57.47 бр.
103910 Мед коляно MZV 12* 3/8" 2.12 бр.
108687 Мед коляно MZV 12*1/2" 3.06 бр.
106577 Мед коляно MZV 15* 3/8" 3.39 бр.
100568 Мед коляно MZV 15*1/2" 1.66 бр.
107635 Мед коляно MZV 18*1/2" 3.06 бр.
133108 Мед коляно MZV 18*3/4" 7.17 бр.
136307 Мед коляно MZV 22*  1/2" 9.22 бр.
107208 Мед коляно MZV 22* 3/4" 4.4 бр.
144067 Мед коляно MZV 22*1" 11.9 бр.
131739 Мед коляно MZV 28* 3/4" 24.71 бр.
149970 Мед коляно MZV 28*1" 10.24 бр.
138691 Мед коляно MZV 35*11/4" 33.44 бр.
135409 Мед коляно MZV 42*11/2" 48.49 бр.
145354 Мед коляно MZV 54*2" 92.5 бр.
116897 Мед коляно намалител ф15/12 5.97 бр.
113841 Мед коляно намалител ф22/15 7.16 бр.
120313 Мед коляно намалител ф28/22 6.37 бр.
145156 Мед коляно хол. MZD ф12*3/8 19.16 бр.
114787 Мед коляно хол. MZD ф15*1/2 10.24 бр.
119461 Мед коляно хол. MZD ф18*1/2 12.68 бр.
216962 Мед коляно хол. MZD ф18*3/4 15.22 бр.
120498 Мед коляно хол. MZD ф22*1 20.24 бр.
107338 Мед коляно хол. MZD ф22*3/4 10.79 бр.
112295 Мед коляно хол. MZD ф28*1 24.51 бр.
121433 Мед коляно хол. MZD ф35*11/4 41.95 бр.
142773 Мед коляно хол. MZD ф42*11/2 61.9 бр.
141615 Мед коляно хол. MZD ф54*2 143.77 бр.
120979 Мед коляно хол. MZV ф12*1/2 14.28 бр.
116446 Мед коляно хол. MZV ф12*3/8 13.96 бр.
103859 Мед коляно хол. MZV ф15*1/2 5.93 бр.
110017 Мед коляно хол. MZV ф18*1/2 10.63 бр.
120580 Мед коляно хол. MZV ф18*3/4 16.89 бр.
114909 Мед коляно хол. MZV ф22*3/4 11.57 бр.
144128 Мед коляно хол. MZV ф28*1 23.21 бр.
120061 Мед коляно хол. MZV ф35*11/4 44.66 бр.
144098 Мед коляно хол. MZV ф42*11/2 63.69 бр.
146450 Мед коляно хол. MZV ф54*2 122.83 бр.
137465 Мед коляно хол. ф12 19.31 бр.
123499 Мед коляно хол. ф15 11.9 бр.
134815 Мед коляно хол. ф18 19.4 бр.
133276 Мед коляно хол. ф22 17.67 бр.
146368 Мед коляно хол. ф28 39.31 бр.
147273 Мед коляно хол. ф35 83.91 бр.
152628 Мед коляно хол. ф42 78.6 бр.
165895 Мед коляно хол. ф54 135.93 бр.
138851 Мед кръстач ф15 10.53 бр.
134464 Мед кръстач ф18 13.56 бр.
121884 Мед кръстач ф22 19.75 бр.
135508 Мед кръстач ф28 35.86 бр.
166687 Мед кръстач ф35 61.98 бр.
108717 Мед муфа    ф6 1.01 бр.
107093 Мед муфа    ф8 0.95 бр.
102357 Мед муфа   ф10 0.49 бр.
100872 Мед муфа   ф12 0.26 бр.
100117 Мед муфа   ф15 0.23 бр.
467661 Мед муфа   ф16 0.36 бр.
100469 Мед муфа   ф18 0.33 бр.
100353 Мед муфа   ф22 0.55 бр.
100698 Мед муфа   ф28 1.3 бр.
102616 Мед муфа   ф35 3.1 бр.
105433 Мед муфа   ф42 5.67 бр.
106744 Мед муфа   ф54 10.17 бр.
124038 Мед муфа   ф64 28.95 бр.
127862 Мед муфа   ф76 37.49 бр.
128319 Мед муфа   ф89 39.25 бр.
146481 Мед муфа  ф108 90.07 бр.
594213 Мед муфа ред ф108/64 145.12 бр.
594404 Мед муфа ред ф108/89 106.89 бр.
107420 Мед муфа ред ф12/10 1.63 бр.
102524 Мед муфа ред ф15/12 0.88 бр.
464318 Мед муфа ред ф16/12 0.88 бр.
106874 Мед муфа ред ф18/12 2.09 бр.
101176 Мед муфа ред ф18/15 0.78 бр.
464349 Мед муфа ред ф18/16 1.21 бр.
110758 Мед муфа ред ф22/12 4.56 бр.
101565 Мед муфа ред ф22/15 1.96 бр.
464363 Мед муфа ред ф22/16 1.89 бр.
101602 Мед муфа ред ф22/18 1.3 бр.
105037 Мед муфа ред ф28/15 4.34 бр.
585143 Мед муфа ред ф28/16 5.31 бр.
106256 Мед муфа ред ф28/18 4.27 бр.
102111 Мед муфа ред ф28/22 2.09 бр.
109738 Мед муфа ред ф35/22 8.34 бр.
105334 Мед муфа ред ф35/28 10.24 бр.
121280 Мед муфа ред ф42/22 17.34 бр.
117269 Мед муфа ред ф42/28 14.67 бр.
111687 Мед муфа ред ф42/35 11.57 бр.
124076 Мед муфа ред ф54/28 29.66 бр.
120788 Мед муфа ред ф54/35 25.56 бр.
116118 Мед муфа ред ф54/42 21.97 бр.
594374 Мед муфа ред ф64/54 32.01 бр.
634278 Мед муфа ред ф76/54 57.67 бр.
594381 Мед муфа ред ф76/64 52.45 бр.
594398 Мед муфа ред ф89/76 74.89 бр.
104290 Мед нипел муфа  12/10 1.37 бр.
105983 Мед нипел муфа  15/10 1.5 бр.
101060 Мед нипел муфа  15/12 0.59 бр.
104566 Мед нипел муфа  18/12 1.6 бр.
100520 Мед нипел муфа  18/15 0.49 бр.
465711 Мед нипел муфа  18/16 0.95 бр.
108298 Мед нипел муфа  22/12 3.52 бр.
100841 Мед нипел муфа  22/15 0.98 бр.
100780 Мед нипел муфа  22/18 0.98 бр.
118013 Мед нипел муфа  28/12 7.3 бр.
103156 Мед нипел муфа  28/15 3.68 бр.
103637 Мед нипел муфа  28/18 4.01 бр.
101015 Мед нипел муфа  28/22 1.63 бр.
115296 Мед нипел муфа  35/15 10.85 бр.
115180 Мед нипел муфа  35/18 8.61 бр.
105792 Мед нипел муфа  35/22 8.25 бр.
103118 Мед нипел муфа  35/28 5.54 бр.
133313 Мед нипел муфа  42/15 24.42 бр.
116392 Мед нипел муфа  42/22 14.67 бр.
110260 Мед нипел муфа  42/28 11.64 бр.
106935 Мед нипел муфа  42/35 9.81 бр.
118648 Мед нипел муфа  54/28 25.46 бр.
115852 Мед нипел муфа  54/35 22.88 бр.
112530 Мед нипел муфа  54/42 18.58 бр.
594169 Мед нипел муфа  64/35 44.14 бр.
594176 Мед нипел муфа  64/42 46.45 бр.
126261 Мед нипел муфа  64/54 41.46 бр.
594190 Мед нипел муфа  76/35 61.74 бр.
594183 Мед нипел муфа  76/42 56.49 бр.
127732 Мед нипел муфа  76/54 55.48 бр.
594206 Мед нипел муфа  76/64 53.92 бр.
594237 Мед нипел муфа  89/64 70.96 бр.
132866 Мед нипел муфа  89/76 68.19 бр.
594220 Мед нипел муфа 108/76 99.45 бр.
150709 Мед нипел муфа 108/89 91.92 бр.
107864 Мед полу дъга ф12 5.54 бр.
102012 Мед полу дъга ф15 2.67 бр.
104481 Мед полу дъга ф18 6.78 бр.
105396 Мед полу дъга ф22 9.32 бр.
109677 Мед прехвърляща дъга ф12 6.62 бр.
102159 Мед прехвърляща дъга ф15 2.87 бр.
104672 Мед прехвърляща дъга ф18 8.15 бр.
103798 Мед прехвърляща дъга ф22 10.76 бр.
118976 Мед преход MZD 10*  1/4 4.53 бр.
118051 Мед преход MZD 10* 3/8 4.5 бр.
119515 Мед преход MZD 10*1/2 6.16 бр.
105259 Мед преход MZD 12* 3/8 1.92 бр.
104214 Мед преход MZD 12*1/2 1.73 бр.
101787 Мед преход MZD 15* 3/8 1.43 бр.
100254 Мед преход MZD 15*1/2 1.17 бр.
104771 Мед преход MZD 15*3/4 3.52 бр.
100940 Мед преход MZD 18*1/2 1.73 бр.
102180 Мед преход MZD 18*3/4 2.9 бр.
101664 Мед преход MZD 22*  1/2 2.51 бр.
100728 Мед преход MZD 22* 3/4 2.48 бр.
102470 Мед преход MZD 22*1" 3.13 бр.
104139 Мед преход MZD 28* 3/4 4.95 бр.
100964 Мед преход MZD 28*1" 3.62 бр.
107192 Мед преход MZD 28*11/4 10.59 бр.
165864 Мед преход MZD 35* 3/4 16.85 бр.
107857 Мед преход MZD 35*1" 7.82 бр.
108267 Мед преход MZD 35*11/4 7.01 бр.
163419 Мед преход MZD 42* 11/4 17.67 бр.
117597 Мед преход MZD 42*11/2 15.48 бр.
160586 Мед преход MZD 54*2" 26.99 бр.
144418 Мед преход MZD 64*21/2 47.14 бр.
136673 Мед преход MZV 10*  1/4 3.52 бр.
114060 Мед преход MZV 10* 3/8 3.26 бр.
112400 Мед преход MZV 10*1/2 3.55 бр.
101152 Мед преход MZV 12* 3/8 0.95 бр.
101398 Мед преход MZV 12*1/2 1.14 бр.
101657 Мед преход MZV 15* 3/8 1.37 бр.
100025 Мед преход MZV 15*1/2 0.85 бр.
102234 Мед преход MZV 15*3/4 1.92 бр.
467753 Мед преход MZV 16*1/2 0.98 бр.
100650 Мед преход MZV 18*1/2 1.11 бр.
101039 Мед преход MZV 18*3/4 1.43 бр.
101749 Мед преход MZV 22*  1/2 2.25 бр.
100322 Мед преход MZV 22* 3/4 1.63 бр.
100889 Мед преход MZV 22*1" 2.09 бр.
121228 Мед преход MZV 28*  1/2 9.19 бр.
102913 Мед преход MZV 28* 3/4 3.94 бр.
100285 Мед преход MZV 28*1" 2.48 бр.
105839 Мед преход MZV 28*11/4 5.22 бр.
107109 Мед преход MZV 35* 1" 5.64 бр.
102661 Мед преход MZV 35* 11/4 4.3 бр.
174484 Мед преход MZV 35*11/2 13.01 бр.
141905 Мед преход MZV 42* 11/4 15.58 бр.
106638 Мед преход MZV 42*11/2 8.54 бр.
258481 Мед преход MZV 42*2 26.83 бр.
169305 Мед преход MZV 54*11/2 32.17 бр.
109196 Мед преход MZV 54*2 18.84 бр.
138202 Мед преход MZV 64*21/2 35.69 бр.
137236 Мед преход MZV 76*21/2 50.1 бр.
140007 Мед преход MZV 89*3" 62.88 бр.
159634 Мед преход MZV108*4" 98.57 бр.
106553 Мед преход нипел MZD 15*1/2 2.58 бр.
111274 Мед преход нипел MZD 18*1/2 3.26 бр.
132873 Мед преход нипел MZD 18*3/4 11.31 бр.
112455 Мед преход нипел MZD 22*1/2 4.69 бр.
116040 Мед преход нипел MZV 15*1/2 4.69 бр.
120221 Мед преход нипел MZV 18*1/2 4.69 бр.
131166 Мед преход нипел MZV 22*1/2 9.88 бр.
117894 Мед преход нипел MZV 22*3/4 6.39 бр.
126940 Мед преход нипел MZV 28*1" 12.81 бр.
140946 Мед преход нипел MZV 35*11/4 18.58 бр.
142841 Мед преход нипел MZV 42*11/2 24.94 бр.
105129 Мед ст. коляно дълго ф15*1/2 L45 25.75 бр.
123369 Мед ст. коляно дълго ф18*1/2 L65 15.34 бр.
104986 Мед стенен к-т  ф15*1/2 L150 16.85 бр.
101091 Мед стенен к-т за гипсофазер ф15*1/2 L150 19.59 бр.
138790 Мед стенно коляно 3т. ф10*1/2 12.92 бр.
101275 Мед стенно коляно 3т. ф15*1/2 2.54 бр.
106393 Мед стенно коляно 3т. ф18*1/2 3.91 бр.
113216 Мед стенно коляно 3т. ф18*3/4 6.16 бр.
110192 Мед стенно коляно 3т. ф22*1/2 5.9 бр.
111304 Мед стенно коляно 3т. ф22*3/4 8.77 бр.
258764 Мед стенно коляно 3т. ф28*3/4 19.62 бр.
108564 Мед стенно коляно ф12* 3/8 6.08 бр.
103965 Мед стенно коляно ф12*1/2 2.58 бр.
112813 Мед стенно коляно ф15* 3/8 5.48 бр.
100223 Мед стенно коляно ф15*1/2 1.6 бр.
127534 Мед стенно коляно ф15*3/4 7.16 бр.
102210 Мед стенно коляно ф18*1/2 2.93 бр.
113490 Мед стенно коляно ф22*3/4 4.76 бр.
107475 Мед тройник    ф6 2.22 бр.
105747 Мед тройник    ф8 2.71 бр.
104092 Мед тройник   ф10 2.05 бр.
101435 Мед тройник   ф12 1.08 бр.
100131 Мед тройник   ф15 0.65 бр.
467579 Мед тройник   ф16 1.17 бр.
100612 Мед тройник   ф18 1.27 бр.
100476 Мед тройник   ф22 2.22 бр.
101022 Мед тройник   ф28 4.11 бр.
104184 Мед тройник   ф35 11.25 бр.
108236 Мед тройник   ф42 21.61 бр.
110819 Мед тройник   ф54 35.69 бр.
131722 Мед тройник   ф64 147.53 бр.
135911 Мед тройник   ф76 183.07 бр.
137021 Мед тройник   ф89 295.62 бр.
151003 Мед тройник  ф108 396.45 бр.
109745 Мед тройник 12*10*12 4.37 бр.
106799 Мед тройник 12*15*12 5.48 бр.
103569 Мед тройник 15*12*12 3.32 бр.
101848 Мед тройник 15*12*15 1.63 бр.
103200 Мед тройник 15*18*15 4.01 бр.
105143 Мед тройник 15*22*15 8.54 бр.
120122 Мед тройник 18*12*12 7.56 бр.
107413 Мед тройник 18*12*15 6.68 бр.
103606 Мед тройник 18*12*18 2.74 бр.
114466 Мед тройник 18*15*12 8.89 бр.
101053 Мед тройник 18*15*15 1.99 бр.
100582 Мед тройник 18*15*18 1.47 бр.
102890 Мед тройник 18*18*15 2.35 бр.
104689 Мед тройник 18*22*18 5.57 бр.
104733 Мед тройник 22*12*22 6.03 бр.
101725 Мед тройник 22*15*15 3.59 бр.
102944 Мед тройник 22*15*18 3.94 бр.
100445 Мед тройник 22*15*22 1.76 бр.
467647 Мед тройник 22*16*22 3.52 бр.
105297 Мед тройник 22*18*15 7.82 бр.
103217 Мед тройник 22*18*18 4.27 бр.
101497 Мед тройник 22*18*22 2.58 бр.
102456 Мед тройник 22*22*15 5.38 бр.
104702 Мед тройник 22*22*18 6.36 бр.
105204 Мед тройник 22*28*22 10.79 бр.
114183 Мед тройник 28*12*28 12.45 бр.
106737 Мед тройник 28*15*22 9.97 бр.
101619 Мед тройник 28*15*28 3.78 бр.
114947 Мед тройник 28*18*18 15.03 бр.
109219 Мед тройник 28*18*22 9.94 бр.
102852 Мед тройник 28*18*28 6.91 бр.
112943 Мед тройник 28*22*15 15.78 бр.
122119 Мед тройник 28*22*18 14.24 бр.
103248 Мед тройник 28*22*22 8.12 бр.
101282 Мед тройник 28*22*28 4.34 бр.
109424 Мед тройник 28*28*15 15.65 бр.
113032 Мед тройник 28*28*18 13.53 бр.
106232 Мед тройник 28*28*22 10.72 бр.
130763 Мед тройник 28*35*22 27.2 бр.
115760 Мед тройник 28*35*28 21.81 бр.
107291 Мед тройник 35*15*35 18.78 бр.
109899 Мед тройник 35*18*35 19.46 бр.
123673 Мед тройник 35*22*22 27.9 бр.
113599 Мед тройник 35*22*28 17.34 бр.
104375 Мед тройник 35*22*35 12.55 бр.
122676 Мед тройник 35*28*22 26.14 бр.
110727 Мед тройник 35*28*28 17.83 бр.
105808 Мед тройник 35*28*35 17.83 бр.
121235 Мед тройник 35*35*22 31.85 бр.
117580 Мед тройник 35*35*28 30.15 бр.
118556 Мед тройник 42*15*42 40.91 бр.
125479 Мед тройник 42*18*42 42.08 бр.
111595 Мед тройник 42*22*42 27.61 бр.
110383 Мед тройник 42*28*42 30.48 бр.
122591 Мед тройник 42*35*35 48.9 бр.
113711 Мед тройник 42*35*42 37.75 бр.
118792 Мед тройник 54*22*54 60.44 бр.
117467 Мед тройник 54*28*54 65.62 бр.
117818 Мед тройник 54*35*54 65.68 бр.
119652 Мед тройник 54*42*54 66.2 бр.
595227 Мед тройник 64*42*64 133.88 бр.
595234 Мед тройник 64*54*64 134.17 бр.
595357 Мед тройник 76*54*76 186.91 бр.
634292 Мед тройник 89*54*89 254.23 бр.
595241 Мед тройник 89*64*89 255.06 бр.
595371 Мед тройник 89*76*89 261.2 бр.
129385 Мед тройник MZD  22*22*3/8 23.34 бр.
150600 Мед тройник MZD 12*1/2 5.9 бр.
131029 Мед тройник MZD 15* 3/8 4.04 бр.
102401 Мед тройник MZD 15*1/2 2.64 бр.
140823 Мед тройник MZD 18* 3/8 8.96 бр.
103767 Мед тройник MZD 18*1/2 3.19 бр.
157999 Мед тройник MZD 18*3/4 9.32 бр.
119195 Мед тройник MZD 22* 3/8 9.81 бр.
101978 Мед тройник MZD 22*1/2 3.16 бр.
109141 Мед тройник MZD 22*3/4 6.78 бр.
103453 Мед тройник MZD 28*  1/2 5.25 бр.
112035 Мед тройник MZD 28* 3/4 12.06 бр.
258955 Мед тройник MZD 28*1" 19.17 бр.
152734 Мед тройник MZD 35* 1/2 17.41 бр.
123390 Мед тройник MZD 35* 3/4 27.38 бр.
136734 Мед тройник MZD 35*11/4 31.36 бр.
157678 Мед тройник MZD 42*11/2 52.22 бр.
147136 Мед тройник с капа ф15 12.56 бр.
118310 Мед тройник стенен ф15*1/2 8.57 бр.
138127 Мед тройник стенен ф18*1/2 15.22 бр.
122287 Мед тройник стенен ф22*1/2 17.7 бр.
145538 Мед тройник стенен ф22*3/4 29.19 бр.
103422 Мед хол.конусно. упл. MZD ф15x1/2 5.61 бр.
110390 Мед хол.конусно. упл. MZD ф15x3/4 13.69 бр.
106690 Мед хол.конусно. упл. MZD ф18x1/2 10.76 бр.
109295 Мед хол.конусно. упл. MZD ф18x3/4 9.88 бр.
105310 Мед хол.конусно. упл. MZD ф22x1" 10.79 бр.
101527 Мед хол.конусно. упл. MZD ф22x3/4 6.16 бр.
103002 Мед хол.конусно. упл. MZD ф28x1" 12.42 бр.
107918 Мед хол.конусно. упл. MZD ф35х1*1/4 28.88 бр.
115937 Мед хол.конусно. упл. MZD ф42х1*1/2 44.17 бр.
125325 Мед хол.конусно. упл. MZD ф54x2" 85.7 бр.
147099 Мед хол.конусно. упл. MZV ф12x1/2 10.56 бр.
118921 Мед хол.конусно. упл. MZV ф12x3/8 9.26 бр.
102128 Мед хол.конусно. упл. MZV ф15x1/2 5.51 бр.
122959 Мед хол.конусно. упл. MZV ф15x3/4 15.91 бр.
115883 Мед хол.конусно. упл. MZV ф15x3/8 12.29 бр.
109042 Мед хол.конусно. упл. MZV ф18x1/2 5.87 бр.
109547 Мед хол.конусно. упл. MZV ф18x3/4 8.57 бр.
109080 Мед хол.конусно. упл. MZV ф22x1 13.89 бр.
101558 Мед хол.конусно. упл. MZV ф22x3/4 6.81 бр.
103705 Мед хол.конусно. упл. MZV ф28x1 12 бр.
108427 Мед хол.конусно. упл. MZV ф35x11/4 30.58 бр.
118327 Мед хол.конусно. упл. MZV ф42x11/2 36.12 бр.
129620 Мед хол.конусно. упл. MZV ф54x2" 86.97 бр.
134716 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф12x1/2 7.82 бр.
102395 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф15x1/2 5.54 бр.
111984 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф18x1/2 8.61 бр.
116859 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф18x3/4 9.49 бр.
115098 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф22x1" 15.45 бр.
102685 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф22x3/4 8.02 бр.
103996 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф28x1" 14.93 бр.
144005 Мед хол.конусно. упл. MZV6 ф64x21/2" 108.22 бр.
151645 Мед хол.конусно. упл. ф12 9.97 бр.
103699 Мед хол.конусно. упл. ф15 5.54 бр.
124434 Мед хол.конусно. упл. ф18 6.52 бр.
104399 Мед хол.конусно. упл. ф22 7.79 бр.
107604 Мед хол.конусно. упл. ф28 17.41 бр.
114695 Мед хол.конусно. упл. ф35 25.98 бр.
125899 Мед хол.конусно. упл. ф42 45.24 бр.
148256 Мед хол.конусно. упл. ф54 71.22 бр.
119478 Мед хол.пл.упл. MZD 28х1 23.89 бр.
113421 Мед хол.пл.упл. MZD ф15х1/2 11.8 бр.
120856 Мед хол.пл.упл. MZD ф18х1/2 16.62 бр.
117399 Мед хол.пл.упл. MZD ф22х3/4 12.94 бр.
288372 Мед хол.пл.упл. MZD ф28х11/4 18.65 бр.
288365 Мед хол.пл.упл. MZD ф35х11/2 31.33 бр.
138745 Мед хол.пл.упл. MZD ф42х1*3/4 25.1 бр.
109806 Мед хол.пл.упл. MZV ф15х1/2 ГЦ 5.93 бр.
120146 Мед хол.пл.упл. MZV ф18х1/2 ГЦ 11.8 бр.
112967 Мед хол.пл.упл. MZV ф22х3/4 ГЦ 8.61 бр.
133535 Мед хол.пл.упл. MZV ф28х1 ГЦ 19.75 бр.
220839 Мед хол.пл.упл. MZV ф35х11/4 ГЦ 39.96 бр.
110239 Мед хол.пл.упл. ф15 6.19 бр.
122249 Мед хол.пл.упл. ф18 10.17 бр.
116583 Мед хол.пл.упл. ф22 9.29 бр.
154196 Мед хол.пл.упл. ф28 21.38 бр.
176174 Мед хол.пл.упл. ф35 38.14 бр.
288402 Мед хол.преход с пл. упл. 15*3/4 10.46 бр.
288396 Мед хол.преход с пл. упл. 18*3/4 7.63 бр.
288389 Мед хол.преход с пл. упл. 22*1" 10.2 бр.
Свали Ценова Листа
Форма за заявка