Спиралнонавити тръби от полипропилен или полиетилен ID

Информация

Спиралната тръба Конти Кан с гравитачна система със структурирана конструкция на стената (полиетилен с висока плътност (ПЕВП) или полипропилен (ПП)) с номинален диаметър DN/ID 1300 – 2000 мм. Спираните тръби КК са направени от кухи ПЕВП/ПП участъци, спираловидно увити, със специфичен диаметър. Спиралната тръба КК осигурява всички технически предимства на еквивалентните полиетиленови/ полипропиленови тръби с твърда стена със значително по-ниско тегло, по-лесен монтаж и по-голяма рентабилност. Уникалната ú структура може да предлага широка гама от размери и напречни коравини в зависимост от изискванията на клиента.

Приложения

  • Отпадъчни води и комбинирана канализационна система
  • Магистрално инженерство
  • Повърхностно отводняване и сградни отводнителни системи
  • Промишлени и технологични тръбопроводи
  • Подводни тръбопроводи 

Предимства

Високата устойчивост на износване е една от най-отличителните черти на ПЕ/ПП тръби сред останалите материали, използвани в изграждането на тръбопроводи. Благодарение на това предимство ПЕ/ ПП тръби се използват за транспортиране на утайка, пясък и други абразивни материали. Тръби, направени от материали с обща употреба, са тествани по метода на Дармщад. Мостри от тръбите се пълнят със смес от вода и пясък и се подлагат на циклично клатещо движение. Редовно се измерва количеството изтъркан материал от стената на тръбата. Резултатите показват висока устойчивост на износване на полиетиленовите тръби. Например, 0,3 мм загуба от повърхността на ПЕ/ПП тръба е измерена след 400 000 цикъла, докато загубата, измерена 

ПЕ/ПП тръби са устойчиви на много химически съединения – за разлика от тръбите, направени от стандартни материали, които лесно ръждясват и стареят при излагане на повечето киселини (с изключение на азотна киселина), основи, соли, алифатни разтвори (рН 0-14). Полиетиленовите / полипропиленовите тръби имат ниска устойчивост на оксиданти и разтвори на ароматни разтворители. Устойчивостта на ПЕ/ПП тръби на химични съединения зависи от тяхната температура, концентрация и работно налягане. Подробна информация за химическата устойчивост на ПЕ/ПП и други термопластични вещества може да намерите в стандарта ISO/TR 10358.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
Полиетиленови спирални тръби за външна канализация PE ID
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
40156 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1000 754,28 м
40157 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1300 1347,4 м
40158 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1400 1567,92 м
40159 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1500 1852,66 м
40160 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1600 2203,16 м
40161 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1700 2363,64 м
40162 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  1800 2633,65 м
40163 PE-HD тръба канал  SN4  DN/ID  2000 3033,86 м
40164 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1300 1384,07 м
40165 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1400 1595,91 м
40166 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1500 1946,41 м
40167 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1600 2208,55 м
40168 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1700 2483,23 м
40169 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  1800 2766,18 м
40170 PE-HD тръба канал  SN8  DN/ID  2000 3236,46 м
400171 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  1300 1448,69 м
400172 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  1400 1649,78 м
400173 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  1500 2021,82 м
400174 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  1600 2294,76 м
400175 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  1800 2873,93 м
400176 PE-HD тръба канал  SN10  DN/ID  2000 3354,95 м
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 19.04.2024 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
       
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас