Стоманобетонни изделия

Информация

Юроком 2000 ООД предлага бетонни и стоманобетнни тръби и шахти за канализация.

Шахти:
Могат да бъдат произведени бетонови или стоманобетонови с единична или двойна армировка, както и с монтирани чугунени стъпала.
Всички пръстени са с глъб и зъб за максимално удобен монтаж. Допълнително се предлага монтажна пяна за уплътняване и водоплътност при много високи изисквания.
Продукцията притежава всички необходими декларации и сертификати и отговаря на БДС EN 1917:2003 + AC:2007 - Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон, бетон със стоманени нишки и армиран бетон.

Тръби:
Всички тръби отговарят на изискванията на БДС 17004-89 “Тръби бетонни безнапорни” по съществените показатели, осигуряващи механично съпротивление и устойчивост, в съответствие с НСИСОССП. Могат да се използват за строителство на безнапорни канализации за неагресивни към бетона отпадъчни води.

ВиК и ел. шахти:
Новост и удобство за нашите клиенти е стоманобетонната ел.шахта 100/100/80 cm. Тя е готов елемент, който предлагаме и в комплект с капак.
Монолитно изграждане на шахтите се извършва с плътни бетонни тухли 12/6/25 cm. В отвора на шахтата се монтират рамки: единични, двойни, тройни и с друг пожелан от клиента размер. За по-добро замонолитване на рамките е заварен “мустак” от армировъчно желязо. Рамките и капаците се произвеждат от студено огънат профил (СО) тип “леки” и горещо валцован профил (ГВ) тип “тежки”.
За по-тежко натоварени шахти капаците с горещо валцовани профили са задънени с ламарина, дебела 3 mm.

Ценова Листа
Катал.№ Артикул Цена без ДДС Мярка
Т10103140 бордюр 10/20/100 cm, с глъб и зъб – сив 4.90 бр.
Т10103305 бордюр 18/35/50см - сив 6.10 бр.
Т10209100 водомерна шахта стоманобетонна 140/120/130 сm 522.50 бр.
Т10201500 дъно стоманобетонно ф 1500, h=550 mm - двойна армировка 361.53 бр.
Т10201505 дъно стоманобетонно ф 2000, h=550 mm - двойна армировка 408.18 бр.
Т10107080 дъно ф 1000 бетонна муфа ф200/ф200, h=1000 mm 276.00 бр.
Т10107081 дъно ф 1000 бетонна муфа ф200/ф200-90, h=1000 mm 276.00 бр.
Т10107082 дъно ф 1000 бетонна муфа ф200/ф200/ф200, h=1000 mm 276.00 бр.
Т10107018 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300, h=1000 mm 265.23 бр.
Т10107015 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300, h=1000 mm 265.23 бр.
Т10107014 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300, h=700 mm 169.21 бр.
Т10107016 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300-90, h=1000 mm 265.23 бр.
Т10107017 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300/ф300, h=1000 mm 265.23 бр.
Т10107052 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф300/ф300/ф300, h=1000 mm 265.22 бр.
Т10107027 дъно ф 1000 бетонна муфа ф300/ф400, h=1000 mm 265.23 бр.
Т10107026 дъно ф 1000 бетонна муфа ф400, h=1000 mm 255.50 бр.
Т10107024 дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400 - 90, h=1000 mm 255.50 бр.
Т10107022 дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400, h=1000 mm 255.50 бр.
Т10107020 дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400/ф400, h=1000 mm 229.71 бр.
Т10107021 дъно ф 1000 бетонна муфа ф400/ф400/ф400/ф400, h=1000 mm 208.51 бр.
Т10107031 дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500 - 90, h=1000 mm 263.80 бр.
Т10107030 дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500, h=1000 mm 263.80 бр.
Т10107033 дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500, h=950 mm 199.63 бр.
Т10107032 дъно ф 1000 бетонна муфа ф500/ф500/ф500, h=1000 mm 263.80 бр.
Т10107041 дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600 - 90, h=1000 mm 272.12 бр.
Т10107040 дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600, h=1000 mm 272.12 бр.
Т10107044 дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600, h=1100 mm 210.12 бр.
Т10107042 дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600/ф600, h=1000 mm 245.62 бр.
Т10107043 дъно ф 1000 бетонна муфа ф600/ф600/ф600/ф600, h=1000 mm 216.46 бр.
Т10107000 дъно ф 1000 РVС муфа ф200/ф200, h=1000 mm 196.04 бр.
Т10107001 дъно ф 1000 РVС муфа ф200/ф200/ф200, h=1000 mm 202.03 бр.
Т10107002 дъно ф 1000 РVС муфа ф200/ф200/ф200/ф200, h=1000 mm 212.65 бр.
Т10107010 дъно ф 1000 РVС муфа ф315/ф315 - 90, h=1000 mm 232.80 бр.
Т10107011 дъно ф 1000 РVС муфа ф315/ф315, h=1000 mm 232.80 бр.
Т10107012 дъно ф 1000 РVС муфа ф315/ф315/315, h=1000 mm 279.51 бр.
Т10107013 дъно ф 1000 РVС муфа ф315/ф315/315/315, h=1000 mm 303.98 бр.
Т10107025 дъно ф 1000 РVС муфа ф400/ф400, h=1000 mm 335.00 бр.
Т10209115 ел. шахта бетонна 60/60/60 сm 47.60 бр.
Т10209021 ел. шахта бетонна 95/125/80 сm за двойна рамка 208.00 бр.
Т10209023 ел. шахта бетонна 95/185/80 сm за трой рамка 282.00 бр.
Т10209022 ел. шахта бетонна 95/65/80 сm за единична рамка 94.00 бр.
Т10209000 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm 3x3ф110 за капак 10см 224.62 бр.
Т10209005 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm 3x3ф110 за капак 4.5см 252.79 бр.
Т10209010 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm 3x3ф110 за капак 6.5см 259.26 бр.
Т10209030 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm за капак 10 см 224.62 бр.
Т10209025 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm за капак 4.5см 252.79 бр.
Т10209020 ел. шахта ст.бетонна 100/100/80 сm за капак 6.5см 259.26 бр.
Т10206000 елемент стоманобетонен СЕО-Б-100 86.07 бр.
Т10209105 капак за ВиК шахта 120/50 сm - изолационен 41.80 бр.
Т10209110 капак за ВиК шахта 160/140 сm - метален 142.5 бр.
Т10104110 капак за зид 39/35/6,5 сm - сив 2.52 бр.
Т10209040 капак ст.бетонен за ел.шахта 90/45/10 сm 22.69 бр.
Т10209035 капак ст.бетонен за ел.шахта 90/90/10 сm 47.17 бр.
Т10202110 капак ст.бетонен за конус ф 600 mm, h=40 mm 44.18 бр.
Т10202105 капак ст.бетонен за пръстен ф 1000 mm, h=80 mm 31.45 бр.
Т10202122 капак ст.бетонен за пръстен ф 770 mm, h=70 mm 20.76 бр.
Т10202100 капак ст.бетонен за пръстен ф 800 mm, h=80 mm 20.76 бр.
Т10206053 капак стоманобетонен 115/60/10 cm за корито 35.44 бр.
Т10206061 капак стоманобетонен 77/50/10 cm за корито 23.46 бр.
Т10204100 КЕШ капак за ел.шахта ГВ профил 60/90/7 сm 69.93 бр.
Т10204105 КЕШ капак за ел.шахта ГВ профил 60/90/8 сm 91.48 бр.
Т10204110 КЕШ капак за ел.шахта ГВ профил 60/90/8 сm - (ЕС) 109.78 бр.
Т10209055 КЕШ капак за ел.шахта СО профил 43/86/6,5 сm 31.35 бр.
Т10208220 Колове за ограда ст.бетонни 12/12/240 сm 18.87 бр.
Т10106100 конус бетонен ф 1000 mm/ф 600 mm, h=650 mm 101.35 бр.
Т10106101 конус бетонен ф 1000 mm/ф 600 mm, h=650 mm със стъпала 120.39 бр.
Т10201600 конус стоманобетонен ф 1000 mm/ф 600 mm, h=650 mm, единична армировка 127.1 бр.
T10201601 Конус стоманобетонов ф1000mm/ф600mm,h=650mm единична арм. със стъпала 146.15 бр.
Т10206020 корито стоманобетонно 53/50/200cm 105.52 бр.
Т10206030 корито стоманобетонно 53/50/66cm 35.18 бр.
Т10206040 корито стоманобетонно 90/70/300cm 353.03 бр.
Т10206025 корито стоманобетонно кръгло 53/50/200cm с глъб и зъб 116.07 бр.
Т10206027 корито стоманобетонно кръгло EKT 53/30/200cm с глъб и зъб   бр.
Т10202010 КРШ капак за шахта с отвор ф 1000 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm 96.11 бр.
Т10202015 КРШ капак за шахта с отвор ф 1000 mm, с отвор ф 750 mm, h=200 mm 81.07 бр.
Т10202020 КРШ капак за шахта с отвор ф 1200 mm, с отвор ф 1000 mm, h=200 mm 110.06 бр.
Т10202025 КРШ капак за шахта с отвор ф 1200 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm 110.06 бр.
Т10202030 КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 1000mm, h=200 mm 256.01 бр.
Т10202035 КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm 256.01 бр.
Т10202033 КРШ капак за шахта с отвор ф 1500 mm, с отвор ф 750 mm, h=200 mm 256.01 бр.
Т10202040 КРШ капак за шахта с отвор ф 2000 mm, с отвор ф 1000 mm, h=200 mm 402.43 бр.
Т10202045 КРШ капак за шахта с отвор ф 2000 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm 402.43 бр.
Т10202043 КРШ капак за шахта с отвор ф 2000 mm, с отвор ф 750 mm, h=200 mm 402.43 бр.
Т10202000 КРШ капак за шахта с отвор ф 800 mm, с отвор ф 600 mm, h=200 mm 57.65 бр.
Т10202005 КРШ капак за шахта ф1000mm без отвор, h=200мм 127.22 бр.
Т10205100 КТШ капак за телефонна шахта ГВ профил 48/98/4 cm 30.97 бр.
Т10205105 КТШ капак за телефонна шахта ГВ профил ф 810 mm, h=40 mm 42.88 бр.
Т10205115 КТШ капак за телефонна шахта СО профил 48/98/6,5 cm 46.97 бр.
Т10203000 панел покривен 125/4 338.88 бр.
Т10203005 панел покривен 150/4 389.13 бр.
Т10203020 панел покривен 200/4 598.66 бр.
Т10203040 панел покривен 250/4 813.53 бр.
Т10203055 панел покривен 300/4 1135.32 бр.
Т10203070 панел покривен 350/4 1515.89 бр.
Т10203075 панел покривен 400/4 1936.03 бр.
Т10203090 панел покривен с отвор 150/4 430.83 бр.
Т10203110 панел покривен с отвор 200/4 618.98 бр.
Т10203120 панел покривен с отвор 250/4 840.26 бр.
Т10203130 панел покривен с отвор 300/4 1159.9 бр.
Т10203135 панел покривен с отвор 350/4 1535.13 бр.
Т10203140 панел покривен с отвор 400/4 1944.58 бр.
T10104400 ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТ БЕТОНЕН 50/50/10см - СИВ 4.15 бр.
Т10101000 плочка каре 30/30/4,5 cm – сива 0.93 бр.
T10101500 ПЛОЧКА ЛУНА ПРЕСОВАНА 40/40/5см - СИВА 2 бр.
Т10101700 плочка тактилна 40/40/5см - сива 2 бр.
Т10101606 плочка цигелщайн травертин 40/40/5см - червена /БЦ/ 2.34 бр.
Т10106014 пръстен бетонен ф 1000 mm, h=350 mm 42.07 бр.
Т10106015 пръстен бетонен ф 1000 mm, h=350 mm със стъпала 50.53 бр.
Т10106016 пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm 59.02 бр.
Т10106018 пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm със стъпала 75.98 бр.
Т10106017 пръстен бетонен ф 1000 mm, h=700 mm, дренажен 78.28 бр.
Т10106020 пръстен бетонен ф 1200 mm, h=700 mm 119.79 бр.
Т10106021 пръстен бетонен ф 1200 mm, h=700 mm със стъпала 137.83 бр.
Т10106000 пръстен бетонен ф 800 mm, h=400 mm 28.52 бр.
Т10106001 пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm 43.78 бр.
Т10106003 пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm със стъпала 68.46 бр.
Т10106002 пръстен бетонен ф 800 mm, h=800 mm, дренажен 57.95 бр.
Т10201012 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, двойна армировка 64.12 бр.
Т10201011 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, двойна армировка със стъпала 72.59 бр.
Т10201009 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, ед. армировка 52.45 бр.
Т10201010 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=350 mm, единична армировка със стъпала 60.93 бр.
Т10201016 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, двойна армировка 106.02 бр.
Т10201015 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, двойна армировка със стъпала 122.97 бр.
Т10201014 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, ед. армировка 79.78 бр.
Т10201013 пръстен стоманобетонен ф 1000 mm, h=700 mm, единична армировка със стъпала 96.73 бр.
Т10201017 пръстен стоманобетонен ф 1000 мм, h=1000 мм, единична армировка 116.24 бр.
Т10201021 пръстен стоманобетонен ф 1200 mm, h=700 mm, двойна армировка 181.93 бр.
Т10201020 пръстен стоманобетонен ф 1200 mm, h=700 mm, ед. армировка 148.43 бр.
Т10201030 пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=500 mm, двойна армировка 299.11 бр.
Т10201033 пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=500 mm, двойна армировка, стъпала 311.5 бр.
Т10201031 пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=750 mm, двойна армировка 310.66 бр.
Т10201032 пръстен стоманобетонен ф 1500 mm, h=750 mm, двойна армировка, стъпала 333.03 бр.
Т10201040 пръстен стоманобетонен ф 2000 mm, h=500 mm, двойна армировка 372.71 бр.
Т10201041 пръстен стоманобетонен ф 2000 mm, h=500 mm, двойна армировка, стъпала 385.46 бр.
Т10201042 пръстен стоманобетонен ф 2000 mm, h=750 mm, двойна армировка 534.85 бр.
T10201000 пръстен стоманобетонен ф 800 mm, h=400 mm, ед. армировка 44.93 бр.
Т21104015 пяна уплътнител за бетонови пръстени 750ml 24.84 бр.
Т10204001 Р1Д рамка единична дебела 62/92/7,5 сm 54.51 бр.
Т10204005 Р1Д рамка единична дебела 62/92/9 сm 77.59 бр.
Т10204010 Р1Д рамка единична дебела 64/94/9 сm - (ЕС) 93.12 бр.
Т10205001 Р1ДТ рамка единична дебела телефонна 50/100/5 сm 30.22 бр.
Т10204015 Р2Д рамка двойна дебела 123/92/7,5 сm 72.18 бр.
Т10204020 Р2Д рамка двойна дебела 123/92/9 сm 104.82 бр.
Т10204025 Р2Д рамка двойна дебела 124/94/9 сm - (ЕС) 125.78 бр.
Т10205010 Р2ДТ рамка двойна дебела телефонна 99/100/5 сm 40.16 бр.
Т10205000 Р2ТТ рамка двойна тънка телефонна 98/100/5 сm 30.22 бр.
Т10204030 Р3Д рамка тройна дебела 183/92/7,5 сm 90.27 бр.
Т10204035 Р3Д рамка тройна дебела 183/92/9 сm 129.33 бр.
Т10204040 Р3Д рамка тройна дебела 184/94/9 сm - (ЕС) 155.19 бр.
Т10205025 Р3ДТ рамка тройна дебела телефонна 148/100/5 сm 53.23 бр.
Т10204045 Р4Д рамка четворна дебела 244/92/7,5 сm 110.28 бр.
Т10204050 Р4Д рамка четворна дебела 244/92/9 cm 157.65 бр.
Т10205035 Р4ДТ рамка четворна дебела телефонна 204/100/5 сm 65.25 бр.
Т10205040 Р4ТТ рамка четворна тънка телефонна 204/100/5 сm 43.83 бр.
Т10203505 рамка ст.бетонна за решетка 43/39/6 сm - сива 24.23 бр.
Т10203500 решетка ст.бетонна 43/39/6 сm - сива 23.33 бр.
Т20390350 решетка стоманена за улей 12.7/50/2 cm 5.2 бр.
Т20390360 решетка стоманена за улей 27/50/3 cm 19.6 бр.
Т20390370 решетка стоманена за улей 27/75/3 cm 23.4 бр.
Т20200000 решетка стоманобетонна 12.5/50/4см 3.45 бр.
Т20200015 решетка стоманобетонна 27/37.7/4 см 15.4 бр.
Т20200030 решетка стоманобетонна 43/39/6 см усилена 20 бр.
Т20200040 решетка стоманобетонна 59/50/7,2 см 35.9 бр.
Т20200010 решетка стоманобетонна за улей 12.5/50/4 сm усилена 7.7 бр.
Т20311010 решетка чугунена 15/50/3 см 26.71 бр.
Т20311030 решетка чугунена 20/50/4 см 42 бр.
Т20311040 решетка чугунена 27/50/4 см 49.8 бр.
Т20311050 решетка чугунена 32/50/4 см 51.48 бр.
Т20311070 решетка чугунена 40/40 сm - овал комплект с панта 110 бр.
Т20311080 решетка чугунена 45/40/6 сm - спец. комплект 115 бр.
Т20311000 решетка чугунена за улей 12.7/50/2 см 20.67 бр.
Т10106200 сегмент бетонен h=40 mm /1 комплект=4 броя/ 1.3 бр.
Т10106202 сегмент бетонен h=50мм /1 комплект = 4бр./ 1.41 бр.
Т10105060 тръба бетонна dn 600 / L=1250мм фалцова 52.26 бр.
Т10105100 тръба бетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа и пета 327.69 бр.
Т10105101 тръба бетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкери 337.93 бр.
Т10105102 тръба бетонна ф 1000 mm, L=2600 mm с муфа 317 бр.
Т10105110 тръба бетонна ф 1100 mm, L=2600 mm с муфа 350 бр.
Т10105120 тръба бетонна ф 1200 mm, L=2000 mm с муфа и пета 460.83 бр.
Т10105121 тръба бетонна ф 1200 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкери 481.3 бр.
Т10105130 тръба бетонна ф 1250 mm, L=2600 mm с муфа 395 бр.
Т10105010 тръба бетонна Ф 200мм,L=1250мм с муфа 10.06 бр.
Т10105022 тръба бетонна ф 300 mm, L=2500 mm с муфа 520 mm 41.89 бр.
Т10105020 тръба бетонна Ф 300мм,L=1250мм с муфа 20.01 бр.
Т10105023 ТРЪБА БЕТОННА Ф 300мм,L=2500мм С МУФА И УПЛЪТ 70.89 бр.
Т10105039 тръба бетонна ф 400 mm, L=2500 mm с муфа 65.49 бр.
Т10105036 тръба бетонна Ф 400мм,L=1000мм с муфа 25.59 бр.
Т10105037 тръба бетонна Ф 400мм,L=1250мм с муфа 25.59 бр.
Т10105041 ТРЪБА БЕТОННА Ф 400мм,L=2500мм С МУФА И УПЛЪТ 100.49 бр.
Т10105051 тръба бетонна ф 500 mm, L=2500 mm с муфа 92.86 бр.
Т10105052 ТРЪБА БЕТОННА Ф 500мм,L=2500мм С МУФА И УПЛЪТ 118.76 бр.
Т10105062 тръба бетонна ф 600 mm, L=2500 mm с муфа 118.28 бр.
Т10105064 ТРЪБА БЕТОННА Ф 600мм,L=2500мм С МУФА И УПЛЪТ 163.28 бр.
Т10105070 тръба бетонна ф 700 mm, L=2600 mm с муфа 158 бр.
Т10105082 тръба бетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа и пета 225.29 бр.
Т10105083 тръба бетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа, пета, анкер 235.53 бр.
Т10105085 тръба бетонна ф 800 mm, L=2600 mm с муфа 192 бр.
Т10105090 тръба бетонна ф 900 mm, L=2600 mm с муфа 267 бр.
Т10105030 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с PVC отвор ф160 35.44 бр.
Т10105031 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с PVC отвор ф160 и ф200 42.53 бр.
Т10105032 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с PVC отвор ф200 37.81 бр.
Т10105033 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с отвор ф160 29.43 бр.
Т10105034 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с отвор ф160 и ф200 30.71 бр.
Т10105035 тръба бетонна Ф400 / L=1000мм с отвор ф200 29.43 бр.
Т10105045 тръба бетонна Ф400 / L=1250мм с PVC отвор ф160 37.81 бр.
Т10105044 тръба бетонна Ф400 / L=1250мм с PVC отвор ф160 и ф160 40.6 бр.
Т10105040 тръба бетонна Ф400 / L=1250мм с муфа с отвор 25.59 бр.
Т10200036 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1000/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ 541.09 бр.
Т10200031 тръба ст.бетонна dn 1000/L=2600 mm двойна армировка 492.66 бр.
Т10200045 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1200/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ 692.24 бр.
Т10200050 тръба ст.бетонна dn 1250/L=2600 mm двойна армировка 579.69 бр.
Т10200063 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1400/L=2000мм КЛАС II С УПЛЪТ 874.09 бр.
Т10200071 тръба ст.бетонна dn 1500/L=2600 мм двойна армировка 1157.4 бр.
Т10200083 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 1600/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ 1107.53 бр.
Т10200093 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2000/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ 1781 бр.
Т10200102 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 2400/L=2000мм КЛАС II С УПЛЪТ 2305.71 бр.
Т10200000 тръба ст.бетонна dn 500 / L=2500 mm двойна армировка 218.03 бр.
Т10200027 ТРЪБА СТ.БЕТОННА dn 800/L=2000мм КЛАС III С УПЛЪТ 375.15 бр.
Т10200023 тръба ст.бетонна dn 800/L=2600 mm двойна армировка 333.94 бр.
Т10200033 тръба ст.бетонна клас I dn 1000/L=2000 мм с муфа 385.83 бр.
Т10200042 тръба ст.бетонна клас I dn 1200/L=2000 мм с муфа 510.88 бр.
Т10200060 тръба ст.бетонна клас I dn 1400/L=2000 мм с муфа 724.16 бр.
Т10200080 тръба ст.бетонна клас I dn 1600/L=2000 мм с муфа 853.09 бр.
Т10200090 тръба ст.бетонна клас I dn 2000/L=2000 мм с муфа 1431.83 бр.
Т10200100 тръба ст.бетонна клас I dn 2400/L=2000 мм с муфа 2004.76 бр.
Т10200024 тръба ст.бетонна клас I dn 800/L=2000 мм с муфа 251.08 бр.
Т10200034 тръба ст.бетонна клас II dn 1000/L=2000 мм с муфа 421.47 бр.
Т10200043 тръба ст.бетонна клас II dn 1200/L=2000 мм с муфа 558.57 бр.
Т10200061 тръба ст.бетонна клас II dn 1400/L=2000 мм с муфа 788.09 бр.
Т10200081 тръба ст.бетонна клас II dn 1600/L=2000 мм с муфа 936.37 бр.
Т10200091 тръба ст.бетонна клас II dn 2000/L=2000 мм с муфа 1579.23 бр.
Т10200101 тръба ст.бетонна клас II dn 2400/L=2000 мм с муфа 2196.71 бр.
Т10200025 тръба ст.бетонна клас II dn 800/L=2000 мм с муфа 287.41 бр.
Т10200035 тръба ст.бетонна клас III dn 1000/L=2000 мм с муфа 462.09 бр.
Т10200044 тръба ст.бетонна клас III dn 1200/L=2000 мм с муфа 602.24 бр.
Т10200062 тръба ст.бетонна клас III dn 1400/L=2000 мм с муфа 848.01 бр.
Т10200082 тръба ст.бетонна клас III dn 1600/L=2000 мм с муфа 1012.53 бр.
Т10200026 тръба ст.бетонна клас III dn 800/L=2000 мм с муфа 310.15 бр.
Т10200010 тръба стоманобетонна dn 600 mm, L=2500 mm с муфа, двойна армировка 253.67 бр.
Т10200032 тръба стоманобетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа и пета 493.77 бр.
Т10200037 тръба стоманобетонна ф 1000 mm, L=2000 mm с муфа, пета и анкер 503.77 бр.
Т10200041 тръба стоманобетонна ф 1200 mm, L=2000 mm с муфа и пета 655.81 бр.
Т10200021 тръба стоманобетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа и пета 346.78 бр.
Т10200022 тръба стоманобетонна ф 800 mm, L=2000 mm с муфа, пета и анкер 363.78 бр.
Т10100050 тухла бетонна куха 10/23,8/50 сm 1.28 бр.
Т10100055 тухла бетонна куха 15/23,8/50 сm 1.68 бр.
Т10100060 тухла бетонна куха 20/23,8/50 сm 2.13 бр.
Т10100000 тухла бетонна плътна 12/6/25 сm - сива 0.36 бр.
Т10100020 тухла бетонна плътна 12/6/25 сm - сива с фаска 0.36 бр.
Т10100015 тухла бетонна плътна 12/6/25 сm – жълт форзац 0.43 бр.
Т10100010 тухла бетонна плътна 12/6/25 сm – червен форзац 0.56 бр.
Т10100005 тухла бетонна плътна 12/6/25 сm – червена 0.56 бр.
Т10104001 улей бетонен 16/8/26 сm – сив 1.15 бр.
Т10104003 улей бетонен 35/35/75см с глъб и зъб - сив 22.08 бр.
Т10104009 улей бетонен 39.5/38/100см с глъб и зъб – сив 38.2 бр.
Т10104004 улей бетонен 40/12/100 cm, с глъб и зъб – сив 10.7 бр.
Т10104010 улей бетонен 70/30/100см с глъб и зъб – сив 29.82 бр.
Т10104000 улей бетонен за решетка 17,5/15/50 cm – сив 6.29 бр.
Т10104005 улей бетонен италиански 50/40/5 cm – сив 6.93 бр.
Т10206070 улей стоманобетонен ЕО-1-100 - сив 71 бр.
Т10206080 улей стоманобетонен ЕО-1.5-100 – сив 71 бр.
Т10203326 фундамент стоманобетонен за дъно ф1500 mm, h=200 mm 299.58 бр.
Т10203315 фундамент стоманобетонен за отток 64/64/24 сm 24.23 бр.
Т20310051 чугунен капак ф600mm, h60 с панта самонивелиращ 370.1 бр.
Т20310060 чугунен капак ф600mm, с панта квадрат 185 бр.
Т20310050 чугунен капак ф600mm, с панта кръгъл 174.1 бр.
Т20310030 чугунен капак ф800mm, h60 комплект 234 бр.
Т20312000 чугунено стъпало за пръстен 6.4 бр.
Свали Ценова Листа
Форма за заявка