Поцинковани тръби и фитинги

Информация

Фирма ЮРОКОМ 2000 предлага поцинковани тръби и фитинги, произведени от висококачествени материали, отговарящи на европейските изисквания.
Вискокачествени, безшевни и покрити със слой цинк, осигуряващ дълготрайна защита от корозия.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ФИТИНГИ
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
1457 бърза връзка цинк 740ж.  1/2" (60 бр.) 19 бр.
1458 бърза връзка цинк 740ж.  3/4" (30 бр.) 21.5 бр.
1459 бърза връзка цинк 740ж. 1" (20 бр.) 24.23 бр.
1460 бърза връзка цинк 740ж. 11/4" (16 бр.) 42.44 бр.
1461 бърза връзка цинк 740ж.11/2" (12 бр.) 52.48 бр.
1462 бърза връзка цинк 740ж.2" (6 бр.) 66.58 бр.
1463 бърза връзка цинк 740ж.2*1/2" (6 бр.) 119.16 бр.
14630 бърза връзка цинк 740ж.3" (2 бр.) 130.37 бр.
15101 бърза връзка цинк 740ж.4" (1 бр.) 299.22 бр.
1464 бърза връзка цинк 746м.  1/2" (55 бр.) 18.86 бр.
1465 бърза връзка цинк 746м.  3/4" (30 бр.) 21.08 бр.
1466 бърза връзка цинк 746м. 1" (20 бр.) 24 бр.
1467 бърза връзка цинк 746м. 11/4" (16 бр.) 41.31 бр.
1468 бърза връзка цинк 746м.11/2" (12 бр.) 51.1 бр.
1469 бърза връзка цинк 746м.2" (6 бр.) 64.92 бр.
1470 бърза връзка цинк 746м.2*1/2" (6 бр.) 117.52 бр.
14700 бърза връзка цинк 746м.3" (2 бр.) 124.52 бр.
1450 бърза връзка цинк 770 дв.  1/2" (50 бр.) 29.19 бр.
1451 бърза връзка цинк 770 дв.  3/4" (25 бр.) 31.42 бр.
1452 бърза връзка цинк 770 дв. 1" (16 бр.) 37.25 бр.
1453 бърза връзка цинк 770 дв. 11/4" (12 бр.) 61.59 бр.
1454 бърза връзка цинк 770 дв.11/2" (9 бр.) 79.85 бр.
1455 бърза връзка цинк 770 дв.2" (6 бр.) 108.82 бр.
1456 бърза връзка цинк 770 дв.21/2" (4 бр.) 169.4 бр.
14560 бърза връзка цинк 770 дв.3" (2 бр.) 177.18 бр.
15100 бърза връзка цинк 770 дв.4" (1 бр.) 437.74 бр.
1520 бърза връзка цинк 770м.4" (1 бр.) 291.96 бр.
1494 бърза връзка цинк коляно   1/2" (40 бр.) 50.16 бр.
1495 бърза връзка цинк коляно   3/4" (30 бр.) 55.16 бр.
1496 бърза връзка цинк коляно  1" (15 бр.) 63.89 бр.
1497 бърза връзка цинк коляно  11/4 (10 бр.) 83.8 бр.
1498 бърза връзка цинк коляно 11/2" (6 бр.) 109.97 бр.
1499 бърза връзка цинк коляно 2" (4 бр.) 176.02 бр.
1500 бърза връзка цинк коляно 21/2" (2 бр.) 239.78 бр.
1480 бърза връзка цинк тройник 1/2" (30 бр.) 44.94 бр.
1481 бърза връзка цинк тройник 3/4" (20 бр.) 50.76 бр.
1357 водоземна скоба   1/2*1/2" (35 бр.) 15.51 бр.
1358 водоземна скоба   3/4*1/2" (30 бр.) 17.86 бр.
1359 водоземна скоба  1*1/2" (35 бр.) 22.47 бр.
1361 водоземна скоба 11/2*3/4" (14 бр.) 30.04 бр.
1360 водоземна скоба 11/4*3/4" (10 бр.) 25.92 бр.
1362 водоземна скоба 2*1" (8 бр.) 38.42 бр.
1403 дъга с външ.и вътр.резба   1/2" (110 бр.) 2.67 бр.
1404 дъга с външ.и вътр.резба   3/4" (60 бр.) 4.61 бр.
1405 дъга с външ.и вътр.резба  1" (35 бр.) 6.34 бр.
15021 дъга с вътр. резба   1 1/2" (10 бр.) 13.72 бр.
1331 дъга с вътр. резба   3/4" (50 бр.) 4.68 бр.
1424 дъга с вътр. резба  1" (28 бр.) 6.34 бр.
1260 капа   1/2" (280 бр.) 1.18 бр.
1261 капа   3/4" (180 бр.) 1.53 бр.
1262 капа  1" (130 бр.) 1.71 бр.
1263 капа  11/4" (80 бр.) 3.8 бр.
1264 капа 11/2" (60 бр.) 4.79 бр.
1265 капа 2" (40 бр.) 8.82 бр.
131 капа 21/2" (25 бр.) 16.13 бр.
132 капа 3" (15 бр.) 17.68 бр.
133 капа 4" (8 бр.) 38.26 бр.
1001 коляно    3/8" (250 бр.) 1.4 бр.
1002 коляно   1/2" (120 бр.) 1.25 бр.
1003 коляно   3/4 (90 бр.) 1.48 бр.
1004 коляно  1" (50 бр.) 2.2 бр.
1005 коляно  11/4" (30 бр.) 4.54 бр.
1006 коляно 11/2" (22 бр.) 7.4 бр.
1007 коляно 2" (12 бр.) 8.69 бр.
1008 коляно 21/2" (7 бр.) 25.13 бр.
1009 коляно 3" (4 бр.) 47.12 бр.
1010 коляно 4" (2 бр.) 83.25 бр.
1340 коляно 45*  1/2" (150 бр.) 4.32 бр.
1341 коляно 45*  3/4" (90 бр.) 5.45 бр.
1342 коляно 45* 1" (60 бр.) 8.01 бр.
22509 коляно 45* 2" 27.53 бр.
1343 коляно нипел 45*  1/2" (150 бр.) 4.07 бр.
1344 коляно нипел 45*  3/4" (100 бр.) 5.25 бр.
1345 коляно нипел 45* 1" (50 бр.) 8.01 бр.
1011 коляно-намалител   3/4*1/2" (90 бр.) 2.32 бр.
1012 коляно-намалител 1*1/2" (50 бр.) 3 бр.
1013 коляно-намалител 1*3/4" (50 бр.) 3.18 бр.
101127 коляно-намалител 11/2"*1" 10.58 бр.
101128 коляно-намалител 11/2"*11/4" 8.14 бр.
101126 коляно-намалител 11/2"*3/4" 12.81 бр.
1016 коляно-намалител 11/4"*1" (40 бр.) 5.02 бр.
10190 коляно-намалител 11/4"*1/2" 7.72 бр.
10200 коляно-намалител 11/4"*3/4" (50 бр.) 6.34 бр.
101129 коляно-намалител 2"*1" 21.11 бр.
1014 коляно-намалител 2* 11/4" (15 бр.) 19.76 бр.
1015 коляно-намалител 2*11/2" (15 бр.) 18.8 бр.
1047 коляно-нипел    1*3/4" (60 бр.) 8.43 бр.
1017 коляно-нипел    3/8" (250 бр.) 1.62 бр.
1018 коляно-нипел   1/2" (150 бр.) 1.18 бр.
1019 коляно-нипел   3/4" (90 бр.) 1.74 бр.
1020 коляно-нипел  1" (50 бр.) 3.18 бр.
1021 коляно-нипел  11/4" (30 бр.) 5.32 бр.
1022 коляно-нипел 11/2" (22 бр.) 8.14 бр.
1023 коляно-нипел 2" (12 бр.) 10.74 бр.
1024 коляно-нипел 21/2" (7 бр.) 25.96 бр.
1025 коляно-нипел 3" (4 бр.) 46.79 бр.
1026 коляно-нипел 4" (2 бр.) 78.72 бр.
1040 коляно-хол.нипел   1/2" (50 бр.) 6.81 бр.
1041 коляно-хол.нипел   3/4" (30 бр.) 8.57 бр.
1042 коляно-хол.нипел  1" (23 бр.) 11.91 бр.
1043 коляно-хол.нипел  11/4" (12 бр.) 27.22 бр.
1044 коляно-хол.нипел 11/2" (10 бр.) 33.51 бр.
1045 коляно-хол.нипел 2" (6 бр.) 54.59 бр.
1027 коляно-холендър   1/2" (50 бр.) 6.63 бр.
1028 коляно-холендър   3/4" (40 бр.) 7.31 бр.
1029 коляно-холендър  1" (28 бр.) 9.21 бр.
1030 коляно-холендър  11/4" (14 бр.) 21.65 бр.
1031 коляно-холендър 11/2" (10 бр.) 30.4 бр.
1032 коляно-холендър 2" (6 бр.) 45.32 бр.
1323 компенсационен холендър   1/2" (50 бр.) 16.28 бр.
1320 компенсационен холендър   3/4" (30 бр.) 18.14 бр.
1321 компенсационен холендър  1" (20 бр.) 19.94 бр.
1396 компенсационен холендър  11/2" (15 бр.) 34.6 бр.
1322 компенсационен холендър  11/4" (10 бр.) 21.9 бр.
1324 компенсационен холендър 2" (6 бр.) 50.01 бр.
1411 кръстач   1/2" (70 бр.) 4.74 бр.
1412 кръстач   3/4" (40 бр.) 7.17 бр.
1413 кръстач  1" (28 бр.) 8.49 бр.
1414 кръстач  11/4" (16 бр.) 11.3 бр.
1415 кръстач 11/2" (10 бр.) 21.68 бр.
1416 кръстач 2" (7 бр.) 32.46 бр.
14680 кръстач 21/2" 73.74 бр.
1200 муфа    3/8" (250 бр.) 1.4 бр.
1201 муфа   1/2" (180 бр.) 1.11 бр.
1202 муфа   3/4" (110 бр.) 1.48 бр.
1203 муфа  1" (80 бр.) 2.08 бр.
1204 муфа  11/4" (45 бр.) 3.28 бр.
1205 муфа 11/2" (35 бр.) 4.56 бр.
1206 муфа 2" (20 бр.) 6.98 бр.
1207 муфа 21/2" (12 бр.) 19.37 бр.
1208 муфа 3" (9 бр.) 31.9 бр.
1209 муфа 4" (4 бр.) 73.44 бр.
1210 муфа-намалител    1/2*3/8" (200 бр.) 1.71 бр.
1211 муфа-намалител    3/4*/1/2" (140 бр.) 2.09 бр.
1212 муфа-намалител   1*1/2" (90 бр.) 2.5 бр.
1213 муфа-намалител   1*3/4" (80 бр.) 2.27 бр.
1214 муфа-намалител   11/4*1" (50 бр.) 4.06 бр.
1291 муфа-намалител  11/2 *1/2" (50 бр.) 10.19 бр.
1241 муфа-намалител  11/2 *3/4" (50 бр.) 9.1 бр.
1293 муфа-намалител  11/2*1" (45 бр.) 6.9 бр.
1215 муфа-намалител  11/2*11/4" (40 бр.) 7.68 бр.
1288 муфа-намалител  11/4*1/2" (60 бр.) 6.58 бр.
1289 муфа-намалител  11/4*3/4" (60 бр.) 4.06 бр.
1297 муфа-намалител  2*1" (25 бр.) 13.71 бр.
1295 муфа-намалител  2*1/2" (30 бр.) 14.21 бр.
1216 муфа-намалител  2*11/2" (22 бр.) 11.49 бр.
1298 муфа-намалител  2*11/4" (22 бр.) 12.15 бр.
1296 муфа-намалител  2*3/4" (30 бр.) 14.78 бр.
1300 муфа-намалител  21/2*1" 30.83 бр.
13010 муфа-намалител  21/2*11/2" (14 бр.) 36.34 бр.
13020 муфа-намалител  21/2*11/4" (0 бр.) 34.12 бр.
1217 муфа-намалител  21/2*2" (14 бр.) 31.36 бр.
13051 муфа-намалител  3*11/2" (10 бр.) 43.25 бр.
13041 муфа-намалител  3*11/4" (10 бр.) 33.32 бр.
13061 муфа-намалител  3*2" (10 бр.) 48.71 бр.
13080 муфа-намалител  3*21/2" (8 бр.) 55.5 бр.
1218 муфа-намалител  4"/3" (6 бр.) 90.45 бр.
13090 муфа-намалител  4*2" (6 бр.) 95.7 бр.
1220 муфа-нипел     1/2" (200 бр.) 2.2 бр.
1221 муфа-нипел     3/4" (120 бр.) 3 бр.
1222 муфа-нипел    1" (60 бр.) 4.74 бр.
1327 муфа-нипел    2" (20 бр.) 22.96 бр.
1513 муфа-нипел   11/2" (35 бр.) 13.91 бр.
1325 муфа-нипел   11/4" (40 бр.) 9.59 бр.
1230 муфа-нипел   3/4*1/2" (140 бр.) 2.2 бр.
1231 муфа-нипел  1*1/2" (80 бр.) 2.98 бр.
1232 муфа-нипел  1*3/4" (80 бр.) 4.58 бр.
1233 муфа-нипел  11/4* 1/2" (60 бр.) 10.74 бр.
1234 муфа-нипел  11/4* 3/4" (50 бр.) 8.26 бр.
1235 муфа-нипел  11/4*1" (50 бр.) 5.14 бр.
1219 муфа-нипел 11/2*1" (45 бр.) 9.82 бр.
1238 муфа-нипел 11/2*11/4" (40 бр.) 8.68 бр.
1015341 муфа-нипел 11/2*3/4" (40 бр.) 9.06 бр.
1514 муфа-нипел 2* 1" (30 бр.) 16.19 бр.
1239 муфа-нипел 2* 11/4" (25 бр.) 14.06 бр.
1240 муфа-нипел 2*11/2" (20 бр.) 14.76 бр.
1100 нипел    3/8" (300 бр.) 1.9 бр.
1101 нипел   1/2" (200 бр.) 1.17 бр.
1102 нипел   3/4" (130 бр.) 1.32 бр.
1103 нипел  1" (80 бр.) 1.79 бр.
1104 нипел  11/4" (40 бр.) 3.28 бр.
1105 нипел 11/2" (40 бр.) 3.76 бр.
1106 нипел 2" (20 бр.) 6.98 бр.
1107 нипел 21/2" (10 бр.) 12.2 бр.
1108 нипел 3" (8 бр.) 20.14 бр.
1109 нипел 4" (4 бр.) 73.44 бр.
1110 нипел-нам.   3/8*1/2" (230 бр.) 2.32 бр.
1111 нипел-нам.  3/4*1/2" (150 бр.) 2.08 бр.
1112 нипел-нам. 1*1/2" (100 бр.) 4.17 бр.
1113 нипел-нам. 1*3/4" (100 бр.) 2.32 бр.
12581 нипел-нам. 11/2* 3/4" (50 бр.) 7.56 бр.
1115 нипел-нам. 11/4* 1/2" (60 бр.) 8.73 бр.
1116 нипел-нам. 11/4* 3/4" (60 бр.) 7.56 бр.
1117 нипел-нам. 11/4*1" (50 бр.) 5.14 бр.
1515 нипел-нам.11/2*1" (50 бр.) 12.2 бр.
1118 нипел-нам.11/2*11/4" (45 бр.) 6.47 бр.
11261 нипел-нам.2* 1" (25 бр.) 10.83 бр.
1119 нипел-нам.2* 11/4" (25 бр.) 9.51 бр.
1114 нипел-нам.2*11/2" (25 бр.) 9.18 бр.
1121 нипел-нам.21/2*2" (14 бр.) 30.33 бр.
12649 нипел-нам.3*2 (8 бр.) 41.75 бр.
12650 нипел-нам.3*21/2" (8 бр.) 47.02 бр.
6000 поцинкована тръба   1/2" 8.21 м
6001 поцинкована тръба   3/4" 10.26 м
6002 поцинкована тръба  1" 16.34 м
6003 поцинкована тръба  11/4" 21.01 м
6004 поцинкована тръба 11/2" 23.41 м
6005 поцинкована тръба 2" 33.08 м
6006 поцинкована тръба 21/2" 42.23 м
6007 поцинкована тръба 3" 54.98 м
6011 поцинкована тръба 4" 80.24 м
6013 поцинкована тръба 5" 97.99 м
6012 поцинкована тръба 6" 125.02 м
1402 прехв. дъга 1" (20 бр.) 16.91 бр.
1400 прехв. дъга 1/2" (60 бр.) 4.06 бр.
1471 прехв. дъга 3/4" (30 бр.) 6.16 бр.
1597 редуктив      1/2*1/4" (350 бр.) 1.31 бр.
1080 редуктив      1/2*3/8" (350 бр.) 0.95 бр.
1081 редуктив    3/4*1/2" (200 бр.) 1.11 бр.
1082 редуктив   1*1/2" (140 бр.) 1.53 бр.
1083 редуктив   1*3/4" (140 бр.) 1.44 бр.
1084 редуктив   11/4* 1/2" (80 бр.) 2.67 бр.
1085 редуктив   11/4* 3/4" (80 бр.) 2.27 бр.
1086 редуктив   11/4*1" (80 бр.) 1.65 бр.
1087 редуктив 11/2* 1/2" (70 бр.) 3.42 бр.
1088 редуктив 11/2* 3/4" (70 бр.) 3.7 бр.
1089 редуктив 11/2*1" (70 бр.) 2.5 бр.
1090 редуктив 11/2*11/4" (70 бр.) 2.57 бр.
1091 редуктив 2*  1/2" (30 бр.) 6.98 бр.
1092 редуктив 2*  3/4" (30 бр.) 6.89 бр.
1093 редуктив 2* 1" (30 бр.) 5.67 бр.
1094 редуктив 2* 11/4" (30 бр.) 5.32 бр.
1095 редуктив 2*11/2" (30 бр.) 4.88 бр.
1509 редуктив 21/2*  1/2" 15.59 бр.
1510 редуктив 21/2*  3/4" 14.46 бр.
1512 редуктив 21/2* 1" (20 бр.) 15.04 бр.
1511 редуктив 21/2* 11/4" (20 бр.) 17.44 бр.
3329 редуктив 21/2*11/2" (20 бр.) 16.72 бр.
1096 редуктив 21/2*2" (20 бр.) 9.27 бр.
1227 редуктив 3* 1" (20 бр.) 23.62 бр.
1225 редуктив 3* 1/2" 28.8 бр.
1226 редуктив 3* 3/4" (10 бр.) 9.9 бр.
1229 редуктив 3*11/2" (10 бр.) 21.95 бр.
1228 редуктив 3*11/4" (10 бр.) 23.62 бр.
1097 редуктив 3*2" (15 бр.) 16.46 бр.
1130 редуктив 3*21/2" (15 бр.) 18.66 бр.
1152 редуктив 4* 2" (8 бр.) 47.48 бр.
1098 редуктив 4*21/2" (8 бр.) 35.24 бр.
1153 редуктив 4*3" (8 бр.) 33.84 бр.
1501 скоба за ремонт    1/2" (17 бр.) 28.73 бр.
1502 скоба за ремонт    3/4" (13 бр.) 30.95 бр.
1503 скоба за ремонт   1" (11 бр.) 36.48 бр.
1504 скоба за ремонт   11/4" (9 бр.) 45.46 бр.
1505 скоба за ремонт  11/2" (7 бр.) 50.18 бр.
1506 скоба за ремонт  2" (5 бр.) 61.32 бр.
1507 скоба за ремонт  21/2" (4 бр.) 78.03 бр.
1508 скоба за ремонт  3" (2 бр.) 89.15 бр.
1560 скоба за ремонт  4" (1 бр.) 121.84 бр.
1363 скоба за ремонт МИНИ   1/2" (40 бр.) 12.98 бр.
1364 скоба за ремонт МИНИ   3/4" (30 бр.) 14.55 бр.
1365 скоба за ремонт МИНИ  1" (20 бр.) 18.56 бр.
1366 скоба за ремонт МИНИ  11/4" (16 бр.) 24.78 бр.
1367 скоба за ремонт МИНИ 11/2" (11 бр.) 27.75 бр.
1368 скоба за ремонт МИНИ 2" (8 бр.) 35.5 бр.
1251 тапа   1/2" (300 бр.) 0.84 бр.
1252 тапа   3/4" (200 бр.) 1.11 бр.
1253 тапа  1" (120 бр.) 1.31 бр.
1254 тапа  11/4" (80 бр.) 2.18 бр.
1255 тапа 11/2" (60 бр.) 2.67 бр.
1256 тапа 2" (40 бр.) 5.07 бр.
1257 тапа 21/2" (20 бр.) 10.64 бр.
1258 тапа 3" (15 бр.) 18.78 бр.
1259 тапа 4" (8 бр.) 33.32 бр.
1350 трипътно коляно    3/8" (120 бр.) 7.95 бр.
1351 трипътно коляно   1/2" (80 бр.) 6.14 бр.
1352 трипътно коляно   3/4" (50 бр.) 7.31 бр.
1353 трипътно коляно  1" (40 бр.) 13.05 бр.
1354 трипътно коляно  11/4" (20 бр.) 23.03 бр.
1355 трипътно коляно 11/2" (13 бр.) 32.73 бр.
1356 трипътно коляно 2" (8 бр.) 50.14 бр.
1050 тройник       3/8" (120 бр.) 2 бр.
1051 тройник      1/2" (70 бр.) 1.48 бр.
1052 тройник      3/4" (60 бр.) 2.2 бр.
10920 тройник      ммж 1/2"  6.09 бр.
1053 тройник     1" (30 бр.) 3.64 бр.
1054 тройник     11/4" (20 бр.) 6.18 бр.
1055 тройник    11/2" (14 бр.) 9.71 бр.
1056 тройник    2" (10 бр.) 13.73 бр.
1057 тройник    21/2" (5 бр.) 30.69 бр.
1058 тройник    3" (4 бр.) 56.2 бр.
1059 тройник    4" (2 бр.) 108.4 бр.
1060 тройник  1/2*  3/4" (70 бр.) 2.91 бр.
1061 тройник  3/4*1/2" (60 бр.) 2.57 бр.
1062 тройник 1*1/2" (40 бр.) 3.28 бр.
1063 тройник 1*3/4" (40 бр.) 3.52 бр.
1064 тройник 11/ 4* 1/2" (30 бр.) 5.57 бр.
1065 тройник 11/ 4* 3/4" (35 бр.) 5.85 бр.
1066 тройник 11/ 4*1" (30 бр.) 6.45 бр.
1067 тройник 11/2*  1/2" (25 бр.) 10.19 бр.
1068 тройник 11/2*  3/4" (22 бр.) 7.92 бр.
1069 тройник 11/2* 1" (25 бр.) 8.82 бр.
1070 тройник 11/2* 11/4" (17 бр.) 11.69 бр.
1071 тройник 2*  1/2" (15 бр.) 14.76 бр.
1072 тройник 2*  3/4" (15 бр.) 14.18 бр.
1073 тройник 2* 1" (15 бр.) 11 бр.
1074 тройник 2* 11/4 (12 бр.) 14.18 бр.
1075 тройник 2*11/2" (10 бр.) 15.5 бр.
10780 тройник 21/2* 1" (8 бр.) 30.24 бр.
1076 тройник 21/2* 11/2" (8 бр.) 36.21 бр.
1184 тройник 21/2* 11/4" (8 бр.) 41.57 бр.
1077 тройник 21/2* 2" (6 бр.) 40.72 бр.
1186 тройник 21/2* 2*2" (6 бр.) 57.6 бр.
1190 тройник 3*  11/4" (4 бр.) 57.17 бр.
1191 тройник 3* 11/2" (4 бр.) 57.29 бр.
1099 тройник 3* 2 1/2" (3 бр.) 62.98 бр.
1078 тройник 3* 2" (4 бр.) 53.16 бр.
1079 тройник 4* 2" (2 бр.) 93.9 бр.
10791 тройник 4*3" (2 бр.) 99.83 бр.
1131 тройник ред.   1/2"*1"*1/2" (60 бр.) 8.99 бр.
1346 тройник ред.   3/4*1/2*1/2" (70 бр.) 3.69 бр.
1347 тройник ред.   3/4*3/4*1/2" (60 бр.) 4.2 бр.
1348 тройник ред.  3/4*1*1/2" (70 бр.) 8.09 бр.
1136 тройник ред.  3/4*1*3/4" (60 бр.) 6.98 бр.
1137 тройник ред.  3/4*11/4*3/4" (35 бр.) 15.88 бр.
1349 тройник ред. 1*1*3/4" (30 бр.) 6.34 бр.
1301 холендър   1/2" (80 бр.) 4.28 бр.
1302 холендър   3/4" (50 бр.) 4.8 бр.
1303 холендър  1" (30 бр.) 5.52 бр.
1304 холендър  11/4" (20 бр.) 9.27 бр.
1305 холендър 11/2" (18 бр.) 11.98 бр.
1306 холендър 2" (10 бр.) 20.01 бр.
1307 холендър 21/2" (7 бр.) 62.04 бр.
1308 холендър 3" (4 бр.) 91.12 бр.
1309 холендър 4" (2 бр.) 213.46 бр.
1270 холендър за "Вило" к-т 1" (20 бр.) 6.5 бр.
1271 холендър за "Вило" к-т 11/4" (15 бр.) 8.39 бр.
1584 холендър конусен 3" (4 бр.) 91.65 бр.
1319 холендър-нипел    3/8" (100 бр.) 10.29 бр.
1310 холендър-нипел   1/2" (60 бр.) 4.88 бр.
1311 холендър-нипел   3/4" (40 бр.) 5.49 бр.
1312 холендър-нипел  1" (35 бр.) 6.63 бр.
1313 холендър-нипел  11/4" (18 бр.) 11.69 бр.
1314 холендър-нипел 11/2" (15 бр.) 14.22 бр.
1315 холендър-нипел 2" (10 бр.) 22.23 бр.
1317 холендър-нипел 21/2" (4 бр.) 69.76 бр.
1318 холендър-нипел 3" (2 бр.) 102.05 бр.
1596 холендър-нипел конусен 1 1/2 (15 бр.) 15.62 бр.
1582 холендър-нипел конусен 1/2 (60 бр.) 5.08 бр.
1583 холендър-нипел конусен 3/4 (40 бр.) 6.18 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 25.03.2022 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас