Полипропиленови тръби и фитинги HP Trend

Информация

HP Тrend s.r.o. е чешка производствена и търговска компания, със седалище в Лудгержовице близо до Острава. Тя е основана през 1997 и сега е един от най-големите производители на пластмасови тръбни системи в Чехия. Основната производствена програма е цялостна система с пластмасови тръби за разпределение на гореща и студена вода под налягане, централно и подово отопление. Основен производствен материал за тези системи е полипропилен тип 3 – кополимер, който притежава висока гъвкавост и отлична устойчивост и характеристики при налягане и висока температура на провеждания флуид. Производството се реализира със съвременни машини, които заедно със собствената изпитателна лаборатория на компанията и комплексните методи за проверка и сертифициране, гарантира високо качество на крайните продукти. Компанията се движи в крак с новите технологии и от няколко години предлага тръби и от полипропилен тип 4. В момента, HP Trend изнася по-голяма част от своето производство в множество страни в Европа.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Полипропиленови тръби и фитинги HP TREND
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
103101 HP PPR Stabi ф20  (60) 3.65 м
103102 HP PPR Stabi ф25 (30) 5.04 м
103103 HP PPR Stabi ф32 (15) 7.34 м
103104 HP PPR Stabi ф40 (15) 10.85 м
103105 HP PPR Stabi ф50 (12) 16.38 м
103106 HP PPR Stabi ф63 (6) 28.73 м
1514502 HP PPR Stabi-Glass ф20*3.4 (75) 3.21 м
1514503 HP PPR Stabi-Glass ф25*4.2 (60) 4.89 м
1514504 HP PPR Stabi-Glass ф32*5.4 (30) 7.6 м
1514505 HP PPR Stabi-Glass ф40*6.7 (24) 11.65 м
1514506 HP PPR Stabi-Glass ф50*8.3 (15) 18.26 м
1514507 HP PPR Stabi-Glass ф63*10.5 (9) 28.93 м
1514508 HP PPR Stabi-Glass ф75*12.5 41.55 м
1514509 HP PPR Stabi-Glass ф90*15 60.17 бр.
1591013 HP PPR втулка(щуцер) за холендър ф32 0.95 бр.
102001 HP PPR капа ф16 0.37 бр.
102002 HP PPR капа ф20 (100) 0.35 бр.
102003 HP PPR капа ф25 (50) 0.46 бр.
102004 HP PPR капа ф32 (25) 0.71 бр.
1560205 HP PPR капа ф40 (25) 1.89 бр.
1560206 HP PPR капа ф50 (10) 3.33 бр.
1560207 HP PPR капа ф63 (10) 3.67 бр.
102402 HP PPR кол. 90* MZD ф16x1/2 (50) 5.07 бр.
102403 HP PPR кол. 90* MZD ф20x1/2 (50) 4.24 бр.
102404 HP PPR кол. 90* MZD ф20x3/4 (50) 5.93 бр.
102405 HP PPR кол. 90* MZD ф25x1/2 (25) 5.27 бр.
102406 HP PPR кол. 90* MZD ф25x3/4 (25) 6.14 бр.
102407 HP PPR кол. 90* MZD ф32x1 (10) 11.13 бр.
102308 HP PPR кол. 90* MZD ф32x3/4 (10) 7.91 бр.
102301 HP PPR кол. 90* MZV ф16x1/2 (50) 5.42 бр.
102302 HP PPR кол. 90* MZV ф20x1/2 (50) 4.5 бр.
102303 HP PPR кол. 90* MZV ф20x3/4 (50) 6.93 бр.
102304 HP PPR кол. 90* MZV ф25x1/2 (25) 6.01 бр.
102305 HP PPR кол. 90* MZV ф25x3/4 (25) 6.93 бр.
102306 HP PPR кол. 90* MZV ф32x1 (10) 12.21 бр.
101509 HP PPR коляно 45* ф 16 (100) 0.56 бр.
101510 HP PPR коляно 45* ф 20 (100) 0.53 бр.
101511 HP PPR коляно 45* ф 25 (50) 0.75 бр.
101512 HP PPR коляно 45* ф 32 (50) 1.22 бр.
101513 HP PPR коляно 45* ф 40 (25) 2.11 бр.
101514 HP PPR коляно 45* ф 50 (10) 4.32 бр.
101515 HP PPR коляно 45* ф 63 (10) 6.89 бр.
101516 HP PPR коляно 45* ф 75 (2) 15.51 бр.
101517 HP PPR коляно 45* ф 90 34.49 бр.
101518 HP PPR коляно 45* ф110 51.49 бр.
101501 HP PPR коляно ф 16 (100) 0.37 бр.
101502 HP PPR коляно ф 20 (100) 0.37 бр.
101503 HP PPR коляно ф 25 (50) 0.53 бр.
101504 HP PPR коляно ф 32 (50) 0.84 бр.
101505 HP PPR коляно ф 40 (25) 1.66 бр.
101506 HP PPR коляно ф 50 (10) 3.54 бр.
101507 HP PPR коляно ф 63 (10) 5.81 бр.
101508 HP PPR коляно ф 75 (5) 12.22 бр.
101519 HP PPR коляно ф 90 23.83 бр.
101520 HP PPR коляно ф110 31.21 бр.
101521 HP PPR коляно-нипел 45* ф 20 (100) 0.49 бр.
101522 HP PPR коляно-нипел 45* ф 25 (50) 1.11 бр.
101523 HP PPR коляно-нипел ф 25 (50) 0.53 бр.
101401 HP PPR компенсатор ф20/20 (5) 2.97 бр.
101402 HP PPR компенсатор ф25/20 (5) 4.59 бр.
101403 HP PPR компенсатор ф32/20 (5) 8.29 бр.
101404 HP PPR компенсатор ф40/20 (5) 12.44 бр.
102801 HP PPR кран кеклов ф20 (10) 13.45 бр.
102802 HP PPR кран кеклов ф25 (10) 20.58 бр.
102803 HP PPR кран кеклов ф32 (5) 31.95 бр.
102804 HP PPR кран кеклов ф40 (5) 52.11 бр.
102813 HP PPR кран кеклов ф50 (5) 77.33 бр.
102816 HP PPR кран кеклов ф63 157 бр.
1594170 HP PPR кръстач ф20 (25) 2.92 бр.
1594171 HP PPR кръстач ф25 (25) 3.68 бр.
102010 HP PPR монтажна тапа с резба 1/2 (50) 0.57 бр.
101801 HP PPR муфа ф 16 (100) 0.32 бр.
101802 HP PPR муфа ф 20 (100) 0.32 бр.
101803 HP PPR муфа ф 25 (50) 0.43 бр.
101804 HP PPR муфа ф 32 (50) 0.58 бр.
101805 HP PPR муфа ф 40 (25) 1.22 бр.
101806 HP PPR муфа ф 50 (10) 2.4 бр.
101807 HP PPR муфа ф 63 (10) 3.66 бр.
101808 HP PPR муфа ф 75 (5) 8.64 бр.
101809 HP PPR муфа ф 90 (5) 10.82 бр.
101810 HP PPR муфа ф110 (5) 16.95 бр.
101301 HP PPR прехв. дъга  Ф 20/20 (10) 1.78 бр.
101302 HP PPR прехв. дъга  Ф 25/20 (10) 2.03 бр.
101303 HP PPR прехв. дъга  Ф 32/20 (5) 3.3 бр.
101304 HP PPR прехв. дъга  Ф 40/20 (5) 3.6 бр.
102201 HP PPR преход MZD ф16x1/2 (50) 3.97 бр.
102202 HP PPR преход MZD ф20x1/2 (50) 3.15 бр.
102204 HP PPR преход MZD ф20x3/4 (50) 4.86 бр.
102205 HP PPR преход MZD ф25x1/2 (25) 3.84 бр.
102206 HP PPR преход MZD ф25x3/4 (25) 4.92 бр.
102208 HP PPR преход MZD ф32x1 (25) 8.35 бр.
102207 HP PPR преход MZD ф32x3/4 (25) 6.78 бр.
102209 HP PPR преход MZD ф40x11/4 (10) 24.33 бр.
102211 HP PPR преход MZD ф50x11/2 (5) 33.16 бр.
102212 HP PPR преход MZD ф63x2 (5) 49.14 бр.
1588879 HP PPR преход MZD ф75x21/2 (5) 90.95 бр.
102101 HP PPR преход MZV ф16x1/2 (50) 4.16 бр.
102102 HP PPR преход MZV ф20x1/2 (50) 3.4 бр.
102103 HP PPR преход MZV ф20x3/4 (25) 5.19 бр.
102114 HP PPR преход MZV ф25x1 (10) 11.39 бр.
102104 HP PPR преход MZV ф25x1/2 (25) 4.39 бр.
102105 HP PPR преход MZV ф25x3/4 (25) 5.52 бр.
102107 HP PPR преход MZV ф32x1 (10) 9.34 бр.
102106 HP PPR преход MZV ф32x3/4 (10) 7.85 бр.
102108 HP PPR преход MZV ф40x11/4 (10) 23.95 бр.
102109 HP PPR преход MZV ф50x11/2 (5) 34.71 бр.
102110 HP PPR преход MZV ф63x2 (5) 48.96 бр.
102112 HP PPR преход MZV ф75x21/2 91.47 бр.
102113 HP PPR преход MZV ф90х3 182.22 бр.
1591713 HP PPR преход муфа с холендрова гайка ф20*1/2 ( 3.12 бр.
1591424 HP PPR преход муфа с холендрова гайка ф25*3/4 3.96 бр.
1591435 HP PPR преход муфа с холендрова гайка ф32*1 7.26 бр.
1591434 HP PPR преход муфа с холендрова гайка ф32*3/4 4.57 бр.
1591714 HP PPR преход с холендрова гайка ф20*3/4 4.04 бр.
1591425 HP PPR преход с холендрова гайка ф25*1 6.44 бр.
101811 HP PPR ред. муфа 25-20 (100) 0.44 бр.
101812 HP PPR ред. муфа 32-20 (50) 0.72 бр.
101813 HP PPR ред. муфа 32-25 (50) 0.95 бр.
101814 HP PPR ред. муфа 40-25 )50) 1.5 бр.
1540367 HP PPR ред. муфа 63-50 (10) 4.83 бр.
101715 HP PPR ред. тройник ф20-25-20 (50) 2.01 бр.
101716 HP PPR ред. тройник ф20-32-20 (50) 2.23 бр.
101702 HP PPR ред. тройник ф25-20-25 (50) 0.71 бр.
101703 HP PPR ред. тройник ф32-20-32 (25) 1.32 бр.
101704 HP PPR ред. тройник ф32-25-32 (25) 1.37 бр.
101705 HP PPR ред. тройник ф40-20-40 (25) 2.97 бр.
101706 HP PPR ред. тройник ф40-25-40 (25) 2.97 бр.
101707 HP PPR ред. тройник ф40-32-40 (25) 2.97 бр.
1535636 HP PPR ред. тройник ф50-25-50 (10) 4.74 бр.
101708 HP PPR ред. тройник ф50-32-50 (10) 4.74 бр.
101709 HP PPR ред. тройник ф50-40-50 (10) 5.04 бр.
101710 HP PPR ред. тройник ф63-32-63 (10) 9.76 бр.
101711 HP PPR ред. тройник ф63-40-63 (10) 9.76 бр.
101712 HP PPR ред. тройник ф63-50-63 (10) 10.06 бр.
101713 HP PPR ред. тройник ф75-50-75 (5) 18.95 бр.
101714 HP PPR ред. тройник ф75-63-75 5) 18.95 бр.
101901 HP PPR редуктив ф 20-16 (100) 0.44 бр.
101902 HP PPR редуктив ф 25-20 (100) 0.41 бр.
101903 HP PPR редуктив ф 32-20 (50) 0.67 бр.
101904 HP PPR редуктив ф 32-25 (50) 0.65 бр.
101905 HP PPR редуктив ф 40-20 (25) 0.94 бр.
101906 HP PPR редуктив ф 40-25 (25) 0.94 бр.
101907 HP PPR редуктив ф 40-32 (25) 1 бр.
1540236 HP PPR редуктив ф 50-25 (10) 2.47 бр.
101908 HP PPR редуктив ф 50-32 (10) 1.78 бр.
101910 HP PPR редуктив ф 50-40 (10) 1.72 бр.
101915 HP PPR редуктив ф 63-32 (10) 2.81 бр.
101911 HP PPR редуктив ф 63-40 (10) 3.43 бр.
101912 HP PPR редуктив ф 63-50 (10) 3.72 бр.
101914 HP PPR редуктив ф 75-50 (5) 9.17 бр.
101913 HP PPR редуктив ф 75-63 (5) 7.49 бр.
101917 HP PPR редуктив ф 90-63 (5) 14.39 бр.
101918 HP PPR редуктив ф 90-75 (5) 8.64 бр.
101919 HP PPR редуктив ф110-90 (5) 16.68 бр.
13205220 HP PPR скоба дв. ф20 (50/500) 0.53 бр.
13205225 HP PPR скоба дв. ф25 (50/400) 0.72 бр.
13205016 HP PPR скоба ед. ф16 (100/1000) 0.19 бр.
13205020 HP PPR скоба ед. ф20 (50/500) 0.24 бр.
13205025 HP PPR скоба ед. ф25 (50/500) 0.32 бр.
13205032 HP PPR скоба ед. ф32 (50/500) 0.35 бр.
13205040 HP PPR скоба ед. ф40 (50/500) 0.65 бр.
13205050 HP PPR скоба ед. ф50 (25/200) 0.62 бр.
13205063 HP PPR скоба ед. ф63 (25/100) 1.1 бр.
102908 HP PPR скоба ед. ф75 (10/100) 1.91 бр.
102709 HP PPR ст. кол. MZD 20x1/2 гипсокартон (50) 8.84 бр.
102701 HP PPR ст. коляно MZD ф16х1/2 4.01 бр.
102702 HP PPR ст. коляно MZD ф20х1/2 (25) 3.84 бр.
102703 HP PPR ст. коляно MZD ф25х1/2 (25) 5.11 бр.
102704 HP PPR ст. коляно MZD ф25х3/4 (25) 6.46 бр.
102708 HP PPR ст. накрайник MZD ф20х1/2 (25) 4.3 бр.
102705 HP PPR ст. преход MZD ф20х1/2 (25) 4.74 бр.
102706 HP PPR ст. преход MZD ф25х1/2 (25) 5.87 бр.
102707 HP PPR Ст.комплект 20х1/2 (5/20) 13.34 бр.
102809 HP PPR сфер. кран с изпр. ф20 17.51 бр.
102810 HP PPR сфер. кран с изпр. ф25 21.31 бр.
102811 HP PPR сфер. кран с изпр. ф32 28.69 бр.
102812 HP PPR сфер. кран с изпр. ф40 35.78 бр.
102805 HP PPR сфер. кран ф20 10.53 бр.
102806 HP PPR сфер. кран ф25 14.02 бр.
102807 HP PPR сфер. кран ф32 20.09 бр.
102808 HP PPR сфер. кран ф40 28.07 бр.
102814 HP PPR сфер. кран ф50 81.87 бр.
102815 HP PPR сфер. кран ф63 95.56 бр.
1594117 HP PPR сфер. кран ф75 211.88 бр.
102006 HP PPR тапа с резба 1/2 0.41 бр.
102005 HP PPR тапа с резба 3/4 0.68 бр.
102008 HP PPR тапа ф20 0.72 бр.
102007 HP PPR тапа ф25 0.68 бр.
102009 HP PPR тапа ф32 0.89 бр.
102601 HP PPR тройник MZD ф20x1/2 4.13 бр.
102602 HP PPR тройник MZD ф20x3/4 6.18 бр.
102603 HP PPR тройник MZD ф25x1/2 4.57 бр.
102604 HP PPR тройник MZD ф25x3/4 6.24 бр.
102607 HP PPR тройник MZD ф32x1 10.87 бр.
102605 HP PPR тройник MZD ф32x1/2 6.03 бр.
102606 HP PPR тройник MZD ф32x3/4 8.31 бр.
1588344 HP PPR тройник MZD ф40x3/4 18.9 бр.
102501 HP PPR тройник MZV ф20x1/2 5.28 бр.
1577714 HP PPR тройник MZV ф20x3/4 7.4 бр.
102502 HP PPR тройник MZV ф25x1/2 5.35 бр.
102503 HP PPR тройник MZV ф25x3/4 7.47 бр.
1577335 HP PPR тройник MZV ф32x1 11.87 бр.
102504 HP PPR тройник MZV ф32x1/2 6.75 бр.
101601 HP PPR тройник ф 16 0.5 бр.
101603 HP PPR тройник ф 20 0.47 бр.
101604 HP PPR тройник ф 25 0.64 бр.
101605 HP PPR тройник ф 32 1.17 бр.
101606 HP PPR тройник ф 40 2.18 бр.
101607 HP PPR тройник ф 50 4.62 бр.
101608 HP PPR тройник ф 63 7.15 бр.
101609 HP PPR тройник ф 75 16.11 бр.
101610 HP PPR тройник ф 90 28.52 бр.
101611 HP PPR тройник ф110 39.66 бр.
101101 HP PPR тръба ф 16/16 1.55 м
101201 HP PPR тръба ф 16/20 1.58 м
101102 HP PPR тръба ф 20/16 (75) 1.78 м
101202 HP PPR тръба ф 20/20 (75) 2.05 м
101103 HP PPR тръба ф 25/16 (60) 2.78 м
101203 HP PPR тръба ф 25/20 (60) 3.24 м
101104 HP PPR тръба ф 32/16 (30) 4.7 м
101204 HP PPR тръба ф 32/20 (30) 5.28 м
101105 HP PPR тръба ф 40/16 (24) 7.09 м
101205 HP PPR тръба ф 40/20 (24) 8.17 м
101106 HP PPR тръба ф 50/16 (15) 10.53 м
101206 HP PPR тръба ф 50/20 (15) 13.21 м
101107 HP PPR тръба ф 63/16 (9) 15.86 м
101207 HP PPR тръба ф 63/20 (9) 18.87 м
101108 HP PPR тръба ф 75/16 (6) 24.68 м
101208 HP PPR тръба ф 75/20 (6) 30.7 м
101109 HP PPR тръба ф 90/16 37.5 м
101209 HP PPR тръба ф 90/20 45.46 м
101110 HP PPR тръба ф110/16 57.94 м
101210 HP PPR тръба ф110/20 66.9 м
159301 HP PPR холендър месинг MZD ф20*1/2" 6.31 бр.
159302 HP PPR холендър месинг MZD ф25*3/4" 9.96 бр.
159303 HP PPR холендър месинг MZD ф32*1" 15.35 бр.
159401 HP PPR холендър месинг MZV ф20*1/2" 7.37 бр.
159402 HP PPR холендър месинг MZV ф25*3/4" 12.23 бр.
103005 HP PPR холендър месинг MZV ф32*1" 18.32 бр.
103001 HP PPR холендър месинг ф20 7.4 бр.
103003 HP PPR холендър месинг ф25 11.35 бр.
103004 HP PPR холендър месинг ф32 16.54 бр.
1594104 HP PPR холендър месинг ф40 40.17 бр.
1594105 HP PPR холендър месинг ф50 50.105 бр.
       
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 03.05.2022 г.  
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас