PVC тръби и фитинги за водопровод

Информация

Материалът от който се произвеждат този вид тръби и фитинги е ПВХ (PVC). Напорните водопроводни ПВХ системи намират широка употреба при изграждането на инфраструктурни водопреносни мрежи за питейно водоснабдяване, филтриращи инсталции на басейни, както и при тръбопроводи провеждащи химически агресивни води. Системите от PVC са ненадминати по отношение на химическата си устойчивост.

Предимства:
Отлични хидравлични свойства поради гладкостта на вътрешните стени;
Изключителна здравина и устойчивост на химикали;
Малко тегло, облечаващо транспорта, манипулирането и монтажа;
Подходящи саза полагане и при ниски температури;
Диелектричност;
Материалът е рециклируем;
Съединяване без помощни средства и маханизация;
Богата гама на тръби и фасонни части;

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
PVC тръби и фитинги за водопровод
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
52900320202 ПВЦ водоземна скоба ф32*1/2" (50) 6.51 бр.
52900630322 ПВЦ водоземна скоба ф63*1" (30) 7.65 бр.
52900750322 ПВЦ водоземна скоба ф75*1" (30) 10.21 бр.
52900900252 ПВЦ водоземна скоба ф90*25 (24) 11.56 бр.
214000202 ПВЦ възв. клапан ф20 PN16 (60) 22.22 бр.
214000252 ПВЦ възв. клапан ф25 PN16 (75) 24.34 бр.
214000322 ПВЦ възв. клапан ф32 PN16 (60) 30.26 бр.
214000402 ПВЦ възв. клапан ф40 PN16 (32) 33.23 бр.
214000502 ПВЦ възв. клапан ф50 PN16 (20) 37.46 бр.
214000632 ПВЦ възв. клапан ф63 PN16 (13) 49.73 бр.
214000752 ПВЦ възв. клапан ф75 PN16 (9) 116.39 бр.
214000902 ПВЦ възв. клапан ф90 PN16 (4) 129.09 бр.
516000202 ПВЦ капа  ф20 (900) 0.76 бр.
516000252 ПВЦ капа  ф25 (600) 0.93 бр.
516000322 ПВЦ капа  ф32 (250) 1.19 бр.
516000502 ПВЦ капа  ф50 (90) 2.12 бр.
516000632 ПВЦ капа  ф63 (100) 2.54 бр.
516000752 ПВЦ капа  ф75 (60) 4.32 бр.
516000902 ПВЦ капа  ф90 (35) 5.5 бр.
516001102 ПВЦ капа ф110 (25) 8.04 бр.
516001252 ПВЦ капа ф125 (15) 13.12 бр.
516001402 ПВЦ капа ф140 (10) 16.51 бр.
516001602 ПВЦ капа ф160 (8) 30.05 бр.
516002002 ПВЦ капа ф200 (8) 47.83 бр.
219000902 ПВЦ клапа ф90 PN16 (0) 61.09 бр.
500100322 ПВЦ коляно     женско ф32/1" PN16 (115) 2.23 бр.
500100402 ПВЦ коляно     женско ф40/1 1/4" PN16 (60) 3.16 бр.
500100502 ПВЦ коляно     женско ф50/1 1/2" PN16 (80) 4.03 бр.
502000202 ПВЦ коляно    ф20*45 PN16 (800) 0.97 бр.
502000252 ПВЦ коляно    ф25*45 PN16 (500) 1.14 бр.
502000322 ПВЦ коляно    ф32*45 PN16 (250) 1.74 бр.
502000402 ПВЦ коляно    ф40*45 PN16 (150) 3.05 бр.
502000502 ПВЦ коляно    ф50*45 PN16 (80) 3.17 бр.
502000632 ПВЦ коляно    ф63*45 PN16 (40) 3.77 бр.
502000752 ПВЦ коляно    ф75*45 PN16 (40) 7.58 бр.
502000902 ПВЦ коляно    ф90*45 PN16 (25) 10.24 бр.
502001102 ПВЦ коляно   ф110*45 PN16 (18) 17.99 бр.
502001252 ПВЦ коляно   ф125*45 PN16 (8) 26.45 бр.
502001402 ПВЦ коляно   ф140*45 PN16 (6) 37.88 бр.
502001602 ПВЦ коляно   ф160*45 PN16 (5) 52.91 бр.
502002002 ПВЦ коляно   ф200*45 PN16 (2) 113.41 бр.
502002504 ПВЦ коляно   ф250*45 PN16 (2) 406.32 бр.
500000202 ПВЦ коляно  ф20*90 PN16 (700) 0.97 бр.
500000252 ПВЦ коляно  ф25*90 PN16 (400) 1.19 бр.
500000322 ПВЦ коляно  ф32*90 PN16 (250) 1.78 бр.
500000402 ПВЦ коляно  ф40*90 PN16 (100) 3.26 бр.
500000502 ПВЦ коляно  ф50*90 PN16 (100) 3.3 бр.
500000632 ПВЦ коляно  ф63*90 PN16 (60) 4.15 бр.
500000752 ПВЦ коляно  ф75*90 PN16 (40) 7.96 бр.
500000902 ПВЦ коляно  ф90*90 PN16 (25) 11 бр.
500001102 ПВЦ коляно ф110*90 PN16 (14) 18.62 бр.
500001252 ПВЦ коляно ф125*90 PN16 (8) 27.72 бр.
500001402 ПВЦ коляно ф140*90 PN16 (6) 41.06 бр.
500001602 ПВЦ коляно ф160*90 PN16 (4) 53.12 бр.
500002002 ПВЦ коляно ф200*90 PN16 (2) 129.3 бр.
500002504 ПВЦ коляно ф250*90 PN16 (1) 474.04 бр.
200001602 ПВЦ кран бътерфлай с фланци ф160 (1) 588.32 бр.
205001102 ПВЦ кран сф. ф100 за киселина син (2) 116.87 бр.
232001102 ПВЦ кран сф. ф110 (2) 129.73 бр.
232000202 ПВЦ кран сф. ф20 (64) 12.28 бр.
232000252 ПВЦ кран сф. ф25 (56) 11.69 бр.
232000322 ПВЦ кран сф. ф32 (60) 15.33 бр.
232000402 ПВЦ кран сф. ф40 (30) 16.51 бр.
232000502 ПВЦ кран сф. ф50 (24) 24.18 бр.
232000632 ПВЦ кран сф. ф63 (20) 25.47 бр.
205000632 ПВЦ кран сф. ф63 за киселина син (12) 45.38 бр.
232000752 ПВЦ кран сф. ф75 (8) 26.04 бр.
232000902 ПВЦ кран сф. ф90 (4) 102.36 бр.
205000902 ПВЦ кран сф. ф90 за киселина син (4) 138.18 бр.
506000752 ПВЦ кръстач  ф75 (20) 27.51 бр.
506000902 ПВЦ кръстач  ф90 (12) 34.71 бр.
506001102 ПВЦ кръстач ф100 (4) 67.72 бр.
511000202 ПВЦ муфа  ф20 PN16 (480) 0.72 бр.
511000252 ПВЦ муфа  ф25 PN16 (250) 0.89 бр.
511000322 ПВЦ муфа  ф32 PN16 (200) 1.02 бр.
511000402 ПВЦ муфа  ф40 PN16 (90) 1.61 бр.
511000502 ПВЦ муфа  ф50 PN16 (60) 1.65 бр.
511000632 ПВЦ муфа  ф63 PN16 (135) 2.58 бр.
511000752 ПВЦ муфа  ф75 PN16 (80) 5.25 бр.
511000902 ПВЦ муфа  ф90 PN16 (45) 6.6 бр.
511001102 ПВЦ муфа ф110 PN16 (28) 11.17 бр.
511001252 ПВЦ муфа ф125 PN16 (22) 13.84 бр.
511001402 ПВЦ муфа ф140 PN16 (16) 16.34 бр.
511001602 ПВЦ муфа ф160 PN16 (12) 24.46 бр.
511002002 ПВЦ муфа ф200 PN16 (4) 55.02 бр.
511002504 ПВЦ муфа ф250 PN16 (1) 150.68 бр.
509000250202 ПВЦ намалител   ф25/20 PN16 (1200) 0.47 бр.
509000320202 ПВЦ намалител   ф32/20 PN16 (600) 0.76 бр.
509000320252 ПВЦ намалител   ф32/25 PN16 (600) 0.47 бр.
509000400252 ПВЦ намалител   ф40/25 PN16 (350) 1.12 бр.
509000400322 ПВЦ намалител   ф40/32 PN16 (350) 0.59 бр.
509000500322 ПВЦ намалител   ф50/32 PN16 (200) 1.48 бр.
509000500402 ПВЦ намалител   ф50/40 PN16 (200) 1.23 бр.
509000630322 ПВЦ намалител   ф63/32 PN16 (100) 2.62 бр.
509000630402 ПВЦ намалител   ф63/40 PN16 (100) 3.13 бр.
509000630502 ПВЦ намалител   ф63/50 PN16 (100) 1.9 бр.
509000750502 ПВЦ намалител   ф75/50 PN16 (60) 2.75 бр.
509000750632 ПВЦ намалител   ф75/63 PN16 (60) 1.86 бр.
509000900502 ПВЦ намалител   ф90/50 PN16 (65) 5.04 бр.
509000900632 ПВЦ намалител   ф90/63 PN16 (65) 3.26 бр.
509000900752 ПВЦ намалител   ф90/75 PN16 (65) 2.71 бр.
509001100632 ПВЦ намалител  ф110/63 PN16 (75) 8 бр.
509001100752 ПВЦ намалител  ф110/75 PN16 (75) 7.49 бр.
509001100902 ПВЦ намалител  ф110/90 PN16 (75) 6.39 бр.
509001250632 ПВЦ намалител  ф125/ 63 PN16 (25) 14.12 бр.
509001250752 ПВЦ намалител  ф125/ 75 PN16 (25) 12.91 бр.
509001250902 ПВЦ намалител  ф125/ 90 PN16 (25) 10.16 бр.
509001251102 ПВЦ намалител  ф125/110 PN16 (25) 5.8 бр.
509001400632 ПВЦ намалител  ф140/ 63 PN16 (35) 22.84 бр.
509001400752 ПВЦ намалител  ф140/ 75 PN16 (35) 20.32 бр.
509001400902 ПВЦ намалител  ф140/ 90 PN16 (35) 15.87 бр.
509001401102 ПВЦ намалител  ф140/110 PN16 (35) 10.54 бр.
509001401252 ПВЦ намалител  ф140/125 PN16 (35) 7.07 бр.
509001600902 ПВЦ намалител  ф160/ 90 PN16 (25) 24.13 бр.
509001601102 ПВЦ намалител  ф160/110 PN16 (25) 17.35 бр.
509001601402 ПВЦ намалител  ф160/140 PN16 (25) 9.31 бр.
509002001602 ПВЦ намалител  ф200/160 PN16 (12) 26.45 бр.
520000502 ПВЦ нипел резбови 1 1/2" PN16 (150) 1.66 бр.
520000402 ПВЦ нипел резбови 1 1/4" PN16 (100) 1.36 бр.
520000322 ПВЦ нипел резбови 1" PN16 (180) 0.81 бр.
520000632 ПВЦ нипел резбови 2" PN16 (75) 1.49 бр.
520000902 ПВЦ нипел резбови 3" PN16 (70) 3.43 бр.
518000202 ПВЦ преход женски ф20*1/2" PN16 (500) 0.74 бр.
518100252 ПВЦ преход женски ф25*3/4" PN16 (240) 0.67 бр.
518100322 ПВЦ преход женски ф32*1" PN16 (180) 0.95 бр.
518100402 ПВЦ преход женски ф40*1 1/4" PN16 (80) 1.42 бр.
518100502 ПВЦ преход женски ф50*1 1/2" PN16 (95) 2 бр.
518100632 ПВЦ преход женски ф63*2" PN16 (75) 2.84 бр.
519100752 ПВЦ преход женски ф75*2 1/2 PN16 (75) 4.36 бр.
519100902 ПВЦ преход женски ф90*3" PN16 (60) 12.42 бр.
522001102 ПВЦ преход мъжки ф110*4" PN16 (26) 8.73 бр.
522000202 ПВЦ преход мъжки ф20*1/2" PN16 (500) 0.56 бр.
522000252 ПВЦ преход мъжки ф25*3/4" PN16 (350) 0.64 бр.
522000322 ПВЦ преход мъжки ф32*1" PN16 (160) 0.97 бр.
522000402 ПВЦ преход мъжки ф40*1 1/4 PN16 (100) 1.65 бр.
522000502 ПВЦ преход мъжки ф50*1 1/2 PN16 (150) 2.49 бр.
522000632 ПВЦ преход мъжки ф63*2 PN16 (160) 3.73 бр.
522000752 ПВЦ преход мъжки ф75*2 1/2 PN16 (75) 4.37 бр.
522000902 ПВЦ преход мъжки ф90*3" PN16 (55) 8.72 бр.
507000634 ПВЦ разклонител ф63х63*45* (18) 18.01 бр.
504000202 ПВЦ тройник  ф20 PN16 (400) 1.19 бр.
504000252 ПВЦ тройник  ф25 PN16 (250) 1.35 бр.
504000322 ПВЦ тройник  ф32 PN16 (140) 2.75 бр.
504000402 ПВЦ тройник  ф40 PN16 (75) 3.68 бр.
504000502 ПВЦ тройник  ф50 PN16 (45) 3.77 бр.
504000632 ПВЦ тройник  ф63 PN16 (40) 5.29 бр.
508000630502 ПВЦ тройник  ф63х50 PN16 (30) 9.31 бр.
504000752 ПВЦ тройник  ф75 PN16 (25) 9.31 бр.
508000750632 ПВЦ тройник  ф75х63 PN16 (35) 13.12 бр.
504000902 ПВЦ тройник  ф90 PN16 (18) 14.39 бр.
508000900632 ПВЦ тройник  ф90х63 PN16 (25) 18.41 бр.
504001102 ПВЦ тройник ф110 PN16 (9) 22.64 бр.
508001100632 ПВЦ тройник ф110х63 PN16 (10) 25.4 бр.
508001100752 ПВЦ тройник ф110х75 PN16 (11) 26.24 бр.
508001100902 ПВЦ тройник ф110х90 PN16 (10) 27.51 бр.
504001252 ПВЦ тройник ф125 PN16 (6) 34.07 бр.
508001250752 ПВЦ тройник ф125х 75 PN16 (8) 54.01 бр.
508001250902 ПВЦ тройник ф125х 90 PN16 (8) 51.3 бр.
508001251102 ПВЦ тройник ф125х110 PN16 (8) 45.5 бр.
504001402 ПВЦ тройник ф140 PN16 (4) 55.02 бр.
50800140125 ПВЦ тройник ф140х125 PN16 107.96 бр.
508001400752 ПВЦ тройник ф140х75 PN16 (6) 38.25 бр.
504001602 ПВЦ тройник ф160 PN16 (4) 75.76 бр.
508001600902 ПВЦ тройник ф160х 90 PN16 (4) 84.65 бр.
508001601102 ПВЦ тройник ф160х110 PN16 (4) 80.42 бр.
508001601252 ПВЦ тройник ф160х125 PN16 (4) 92.14 бр.
504002002 ПВЦ тройник ф200 PN16 (2) 135.44 бр.
508002000752 ПВЦ тройник ф200х 75 PN16 (3) 147.16 бр.
508000500322 ПВЦ тройник ф50х32 (70) 5.08 бр.
508000630322 ПВЦ тройник ф63х32 (40) 10.12 бр.
9002 ПВЦ тръба  ф20*1.8 PN16 2.16 м
9003 ПВЦ тръба  ф25*1.5 PN10 2.16 м
9004 ПВЦ тръба  ф32*1.6 PN10 3.18 м
9007 ПВЦ тръба  ф40*1.9 PN10 4.67 м
9005 ПВЦ тръба  ф50*2.4 PN10 7.44 м
9008 ПВЦ тръба  ф63*3.0 PN10 11.56 м
9009 ПВЦ тръба  ф75*3.6 PN10 16.53 м
9010 ПВЦ тръба  ф90*4.3 PN10 23.63 м
9011 ПВЦ тръба ф110*4.2 PN10 28.61 м
9012 ПВЦ тръба ф125*4.8 PN10 36.77 м
9013 ПВЦ тръба ф140*5.4 PN10 46.63 м
9014 ПВЦ тръба ф160*6.2 PN10 61.51 м
90303 ПВЦ тръба ф200*7.7 PN10 104.84 м
903002 ПВЦ тръба ф250*9.6 PN10 163.6 м
903001 ПВЦ тръба ф400*15.3 PN10 334.42 м
513000322 ПВЦ фланец свободен  ф32 PN16 5.5 бр.
513000402 ПВЦ фланец свободен  ф40 PN16 (50) 6.35 бр.
513000502 ПВЦ фланец свободен  ф50 PN16 (48) 6.35 бр.
513000632 ПВЦ фланец свободен  ф63 PN16 (25) 6.98 бр.
513000752 ПВЦ фланец свободен  ф75 PN16 (40) 9.1 бр.
513000902 ПВЦ фланец свободен  ф90 PN16 (35) 10.16 бр.
513001102 ПВЦ фланец свободен ф110 PN16 (22) 10.79 бр.
513001602 ПВЦ фланец свободен ф160 PN16 (14) 19.05 бр.
513002002 ПВЦ фланец свободен ф200 PN16 (8) 36.74 бр.
513002502 ПВЦ фланец свободен ф250 PN16 (7) 177.76 бр.
512001102 ПВЦ фланшови накрайник  ф110 PN16 (45) 8.76 бр.
512001602 ПВЦ фланшови накрайник  ф160 PN16 (16) 22.35 бр.
512002002 ПВЦ фланшови накрайник  ф200 PN16 (7) 31.41 бр.
512002502 ПВЦ фланшови накрайник  ф250 PN16 (4) 139.67 бр.
512000322 ПВЦ фланшови накрайник  ф32 PN16 (250) 2.96 бр.
512000402 ПВЦ фланшови накрайник  ф40 PN16 (150) 3.34 бр.
512000502 ПВЦ фланшови накрайник  ф50 PN16 (160) 3.34 бр.
512000632 ПВЦ фланшови накрайник  ф63 PN16 (100) 3.43 бр.
512000752 ПВЦ фланшови накрайник  ф75 PN16 (60) 4.23 бр.
512000902 ПВЦ фланшови накрайник  ф90 PN16 (85) 5.5 бр.
227000252 ПВЦ холендър напорен  ф25 PN16 (100) 8.04 бр.
227000322 ПВЦ холендър напорен  ф32 PN16 (50) 11 бр.
227000402 ПВЦ холендър напорен  ф40 PN16 (30) 12.06 бр.
227000502 ПВЦ холендър напорен  ф50 PN16 (45) 16.51 бр.
227000632 ПВЦ холендър напорен  ф63 PN16 (25) 19.47 бр.
227000902 ПВЦ холендър напорен  ф90 PN16 (9) 69.84 бр.
227001102 ПВЦ холендър напорен ф110 PN16 (10) 91 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 12.04.2022г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас