Стоманобетонни изделия

Информация

Тръби: Всички тръби отговарят на изискванията на БДС 17004-89 “Тръби бетонни безнапорни” по съществените показатели, осигуряващи механично съпротивление и устойчивост, в съответствие с НСИСОССП. Могат да се използват за строителство на безнапорни канализации за неагресивни към бетона отпадъчни води.

Шахти: Могат да бъдат произведени бетонови или стоманобетонови с единична или двойна армировка, както и с монтирани чугунени стъпала.
Всички пръстени са с глъб и зъб за максимално удобен монтаж. Допълнително се предлага монтажна пяна за уплътняване и водоплътност при много високи изисквания.
Продукцията притежава всички необходими декларации и сертификати и отговаря на БДС EN 1917:2003 + AC:2007 - Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.

ВиК и ел.шахти: Новост и удобство за нашите клиенти е стоманобетонната ел.шахта 100/100/80 cm. Тя е готов елемент, който предлагаме и в комплект с капак.
Монолитно изграждане на шахтите се извършва с плътни бетонни тухли 12/6/25 cm. В отвора на шахтата се монтират рамки: единични, двойни, тройни и с друг пожелан от клиента размер. За по-добро замонолитване на рамките е заварен “мустак” от армировъчно желязо. Рамките и капаците се произвеждат от студено огънат профил (СО) тип “леки” и горещо валцован профил (ГВ) тип “тежки”.
За по-тежко натоварени шахти капаците с горещо валцовани профили са задънени с ламарина, дебела 3 mm.

Ценова Листа
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ЮРОКОМ 2000 ООД 
СТОМАНОБЕТОННИ ИЗДЕЛЯ
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. без ДДС Мярка
T10116002 Бетонен сегмент h=60 мм 2.38 бр.
T10100085 Блок за зид цепен двустранно 10/15/50см 2.54 бр.
T10100086 Блок за зид цепен двустранно 12.5/11.5/45см 2.42 бр.
T10100080 Блок за зид цепен едностранно 12.5/11.5/45см 2.42 бр.
T10100090 Блок за зид цепен тристранно 10/15/40см 2.54 бр.
T10103100 Бордюр  6/20/100 см - с глъб и зъб 3.54 бр.
T10103001 Бордюр  8/16/50 см градински - жълт 2.46 бр.
T10103002 Бордюр  8/16/50 см градински - червен 2.46 бр.
T10103050 Бордюр  8/18/50 см Градински - сив 2.17 бр.
T10103120 Бордюр  8/20/100 см - с глъб и зъб 4.74 бр.
T10103131 Бордюр 10/20/100 см - заоблен R5 - с глъб и зъб 6.02 бр.
T10103130 Бордюр 10/20/100 см - с глъб и зъб 6.02 бр.
T10103212 Бордюр 15/25/100 см - жълт 10.28 бр.
T10103210 Бордюр 15/25/100 см - сив 9.34 бр.
T10103200 Бордюр 15/25/50 см - сив 4.92 бр.
T10103350 Бордюр 18/35/100 см - сив 13.91 бр.
T10103304 Бордюр 18/35/50 см - с глъб и зъб - сив 7.13 бр.
T10103300 Бордюр 18/35/50 см - сив 7.32 бр.
T10103380 Бордюр 18/35/80 см - в дъга с R=1.5 м - сив 24.27 бр.
T10103140 Бордюр 20/15/50 см магистрален 4.14 бр.
T10100104 Вентилационен преход 1,2 30/20/50 см 4.61 бр.
T10100102 Вентилационно тяло двойно 30/20/50 см 4.31 бр.
T10100103 Вентилационно тяло двойно 30/20/50 см - с розетка 4.31 бр.
T10100100 Вентилационно тяло единично 25/20/30 см 2.2 бр.
T10100101 Вентилационно тяло единично 25/20/30 см - с розетка 2.2 бр.
T10204400 Водомерна шахта 140/120/130 см 472.97 бр.
T10202200 Гривна ст.бетонна за фиксиран вход 92.4 бр.
T10117400 Дъно O1000 бет. муфа O350/O350, h=1000мм 328.64 бр.
T10117401 Дъно O1000 бет. муфа O350/O350-90, h=1000мм 328.64 бр.
T10117633 Дъно O1000 бет. муфа O500/O500, h=1000мм без дъно 263.8 бр.
T10117745 Дъно O1000 бет. муфа O600/O600, h=1100мм 210.12 бр.
T10201653 Дъно O1000 мм, h=1000 мм, Двойна армировка 421.55 бр.
T10117315 Дъно O1000 мм, h=1000мм, O300/O300/O300/O300 348.89 бр.
T10117524 Дъно O1000 мм, h=1000мм, O400/O400/O400/O400 343.34 бр.
T10117635 Дъно O1000 мм, h=1000мм, O500/O500/O500/O500 351.76 бр.
T10117744 Дъно O1000 мм, h=1000мм, O600/O600/O600/O600 348.69 бр.
T10201650 Дъно O1000 мм, h=1000мм, Единична армировка 394.51 бр.
T10117021 Дъно O1000 мм, PVC муфа O315/O315, h=1000мм 416.26 бр.
T10117200 Дъно O1000 мм, бет. муфа O200, h=1000мм 357.68 бр.
T10117210 Дъно O1000 мм, бет. муфа O200/O200, h=1000мм 357.68 бр.
T10117211 Дъно O1000 мм, бет. муфа O200/O200-90, h=1000мм 337.68 бр.
T10117212 Дъно O1000 мм, бет. муфа O200/O200/O200, h=1000мм 357.68 бр.
T10117300 Дъно O1000 мм, бет. муфа O300, h=1000мм 348.89 бр.
T10117311 Дъно O1000 мм, бет. муфа O300/O300, h=1000мм 348.89 бр.
T10117312 Дъно O1000 мм, бет. муфа O300/O300-90, h=1000мм 348.89 бр.
T10117313 Дъно O1000 мм, бет. муфа O300/O300/O300, h=1000мм 348.89 бр.
T10117500 Дъно O1000 мм, бет. муфа O400, h=1000мм 343.34 бр.
T10117521 Дъно O1000 мм, бет. муфа O400/O400, h=1000мм 343.34 бр.
T10117522 Дъно O1000 мм, бет. муфа O400/O400-90, h=1000мм 343.34 бр.
T10117523 Дъно O1000 мм, бет. муфа O400/O400/O400, h=1000мм 343.34 бр.
T10117600 Дъно O1000 мм, бет. муфа O500, h=1000мм 351.76 бр.
T10117631 Дъно O1000 мм, бет. муфа O500/O500, h=1000мм 351.76 бр.
T10117632 Дъно O1000 мм, бет. муфа O500/O500-90, h=1000мм 351.76 бр.
T10117634 Дъно O1000 мм, бет. муфа O500/O500/O500, h=1000мм 351.76 бр.
T10117700 Дъно O1000 мм, бет. муфа O600, h=1000мм 348.69 бр.
T10117740 Дъно O1000 мм, бет. муфа O600/O600, h=1000мм 348.69 бр.
T10117741 Дъно O1000 мм, бет. муфа O600/O600-90, h=1000мм 348.69 бр.
T10117743 Дъно O1000 мм, бет. муфа O600/O600/O600, h=1000мм 348.69 бр.
T10117900 Дъно O1000 мм, НЕСТАНДАРТНО, по проект на клиента 359.72 бр.
T10117810 Дъно O800 бет. муфа O300/O300, h=1000мм 236.14 бр.
T10117811 Дъно O800 бет. муфа O300/O300-90, h=1000мм 236.14 бр.
T10117812 Дъно O800 бет. муфа O300/O300/O300, h=1000мм 224.9 бр.
T10117820 Дъно O800 бет. муфа O400/O400, h=1000мм 168.2 бр.
T10117800 Дъно O800 мм, бет. муфа O200, h=1000мм 236.14 бр.
T10117801 Дъно O800 мм, бет. муфа O200/O200, h=1000мм 236.14 бр.
T10117802 Дъно O800 мм, бет. муфа O200/O200-90, h=1000мм 236.14 бр.
T10117803 Дъно O800 мм, бет. муфа O200/O200/O200, h=1000мм 236.14 бр.
T10117830 Дъно O800 мм, НЕСТАНДАРТНО, по проект на клиента 241.37 бр.
T10118050 ЕЛ.шахта бетонна 100/100/80 см 3х3 Ф110 за капак 4.5 см 256.37 бр.
T10118051 Ел.шахта бетонна 100/100/80 см 3х3 Ф110 за капак 6.5 см 259.26 бр.
T10118041 Ел.шахта бетонна 100/100/80 см за капак 4.5 см - с дъно 270.5 бр.
T10206300 Ел.шахта ст.бетонна 100/100/80 см за капак 4.5 см 265.43 бр.
T10206301 Ел.шахта ст.бетонна 100/100/80 см за капак 6.5 см 285.83 бр.
T10118021 Електро шахта 95/125/80см за двойна рамка, без дъно 222.8 бр.
T10118031 Електро шахта 95/185/80см за тройна рамка, без дъно 320.4 бр.
T10118020 Електро шахта бетонна 95/125/80см за двойна рамка 234.46 бр.
T10118030 Електро шахта бетонна 95/185/80см за тройна рамка 337.26 бр.
T10118011 Електро шахта бетонна 95/65/80см за единична рамка 129.36 бр.
T10118012 Електро шахта бетонна 95/65/80см за единична рамка, без дъно 122.89 бр.
T10209100 Елемент Г-образен 50/80 см 97.23 бр.
T10201911 Елемент СЕО-А 112.73 бр.
T10201910 Елемент СЕО-Б 115.17 бр.
T10201601 Елемент ст.бетонен за дъно O1200мм, h=1600мм 569.75 бр.
T10201603 Елемент ст.бетонен за дъно O1500мм, h=1700мм 880.36 бр.
T10118042 Кабелна шахта бетонна 100/100/80см 252.36 бр.
T10118043 Кабелна шахта бетонна 100/100/80см - без дъно 237.28 бр.
T10118052 Кабелна шахта бетонна 100/100/80см, 3х3 PVC O110 мм 256.37 бр.
T10118000 Кабелна шахта бетонна 60/53/60см - без дъно 63.22 бр.
T10118001 Кабелна шахта бетонна 60/60/60см 69.27 бр.
T10206302 Кабелна шахта стоманобетонна 100/100/80см 277.31 бр.
T10206103 Капак електро 60/90/7см, стоманобетонен 175-kN 110.43 бр.
T20200129 Капак електро 60/90/8см, полимербетон 125-kN 100.64 бр.
T10206108 Капак електро 60/90/8см, ст.бетонен 215-kN, поцинкован 211.19 бр.
T10206101 Капак електро 60/90/8см, ст.бетонен 250-kN, поцинкован 134.17 бр.
T10206105 Капак електро 60/90/8см, стоманобетонен 215-kN 135.79 бр.
T10206106 Капак електро 60/90/8см, стоманобетонен 250-kN 151.46 бр.
T10206107 Капак електро 60/90/8см, стоманобетонен 250-kN, поцинкован 184.52 бр.
T10204423 Капак за водомерна шахта 145/125см - поцинкован 182.6 бр.
T10204421 Капак за водомерна шахта 160/140см - метален 156.75 бр.
T10204420 Капак за водомерна шахта 96/58,.5см - изолационен 45.98 бр.
T10104101 Капак за зид 39/27/5.5 см - жълт 3.89 бр.
T10104100 Капак за зид 39/27/5.5 см - сив 2.82 бр.
T10104102 Капак за зид 39/27/5.5 см - червен 3.34 бр.
T10104111 Капак за зид 39/35/6.5 см - жълт 6.5 бр.
T10104110 Капак за зид 39/35/6.5 см - сив 3.76 бр.
T10104112 Капак за зид 39/35/6.5 см - червен 5.73 бр.
T10104113 Капак за зид 39/35/6.5 см - черен 5.72 бр.
T10104121 Капак за колона 39/39/6.5 см - жълт 7.01 бр.
T10104120 Капак за колона 39/39/6.5 см - сив 4.07 бр.
T10104122 Капак за колона 39/39/6.5 см - червен 6.18 бр.
T10104130 Капак за колона 48.5/48.5/6 см - сив 6.17 бр.
T10104132 Капак за колона 48.5/48.5/6 см - червен 7.77 бр.
T10104150 Капак за рустик блок 45/12/40см - сив 7.63 бр.
T10104151 Капак за рустик блок 45/12/40см - червен 8.48 бр.
T10104152 Капак за рустик блок 45/12/40см - черен 8.96 бр.
T20200107 Капак от полимербетон O600 мм с гривна, клас D400 129.91 бр.
T20200108 Капак от полимербетон ф800мм с гривна, клас D400  308.75 бр.
T10206390 Капак с рамка за кабелна шахта 60/60/60 см 32.17 бр.
T10203120 Капак ст.бетонен O600 мм, h=50мм 52.13 бр.
T10203122 Капак ст.бетонен O770 мм, h=80мм 47.21 бр.
T10206352 Капак ст.бетонен за ел.шахта 90/90/10 см 47.17 бр.
T10203110 Капак ст.бетонен за конус O600 мм, h=60мм 51.14 бр.
T10203101 Капак ст.бетонен за пръстен O1000мм, h=80мм 94.75 бр.
T10203100 Капак ст.бетонен за пръстен O800мм, h=80мм 83.17 бр.
T10203251 Капак стоманобетонен 115/60/10см 41.03 бр.
T10203261 Капак стоманобетонен 200/122/10см 207.58 бр.
T10203262 Капак стоманобетонен 200/152/10см 269.37 бр.
T10203260 Капак стоманобетонен 200/84/10см 123.17 бр.
T10203222 Капак стоманобетонен 77/50/10см 29.76 бр.
T10206350 Капак стоманобетонен 90/45/10см 22.69 бр.
T10205100 Капак телефонен 48/98/4см, стоманобетонен 15-kN 62.71 бр.
T20200112 Капак телефонен 50/100/5см, полимербетон 200-kN 82.95 бр.
T10201850 Кахон 200/200/100 см Среден тип 1097.8 бр.
T10209400 Кашпа ст.бетонна 30/35/80 см 41.51 бр.
T10209300 Километричен знак ст.бетонен 70/10/32 см 17.33 бр.
T10209011 Колове за ограда ст.бетонни 10/10/240 см 19.84 бр.
T10209012 Колове за ограда ст.бетонни 10/10/280 см 23.62 бр.
T10209013 Колове за ограда ст.бетонни 10/12/300 см 25.95 бр.
T10209020 Колове за ограда ст.бетонни 12/12/240 см 22.94 бр.
T10209000 Колове за ограда ст.бетонни 8/8/220 см 14.88 бр.
T10115000 Конус бетонен O1000мм/O600мм, h=650мм 124.73 бр.
T10115001 Конус бетонен O1000мм/O600мм, h=650мм със стъпала 148.73 бр.
T10201501 Конус ст.бет.O1000мм/O600мм, h=650мм, Ед. арм. стъпала 171.32 бр.
T10201500 Конус ст.бет.O1000мм/O600мм, h=650мм, Единична армировка 147.32 бр.
T10201955 Корито ст.бетонно 130/160/100 см 542.5 бр.
T10201950 Корито стоманобетонно 120/120/200см 638.79 бр.
T10201921 Корито стоманобетонно 53/50/200см 153.29 бр.
T10201920 Корито стоманобетонно 53/50/66см 57.35 бр.
T10201931 Корито стоманобетонно 60/60/200см 221.05 бр.
T10201942 Корито стоманобетонно 90/70/300см 517.07 бр.
T10201943 Корито стоманобетонно 90/90/200см 425.53 бр.
T10201922 Корито стоманобетонно кръгло 53/30/200см 135.58 бр.
T10201923 Корито стоманобетонно кръгло 53/50/200см 175.21 бр.
T10201800 Крило за водосток O1500 мм 2364.86 бр.
T10203010 КРШ капак за шахта O1000 мм без отвор, h=200мм 147.27 бр.
T10203011 КРШ капак за шахта O1000 мм с отвор O600 мм, h=200мм 158.7 бр.
T10203012 КРШ капак за шахта O1000 мм с отвор O620 мм, h=200мм 120.93 бр.
T10203013 КРШ капак за шахта O1000 мм с отвор O750 мм, h=200мм 114.49 бр.
T10203014 КРШ капак за шахта O1000 мм с отвор O770 мм, h=80мм 109.04 бр.
T10203020 КРШ капак за шахта O1200 мм с отвор O600 мм, h=200мм 231.47 бр.
T10203021 КРШ капак за шахта O1200 мм с отвор O750 мм, h=200мм 187.35 бр.
T10203035 КРШ капак за шахта O1500 мм с отвор O1000 мм, h=200мм Т1 313.69 бр.
T10203031 КРШ капак за шахта O1500 мм с отвор O600 мм, h=200мм 323.91 бр.
T10203032 КРШ капак за шахта O1500 мм с отвор O600 мм, h=200мм Т1 323.91 бр.
T10203033 КРШ капак за шахта O1500 мм с отвор O750 мм, h=200мм 317.48 бр.
T10203040 КРШ капак за шахта O2000 мм без отвор, h=200мм 443.87 бр.
T10203041 КРШ капак за шахта O2000 мм с отвор O600 мм, h=200мм 417.3 бр.
T10203042 КРШ капак за шахта O2000 мм с отвор O750 мм, h=200мм 404.16 бр.
T10203000 КРШ капак за шахта O800 мм с отвор O600 мм, h=200мм 109.4 бр.
T10203022 КРШ редуктор O1200 мм с отвор O1000 мм, h=200мм 203.58 бр.
T10203043 КРШ редуктор O2000 мм с отвор O1000 мм, h=200мм 390.79 бр.
T10110015 Нипел бетонен O300 мм, L=500мм 26.58 бр.
T10110133 Нипел бетонен O400 мм, L=500мм 45.14 бр.
T10110204 Нипел бетонен O500 мм, L=500мм 56.43 бр.
T10110306 Нипел бетонен O600 мм, L=500мм 66.46 бр.
T10103950 Ограничител за непаркиране 20/20/50см 11.8 бр.
T10103951 Ограничител за непаркиране 20/20/50см с маркировка 18.44 бр.
T20100536 Ограничител за непаркиране 28/25/60см, Дребна фракция 28.37 бр.
T20100537 Ограничител за непаркиране 28/25/60см, Мозайка 40.15 бр.
T20100542 Ограничител за непаркиране O30см, h=30 см, Мозайка 28.05 бр.
T20100550 Ограничител за непаркиране O37см, h=100см, Фракция 84.85 бр.
T20100552 Ограничител за непаркиране O37см, h=100см, Фракция, Анкер 99.5 бр.
T20100515 Ограничител за непаркиране Сфера O25см 24.19 бр.
T20100520 Ограничител за непаркиране Сфера O30см 32.92 бр.
T10102002 Паве 20/20/8 см - жълто 0.95 бр.
T10102000 Паве 20/20/8 см - сиво 0.78 бр.
T10102001 Паве 20/20/8 см без фаска - сиво 0.78 бр.
T10102003 Паве бетонно 20/20/8 см - червен форзац 0.95 бр.
T10102004 Паве бетонно 20/20/8 см - червено без фаска 0.95 бр.
T10102257 Паве бетонно бехатон 16/20/10 см - бяло /бц/ 0.83 бр.
T10102107 Паве бетонно уни 22/11/8 см - бяло /бц/ 0.67 бр.
T10102253 Паве Бехатон 16/20/10 см - жълто 0.8 бр.
T10102250 Паве Бехатон 16/20/10 см - сиво 0.73 бр.
T10102251 Паве Бехатон 16/20/10 см - сиво без фаска 0.73 бр.
T10102255 Паве Бехатон 16/20/10 см - червено 0.8 бр.
T10102258 Паве Бехатон 16/20/10 см - черно 0.8 бр.
T10102202 Паве Бехатон 16/20/8 см - бледо жълто 0.53 бр.
T10102204 Паве Бехатон 16/20/8 см - жълто 0.71 бр.
T10102200 Паве Бехатон 16/20/8 см - сиво 0.64 бр.
T10102201 Паве Бехатон 16/20/8 см - сиво без фаска 0.64 бр.
T10102206 Паве Бехатон 16/20/8 см - червено 0.71 бр.
T10102207 Паве Бехатон 16/20/8 см - червено без фаска 0.71 бр.
T10102210 Паве Бехатон 16/20/8 см - черно 0.74 бр.
T10102322 Паве Декор 23/14/8 см - жълто 0.5 бр.
T10102320 Паве Декор 23/14/8 см - сиво 0.57 бр.
T10102102 Паве Уни 22/11/8 см - жълто 0.6 бр.
T10102100 Паве Уни 22/11/8 см - сиво 0.57 бр.
T10102104 Паве Уни 22/11/8 см - червено 0.6 бр.
T10102105 Паве Уни 22/11/8 см - черно 0.57 бр.
T10102301 Паве Хексагон 24/21/8 см - бледо жълто 0.79 бр.
T10102303 Паве Хексагон 24/21/8 см - бледо червено 0.79 бр.
T10102302 Паве Хексагон 24/21/8 см - жълто 0.95 бр.
T10102300 Паве Хексагон 24/21/8 см - сиво 0.91 бр.
T10102304 Паве Хексагон 24/21/8 см - червено 0.95 бр.
T10204000 Панел покривен 125/4 - 144/185/20см 355.83 бр.
T10204010 Панел покривен 150/4 - 144/210/20 см 429.01 бр.
T10204011 Панел покривен 150/6 - 144/210/23см 299.5 бр.
T10204020 Панел покривен 200/2 - 144/260/23см 448.69 бр.
T10204021 Панел покривен 200/4 - 144/260/26 см 660.02 бр.
T10204022 Панел покривен 200/6 - 144/260/29см 716.16 бр.
T10204030 Панел покривен 250/2 - 144/310/26см 745.33 бр.
T10204031 Панел покривен 250/4 - 144/310/29 см 896.92 бр.
T10204033 Панел покривен 250/6 - 144/310/32см 956.43 бр.
T10204034 Панел покривен 250/8 - 144/300/35см 1001.7 бр.
T10204040 Панел покривен 300/2 - 144/360/32см 1060.75 бр.
T10204043 Панел покривен 300/4 - 144/360/35 см 1251.69 бр.
T10204044 Панел покривен 300/6 - 144/360/38см 1327.9 бр.
T10204050 Панел покривен 350/2 - 144/410/38см 1433.42 бр.
T10204051 Панел покривен 350/4 - 144/410/41 см 1671.27 бр.
T10204060 Панел покривен 400/4 - 144/460/47 см 2134.46 бр.
T10204100 Панел покривен с отвор 150/2 - 144/210/20см 685.84 бр.
T10204101 Панел покривен с отвор 150/4 - 144/210/20 см 474.99 бр.
T10204102 Панел покривен с отвор 150/6 - 144/210/23см 518.7 бр.
T10204103 Панел покривен с отвор 150/8 - 144/210/26см 563.85 бр.
T10204110 Панел покривен с отвор 200/4 - 144/260/26 см 682.42 бр.
T10204111 Панел покривен с отвор 200/6 - 144/260/29см 692.04 бр.
T10204120 Панел покривен с отвор 250/4 - 144/310/29 см 926.39 бр.
T10204121 Панел покривен с отвор 250/6 - 144/310/32см 920.25 бр.
T10204130 Панел покривен с отвор 300/2 - 144/360/35см 1081.92 бр.
T10204131 Панел покривен с отвор 300/4 - 144/360/35 см 1278.79 бр.
T10204132 Панел покривен с отвор 300/6 - 144/360/38см 1447.95 бр.
T10204140 Панел покривен с отвор 350/4 - 144/410/41 см 1692.49 бр.
T10204150 Панел покривен с отвор 400/4 - 144/460/47 см 2143.89 бр.
T10209200 Паркинг елемент армиран 68/45/10 см - сив 7.59 бр.
T10102900 Паркинг елемент пресован 50/50/10 см - сив 5.59 бр.
T10102905 Паркинг елемент пресован 60/40/10 см - сив 5.59 бр.
T20220000 Пейка тип шезлонг 224.03 бр.
T20220001 Пейка тип шезлонг речна фракция 199.5 бр.
T10201917 Перонен елемент стоманобетонен 98/70/100 см 125.9 бр.
T10101300 Плочка за канавка 55/40/5 см 2.85 бр.
T10101302 Плочка за канавка пресована 55/40/6 см 3.2 бр.
T10101001 Плочка Каре 30/30/4,5 см - жълта 1.93 бр.
T10101000 Плочка Каре 30/30/4,5 см - сива 1.34 бр.
T10101102 Плочка Луна пресована 40/40/5 см - жълта /бял цимент/ 3.02 бр.
T10101100 Плочка Луна пресована 40/40/5 см - сива 2.65 бр.
T10101104 Плочка Луна пресована 40/40/5 см - червена /бял цимент/ 3.02 бр.
T10101106 Плочка Луна пресована 40/40/5 см - черна 3.02 бр.
T10101051 Плочка Симона 40/40/5 см - жълта 2.97 бр.
T10101050 Плочка Симона 40/40/5 см - сива 2.57 бр.
T10101011 Плочка Слънце 30/30/4,5 см - жълта 1.93 бр.
T10101010 Плочка Слънце 30/30/4,5 см - сива 1.34 бр.
T10101172 Плочка Тактилна пресована 40/40/5 см - жълта /бял цимент/ 3.17 бр.
T10101170 Плочка Тактилна пресована 40/40/5 см - сива 2.75 бр.
T10101174 Плочка Тактилна пресована 40/40/5 см - червена /бял цимент/ 3.17 бр.
T10101180 Плочка Тактилна пресована с ивици 40/40/5 см - сива 2.75 бр.
T10101181 Плочка Тактилна с ивици 40/40/5 см - жълта /бял цимент/ 3.17 бр.
T10101182 Плочка Тактилна с ивици 40/40/5 см - червена /бял цимент/ 3.17 бр.
T10101020 Плочка Фигурална 30/30/4,5 см - сива 1.18 бр.
T10101152 Плочка Цигелщайн пресована 40/40/5 см - жълта /бял цимент/ 3.02 бр.
T10101151 Плочка Цигелщайн пресована 40/40/5 см - жълта /сив цимент/ 2.26 бр.
T10101154 Плочка Цигелщайн пресована 40/40/5 см - червена /бял цимент/ 3.02 бр.
T10101150 Плочка Цигелщайн травертин пресована 40/40/5 см - сива 2.65 бр.
T10101155 Плочка Цигелщайн травертин пресована 40/40/5 см - черна 2.74 бр.
T10101031 Плочка Шестоъгълна 32/37/5 см - жълта 1.79 бр.
T10101030 Плочка Шестоъгълна 32/37/5 см - сива 1.27 бр.
T10101032 Плочка Шестоъгълна 32/37/5 см - червена 1.69 бр.
T10112020 Пръстен бетонен O1000 мм, h=1000мм 129.31 бр.
T10112000 Пръстен бетонен O1000 мм, h=350мм 55.38 бр.
T10112001 Пръстен бетонен O1000 мм, h=350мм със стъпала 68.22 бр.
T10112010 Пръстен бетонен O1000 мм, h=700мм 101.51 бр.
T10112011 Пръстен бетонен O1000 мм, h=700мм със стъпала 127.19 бр.
T10112012 Пръстен бетонен O1000 мм, h=700мм, Дренажен 127.66 бр.
T10113024 Пръстен бетонен O1200 мм, h=1000мм 202.69 бр.
T10113000 Пръстен бетонен O1200 мм, h=350мм 99.62 бр.
T10113010 Пръстен бетонен O1200 мм, h=700мм 144.95 бр.
T10113011 Пръстен бетонен O1200 мм, h=700мм със стъпала 166.77 бр.
T10113022 Пръстен бетонен O1200 мм, h=750мм 157.4 бр.
T10114020 Пръстен бетонен O1500 мм, h=1000мм 329.47 бр.
T10114021 Пръстен бетонен O1500 мм, h=1000мм Т1 със стъпала 355.92 бр.
T10114001 Пръстен бетонен O1500 мм, h=500мм 184.8 бр.
T10114002 Пръстен бетонен O1500 мм, h=500мм Т1 със стъпала 196.71 бр.
T10114011 Пръстен бетонен O1500 мм, h=750мм 255.91 бр.
T10114012 Пръстен бетонен O1500 мм, h=750мм Т1 със стъпала 275.17 бр.
T10111000 Пръстен бетонен O800 мм, h=400мм 38.36 бр.
T10111001 Пръстен бетонен O800 мм, h=800мм 68.02 бр.
T10111002 Пръстен бетонен O800 мм, h=800мм със стъпала 87.57 бр.
T10111003 Пръстен бетонен O800 мм, h=800мм, Дренажен 82.65 бр.
T10113020 Пръстен бетонен ф1200 мм, h=500мм 113.26 бр.
T10201121 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=1000мм, Двойна армировка 182.64 бр.
T10201120 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=1000мм, Единична армировка 157.11 бр.
T10201103 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=350мм, Дв. арм. със стъпала 91.49 бр.
T10201102 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=350мм, Двойна армировка 77.49 бр.
T10201101 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=350мм, Ед. арм. със стъпала 77.32 бр.
T10201100 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=350мм, Единична армировка 67.93 бр.
T10201191 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Дв. арм. с отвор O200 167.66 бр.
T10201113 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Двойна арм. със стъпала 168.67 бр.
T10201112 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Двойна армировка 140.67 бр.
T10201190 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Ед. арм. с отвор O160 147.83 бр.
T10201111 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Ед. арм. със стъпала 139.87 бр.
T10201110 Пръстен ст.бетонен O1000 мм, h=700мм, Единична армировка 120.5 бр.
T10201262 Пръстен ст.бетонен O1200 мм, h=1000мм, Двойна армировка 295.47 бр.
T10201260 Пръстен ст.бетонен O1200 мм, h=1000мм, Единична армировка 243.74 бр.
T10201242 Пръстен ст.бетонен O1200 мм, h=5000мм, Двойна армировка 165.62 бр.
T10201252 Пръстен ст.бетонен O1200 мм, h=750мм, Двойна армировка 225.72 бр.
T10201250 Пръстен ст.бетонен O1200 мм, h=750мм, Единична армировка 192.47 бр.
T10201322 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=1000мм, Двойна армировка 448.16 бр.
T10201321 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=1000мм, Единична армировка 386.08 бр.
T10201330 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=1500мм Т1 676.34 бр.
T10201301 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=500мм, Дв. арм. със стъпала 259.17 бр.
T10201300 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=500мм, Двойна армировка 239.99 бр.
T10201303 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=500мм, Двойна армировка 249.59 бр.
T10201302 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=500мм, Единична армировка 213.51 бр.
T10201311 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=750мм, Дв. арм. със стъпала 356.47 бр.
T10201313 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=750мм, Двойна армировка 345.7 бр.
T10201312 Пръстен ст.бетонен O1500 мм, h=750мм, Единична армировка 297.41 бр.
T10201420 Пръстен ст.бетонен O2000 мм, h=1000мм, Двойна армировка 636.44 бр.
T10201400 Пръстен ст.бетонен O2000 мм, h=500мм, Двойна армировка 353.8 бр.
T10201410 Пръстен ст.бетонен O2000 мм, h=750мм, Двойна армировка 491.77 бр.
T10201000 Пръстен ст.бетонен O800 мм, h=400мм, Единична армировка 51.74 бр.
T10201003 Пръстен ст.бетонен O800 мм, h=800мм, Двойна армировка 126.96 бр.
T10201002 Пръстен ст.бетонен O800 мм, h=800мм, Единична армировка 94.82 бр.
T10201240 Пръстен ст.бетонен ф1200 мм, h=500мм, Единична армировка 136.66 бр.
T10201401 Пръстен ст.бетонен Ф2000мм, h=500мм двойна армировка със стъпала 367.5 бр.
T10103800 Пътна ивица 10/25/50 см 3.68 бр.
T10207030 Пътна преграда начална средна - 24/50/200 см 288.9 бр.
T10207031 Пътна преграда начална средна - 61/82/400 см 842.62 бр.
T10207032 Пътна преграда начална странична - 48/82/400 см 829.25 бр.
T10207050 Пътна преграда ню джърси - 24/50/100 см с R=4.5м 149.8 бр.
T10207000 Пътна преграда ню джърси средна - 24/50/200 см 278.2 бр.
T10207001 Пътна преграда ню джърси средна - 24/50/400 см 513.6 бр.
T10207010 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/100 см 282.1 бр.
T10207011 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/125 см 273.3 бр.
T10207012 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/175 см 382.6 бр.
T10207013 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/200 см 467.86 бр.
T10207014 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/225 см 481 бр.
T10207015 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/300 см 655.9 бр.
T10207016 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/400 см 850.65 бр.
T10207017 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/500 см 1000.45 бр.
T10207018 Пътна преграда ню джърси средна - 61/82/600 см 1160.52 бр.
T10207021 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/100 см 294.29 бр.
T10207022 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/175 см 387.5 бр.
T10207023 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/200 см 455.18 бр.
T10207024 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/225 см 504.24 бр.
T10207025 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/275 см 630.3 бр.
T10207026 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/400 см 829.25 бр.
T10207027 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/500 см 968.35 бр.
T10207028 Пътна преграда ню джърси странична - 48/82/600 см 1048.2 бр.
T10207040 Пътна преграда с кръгъл профил 73/70/200 см 258.93 бр.
T10207041 Пътна преграда с кръгъл профил 73/70/300 см 363.47 бр.
T10205020 Р3ДТ рамка тройна дебела телефонна 148/100/5 см 74.35 бр.
T10206031 Р4Д рамка четворна дебела 244/92/7.5 см 146.84 бр.
T10206032 Р4Д рамка четворна дебела 244/92/9 см 215.12 бр.
T10206033 Р4Д рамка четворна дебела 244/92/9 см - поцинкована 335.52 бр.
T10205012 Рамка двойна 102/102/6 см 84.49 бр.
T10206014 Рамка двойна 123/92/7.5 см 105.23 бр.
T10206015 Рамка двойна 123/92/9 см 172.14 бр.
T10206016 Рамка двойна 123/92/9 см поцинкована 232.37 бр.
T10205010 Рамка двойна 99/100/5 см 58.48 бр.
T10205000 Рамка единична 50/100/5 см 44.05 бр.
T10205011 Рамка единична 52/102/6 см 57.32 бр.
T10206000 Рамка единична 62/92/7.5 см 78.35 бр.
T10206001 Рамка единична 62/92/9 см 122.52 бр.
T10206002 Рамка единична 62/92/9 см поцинкована 174.07 бр.
T10204301 Рамка ст.бетонна за решетка 43/39/6 см 27.22 бр.
T10206021 Рамка тройна 183/92/7.5 см 132.65 бр.
T10206022 Рамка тройна 183/92/9 см 215.35 бр.
T10206023 Рамка тройна 183/92/9 см поцинкована 295.71 бр.
T20200170 Решетка 40/45/6 см полимербетон, комплект - В125 56.05 бр.
T20200052 Решетка полимербетон 12.5/50/4 см  B125 8.22 бр.
T10204300 Решетка ст.бетонна 43/39/6 см - B125 43.4 бр.
T20390350 Решетка Стоманена 12.7/50/2 см, поцинкована 10.09 бр.
T20390351 Решетка стоманена 12.7/50/4см, поцинкована 15.94 бр.
T20390370 Решетка Стоманена 27/75/3 см, поцинкована 62.84 бр.
T20200000 Решетка Стоманобетонна 12.5/50/4 см 5.4 бр.
T20200015 Решетка Стоманобетонна 27/37.7/4 см 29.57 бр.
T20200040 Решетка Стоманобетонна 59/50/7.2 см 54.62 бр.
T20200010 Решетка Усилена стоманобетонна 12.5/50/4см 10.21 бр.
T10100050 Рустик блок 45/20/30 см - 0° сив 7.3 бр.
T10100051 Рустик блок 45/20/30 см - 0° червен 8.24 бр.
T10100052 Рустик блок 45/20/30 см - 0° черен 8.74 бр.
T10100058 Рустик блок 45/20/30 см - 12° сив 7.3 бр.
T10100059 Рустик блок 45/20/30 см - 12° червен 8.24 бр.
T10100053 Рустик блок 45/20/30 см - 6° сив 7.3 бр.
T10100054 Рустик блок 45/20/30 см - 6° червен 8.24 бр.
T10100056 Рустик блок 45/20/30 см - 6° черен 8.74 бр.
T10110700 Тръба бетонна O1000 мм, L=2000мм с муфа и пета 404.98 бр.
T10110701 Тръба бетонна O1000 мм, L=2000мм с муфа, пета, анкер 397.75 бр.
T10110703 Тръба бетонна O1000 мм, L=2600мм с муфа 391.76 бр.
T10110730 Тръба бетонна O1250 мм, L=2600мм с муфа 488.16 бр.
T10110760 Тръба бетонна O1600 мм, L=2000мм с муфа 732.42 бр.
T10110001 Тръба бетонна O200 мм, L=1250мм с муфа 15.46 бр.
T10110010 Тръба бетонна O300 мм, L=1250мм с муфа 24.54 бр.
T10110013 Тръба бетонна O300 мм, L=2500мм с Гумен уплътнител 83.31 бр.
T10110012 Тръба бетонна O300 мм, L=2500мм с муфа 60.68 бр.
T10110107 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм отвор O300 35.47 бр.
T10110106 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм с муфа 32.26 бр.
T10110101 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, PVC муфи O160/O200 62.68 бр.
T10110100 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, с PVC муфа O160 51.63 бр.
T10110102 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, с PVC муфа O200 56.27 бр.
T10110103 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, с отвор O160 37.24 бр.
T10110105 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, с отвор O200 37.24 бр.
T10110104 Тръба бетонна O400 мм, L=1000мм, с отвори O160/O200 42.23 бр.
T10110110 Тръба бетонна O400 мм, L=1250мм с муфа 34.6 бр.
T10110113 Тръба бетонна O400 мм, L=1250мм, с PVC муфа O200 58.5 бр.
T10110111 Тръба бетонна O400 мм, L=1250мм, с отвор O200 39.58 бр.
T10110134 Тръба бетонна O400 мм, L=1700мм с муфа 55.87 бр.
T10110120 Тръба бетонна O400 мм, L=2000мм с муфа 71.52 бр.
T10110132 Тръба бетонна O400 мм, L=2500мм PVC отвор O160 106.28 бр.
T10110131 Тръба бетонна O400 мм, L=2500мм с Гумен уплътнител 132.32 бр.
T10110130 Тръба бетонна O400 мм, L=2500мм с муфа 98.34 бр.
T10110203 Тръба бетонна O500 мм, L=2500мм с Гумен уплътнител 174.94 бр.
T10110202 Тръба бетонна O500 мм, L=2500мм с муфа 137.21 бр.
T10110300 Тръба бетонна O600 мм, L=1250мм фалцова 65.53 бр.
T10110307 Тръба бетонна O600 мм, L=1700мм с муфа 100.95 бр.
T10110303 Тръба бетонна O600 мм, L=2500мм с Гумен уплътнител 214.99 бр.
T10110302 Тръба бетонна O600 мм, L=2500мм с муфа 167.37 бр.
T10110400 Тръба бетонна O700 мм, L=2600мм с муфа 195.26 бр.
T10110502 Тръба бетонна O800 мм, L=2000мм с муфа и пета 278.42 бр.
T10110505 Тръба бетонна O800 мм, L=2600мм с муфа 237.28 бр.
T10200033 Тръба ст.бетонна dn 1000/L=2000мм клас I с муфа 496.05 бр.
T10200042 Тръба ст.бетонна dn 1200/L=2000мм клас I с муфа 595.68 бр.
T10200060 Тръба ст.бетонна dn 1400/L=2000мм клас I с муфа 753.13 бр.
T10200080 Тръба ст.бетонна dn 1500/L=2600мм клас II с муфа 1054.44 бр.
T10200081 Тръба ст.бетонна dn 1500/L=2600мм клас III с муфа 1267.5 бр.
T10200024 Тръба ст.бетонна dn 800/L=2000мм клас I с муфа 342.03 бр.
T10200034 Тръба ст.бетонна O1000 мм, L=2000мм, Клас II 522.11 бр.
T10200035 Тръба ст.бетонна O1000 мм, L=2000мм, Клас III 555.6 бр.
T10200036 Тръба ст.бетонна O1000 мм, L=2000мм, Клас III с уплътнител 638.55 бр.
T10200031 Тръба ст.бетонна O1000 мм, L=2000мм, пета и дв. армировка 539.2 бр.
T10200037 Тръба ст.бетонна O1000 мм, L=2600мм, Клас I 537.98 бр.
T10200043 Тръба ст.бетонна O1200 мм, L=2000мм, Клас II 670.69 бр.
T10200044 Тръба ст.бетонна O1200 мм, L=2000мм, Клас III 730.03 бр.
T10200045 Тръба ст.бетонна O1200 мм, L=2000мм, Клас III с уплътнител 804.58 бр.
T10200041 Тръба ст.бетонна O1200 мм, L=2000мм, пета и дв. армировка 716.14 бр.
T10200050 Тръба ст.бетонна O1250 мм, L=2600мм, Клас I 633.02 бр.
T10200061 Тръба ст.бетонна O1400 мм, L=2000мм, Клас II 860.59 бр.
T10200063 Тръба ст.бетонна O1400 мм, L=2000мм, Клас III 926.03 бр.
T10200064 Тръба ст.бетонна O1400 мм, L=2000мм, Клас III с уплътнител 1016.33 бр.
T10200071 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=1000мм, Среден тип 461.88 бр.
T10200072 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=1000мм, Тежък тип 541.42 бр.
T10200073 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=1700мм, Среден тип 733.14 бр.
T10200076 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=2600мм, Лек тип 1124.76 бр.
T10200077 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=2600мм, Среден тип 1184.3 бр.
T10200078 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=2600мм, Тежък тип 1353.56 бр.
T10200070 Тръба ст.бетонна O1500 мм, L=750мм, Среден тип 343.45 бр.
T10200101 Тръба ст.бетонна O1600 мм, L=2000мм, Клас II 973.82 бр.
T10200102 Тръба ст.бетонна O1600 мм, L=2000мм, Клас III 1053.04 бр.
T10200103 Тръба ст.бетонна O1600 мм, L=2000мм, Клас III с уплътнител 1148.04 бр.
T10200111 Тръба ст.бетонна O2000 мм, L=2000мм, Клас II 1579.23 бр.
T10200121 Тръба ст.бетонна O2400 мм, L=2000мм, Клас II 2196.71 бр.
T10200000 Тръба ст.бетонна O400 мм, L=2500мм, Двойна армировка 200.89 бр.
T10200003 Тръба ст.бетонна O500 мм, L=2500мм, Дв. арм. с уплътнител 292.67 бр.
T10200002 Тръба ст.бетонна O500 мм, L=2500мм, Двойна армировка 250.67 бр.
T10200011 Тръба ст.бетонна O600 мм, L=2500мм, Дв. арм. с уплътнител 336.28 бр.
T10200010 Тръба ст.бетонна O600 мм, L=2500мм, Двойна армировка 289.03 бр.
T10200025 Тръба ст.бетонна O800 мм, L=2000мм, Клас II 356.86 бр.
T10200026 Тръба ст.бетонна O800 мм, L=2000мм, Клас III 385.68 бр.
T10200027 Тръба ст.бетонна O800 мм, L=2000мм, Клас III с уплътнител 464.43 бр.
T10200021 Тръба ст.бетонна O800 мм, L=2000мм, пета и дв. армировка 378.68 бр.
T10200023 Тръба ст.бетонна O800 мм, L=2600мм, Клас I 347.3 бр.
T10100020 Тухла бетонна куха 10/23,8/50 см 1.67 бр.
T10100021 Тухла бетонна куха 15/23,8/50 см 2.27 бр.
T10100022 Тухла бетонна куха 20/23,8/50 см 2.89 бр.
T10100023 Тухла бетонна куха 20/23,8/50 см за колона 2.89 бр.
T10100000 Тухла бетонна плътна 12/6/25 см - сива 0.47 бр.
T10100004 Тухла бетонна плътна 12/6/25 см - сива с фаска 0.46 бр.
T10100001 Тухла бетонна плътна 12/6/25 см - червена с фаска 0.72 бр.
T10104000 Улей бетонен 16/8/26 см 1.56 бр.
T10104003 Улей бетонен 39.5/38/100 см с глъб и зъб - сив 51.66 бр.
T10104004 Улей бетонен 40/12/100 см 24.2 бр.
T10104005 Улей бетонен Италиански 50/40/5см 8 бр.
T10104001 Улей за решетка 17,5/15/50 см 8.88 бр.
T20100201 Улей за решетка 18/20/50 см 9.1 бр.
T10104002 Улей за решетка 35/35/75 см 31.17 бр.
T10104006 Улей за решетка 70/30/100 см 47.55 бр.
T10201900 Улей ст.бетонен ЕО-1-100 89.07 бр.
T10201901 Улей ст.бетонен ЕО-1.5-100 94.72 бр.
T10201721 Фундамент ст.бетонен за дъно O1000мм, h=200мм 163.72 бр.
T10201722 Фундамент ст.бетонен за дъно O1200мм, h=200мм 217.45 бр.
T10201724 Фундамент ст.бетонен за дъно O1500мм, h=200мм 331.18 бр.
T10201725 Фундамент ст.бетонен за дъно O2000мм, h=200мм 511.57 бр.
T10201707 Фундамент ст.бетонен за дъно O800мм h=200мм 118.29 бр.
T10201705 Фундамент ст.бетонен за колона тип астра 97.8 бр.
T10201706 Фундамент ст.бетонен за отток 64/64/20 см 30.78 бр.
T10209301 Хектометричен знак ст.бетонен 70/10/25 см 14.58 бр.
T10100200 Цветарник бетонен Лего - сив 3.55 бр.
T20310050 Чугунен капак O600 мм с панта, вентилиран, клас D400 237.14 бр.
T20310055 Чугунен капак O600 мм с панта, плътен, клас D400 243.91 бр.
T20310051 Чугунен капак O600 мм с панта, самонивелиращ, клас D400 504.69 бр.
T20310032 Чугунен капак ф800 мм с панта, плътен, клас D400 504.69 бр.
T20311000 Чугунена решетка 12.7/50/2 см, клас D400 35.27 бр.
T20311040 Чугунена решетка 27/50/4 см, клас D400 99.39 бр.
T20320211 Чугунена решетка за уличен отток - D400 141.43 бр.
T20212000 Чугунено стъпало 11.58 бр.
T10209500 Щурц стоманобетонен 10/12 см, L=100 см 11.23 бр.
T10209501 Щурц стоманобетонен 10/12 см, L=120 см 13.7 бр.
T10209502 Щурц стоманобетонен 10/12 см, L=140 см 15.77 бр.
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 25.11.2022Г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас