Спиралнонавити тръби от полипропилен ID

Информация

Спиралната тръба Конти Кан с гравитачна система със структурирана конструкция на стената (полиетилен с висока плътност (ПЕВП) или полипропилен (ПП)) с номинален диаметър DN/ID 1300 – 2000 мм. Спираните тръби КК са направени от кухи ПЕВП/ПП участъци, спираловидно увити, със специфичен диаметър. Спиралната тръба КК осигурява всички технически предимства на еквивалентните полиетиленови/ полипропиленови тръби с твърда стена със значително по-ниско тегло, по-лесен монтаж и по-голяма рентабилност. Уникалната ú структура може да предлага широка гама от размери и напречни коравини в зависимост от изискванията на клиента.

Приложения

  • Отпадъчни води и комбинирана канализационна система
  • Магистрално инженерство
  • Повърхностно отводняване и сградни отводнителни системи
  • Промишлени и технологични тръбопроводи
  • Подводни тръбопроводи 

Предимства

Високата устойчивост на износване е една от най-отличителните черти на ПЕ/ПП тръби сред останалите материали, използвани в изграждането на тръбопроводи. Благодарение на това предимство ПЕ/ ПП тръби се използват за транспортиране на утайка, пясък и други абразивни материали. Тръби, направени от материали с обща употреба, са тествани по метода на Дармщад. Мостри от тръбите се пълнят със смес от вода и пясък и се подлагат на циклично клатещо движение. Редовно се измерва количеството изтъркан материал от стената на тръбата. Резултатите показват висока устойчивост на износване на полиетиленовите тръби. Например, 0,3 мм загуба от повърхността на ПЕ/ПП тръба е измерена след 400 000 цикъла, докато загубата, измерена 

ПЕ/ПП тръби са устойчиви на много химически съединения – за разлика от тръбите, направени от стандартни материали, които лесно ръждясват и стареят при излагане на повечето киселини (с изключение на азотна киселина), основи, соли, алифатни разтвори (рН 0-14). Полиетиленовите / полипропиленовите тръби имат ниска устойчивост на оксиданти и разтвори на ароматни разтворители. Устойчивостта на ПЕ/ПП тръби на химични съединения зависи от тяхната температура, концентрация и работно налягане. Подробна информация за химическата устойчивост на ПЕ/ПП и други термопластични вещества може да намерите в стандарта ISO/TR 10358.

Ценова Листа
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас