Алуминиеви радиатори Global

Информация

Перфектната изработка на алуминиевите радиатори гарантира голяма лекота и бързина на монтажа. Компaнията GLOBAL произвежда алуминиеви радиатори от 1971 година и е постигнала отлични резултати в този сектор, благодарение на високо специализирани кадри и модерно технологично производствено обурудване.

 

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Системи за отопление
Алуминиеви радиатори GLOBAL
Катал.N Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
GTA440 рад. гл. DOPPEL H200 47.99 бр.
GTA450 рад. гл. DOPPEL H350 48.79 бр.
GTA360 рад. гл. GLOBAL VIP  H500 25.99 бр.
GTA370 рад. гл. GLOBAL VIP  H600 26.66 бр.
GTA380 рад. гл. GLOBAL VIP  H800 32.03 бр.
GTA390 рад. гл. MIX H300  P=110W при dT=60C 28.11 бр.
GTA400 рад. гл. MIX H350  P=121W при dT=60C 28.09 бр.
GTA410 рад. гл. MIX H500  P=162W при dT=60C 29.57 бр.
GTA420 рад. гл. MIX H600  P=187W при dT=60C 30.28 бр.
GTA430 рад. гл. MIX H800  P=233W при dT=60C 32.99 бр.
GTA459 рад. гл. OSCAR H1000, P=224W при dT=60C 94.20 бр.
GTA460 рад. гл. OSCAR H1200, P=273W при dT=60C 105.26 бр.
GTA462 рад. гл. OSCAR H1400, P=314W при dT=60C 118.80 бр.
GTA465 рад. гл. OSCAR H1600, P=347W при dT=60C 127.74 бр.
GTA470 рад. гл. OSCAR H1800, P=379W при dT=60C 137.71 бр.
GTA480 рад. гл. OSCAR H2000, P=411W при dT=60C 156.31 бр.
GTA522 рад. гл. VOX EXTRA H350 24.68 бр.
GTA490 рад. гл. VOX H350  P=120W при dT 60C 30.39 бр.
GTA500 рад. гл. VOX H500  P=161W при dT 60C 30.78 бр.
GTA510 рад. гл. VOX H600  P=185W при dT 60C 31.81 бр.
GTA520 рад. гл. VOX H800  P=199W при dT 60C 37.48 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 09.05.2023 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.  
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас