KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешните нагревателни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горливост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация на незапресованите съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
       
Катал.№ Артикул Цена в лева без ДДс Цена в лева с ДДС
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 53,72 64,46
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 8,21 9,85
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 9,28 11,14
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 11,58 13,9
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 13,51 16,21
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 18,73 22,48
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 33,47 40,16
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 41,4 49,68
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 114,96 137,95
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 119,32 143,18
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 124,74 149,69
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 129,05 154,86
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 137,43 164,92
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 145,68 174,82
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 154,31 185,17
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 159,53 191,44
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 197,11 236,53
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 69,37 83,24
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 3,66 4,39
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 4,07 4,88
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 4,76 5,71
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 6,53 7,84
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 8,5 10,2
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 12,03 14,44
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 15,4 18,48
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 20,08 24,1
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 37,09 44,51
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 53,15 63,78
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 57,54 69,05
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 63,7 76,44
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 68,43 82,12
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 72 86,4
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 73,77 88,52
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 75,04 90,05
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 82,72 99,26
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 84,03 100,84
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 93,19 111,83
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 5,67 6,8
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 6,08 7,3
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 6,45 7,74
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 9,57 11,48
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 10,88 13,06
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 17,05 20,46
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 19,47 23,36
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 42,67 51,2
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 52,78 63,34
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 65,72 78,86
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 155,5 186,6
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 5,26 6,31
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 5,59 6,71
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 5,87 7,04
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 8,01 9,61
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 15,73 18,88
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 21,07 25,28
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 28,09 33,71
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 73,77 88,52
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 84,81 101,77
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 108,27 129,92
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3,37 4,04
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 4,03 4,84
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 4,44 5,33
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 4,44 5,33
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5,13 6,16
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 12,16 14,59
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 19,76 23,71
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 24,97 29,96
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 167,7 201,24
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4,31 5,17
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 4,48 5,38
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5,13 6,16
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 5,83 7
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 7,97 9,56
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 19,47 23,36
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 30,76 36,91
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 38,12 45,74
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 83,5 100,2
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 96,89 116,27
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 122,35 146,82
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 29,28 35,14
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 28,87 34,64
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 29,82 35,78
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 32 38,4
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 32,37 38,84
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 38,07 45,68
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 32,37 38,84
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 34,13 40,96
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 55,86 67,03
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 50,27 60,32
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 53,97 64,76
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 10,27 12,32
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 11,66 13,99
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 11,17 13,4
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 12,61 15,13
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 15,36 18,43
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 18,85 22,62
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 28,63 34,36
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 47,81 57,37
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 70,85 85,02
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 32,98 39,58
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 39,72 47,66
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 62,55 75,06
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 9,78 11,74
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 11,01 13,21
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 10,56 12,67
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 11,91 14,29
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 14,42 17,3
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 152,87 183,44
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 4,81 5,77
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 4,97 5,96
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 5,34 6,41
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 8,01 9,61
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 14,58 17,5
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 21,07 25,28
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 28,09 33,71
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 80,21 96,25
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 93,69 112,43
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 111,8 134,16
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 171,44 205,73
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4,23 5,08
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 4,48 5,38
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5,13 6,16
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 5,83 7
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 7,97 9,56
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 19,47 23,36
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 30,76 36,91
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 38,12 45,74
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 87,24 104,69
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 103,17 123,8
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 125,44 150,53
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 79,02 94,82
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 76,39 91,67
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 88,88 106,66
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 96,44 115,73
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 105,15 126,18
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 110,57 132,68
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 26,66 31,99
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 29,28 35,14
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 30,76 36,91
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 32,9 39,48
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 31,75 38,1
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 33,39 40,07
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 34,83 41,8
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 85,27 102,32
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3,08 3,7
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3,08 3,7
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3,29 3,95
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 3,78 4,54
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 4,68 5,62
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 7,84 9,41
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 10,51 12,61
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 12,44 14,93
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 43 51,6
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 50,93 61,12
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 61,98 74,38
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5,22 6,26
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 83,5 100,2
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 88,68 106,42
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 104,12 124,94
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2,63 3,16
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 2,83 3,4
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 2,83 3,4
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 2,83 3,4
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 2,83 3,4
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3,04 3,65
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 4,6 5,52
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 4,6 5,52
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 3,94 4,73
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 5,38 6,46
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 4,6 5,52
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 8,05 9,66
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 8,75 10,5
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 10,1 12,12
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 35,32 42,38
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 35,32 42,38
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 35,32 42,38
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 18,48 22,18
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 19,14 22,97
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 41,98 50,38
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 44,24 53,09
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 44,93 53,92
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 45,1 54,12
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 60,5 72,6
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 66,33 79,6
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 68,3 81,96
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 78,24 93,89
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 78,2 93,84
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 83,99 100,79
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 126,95 152,34
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 3,04 3,65
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3,53 4,24
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 3,94 4,73
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 4,52 5,42
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 5,67 6,8
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 12,24 14,69
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 13,47 16,16
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 15,81 18,97
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 79,56 95,47
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 93,73 112,48
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 105,8 126,96
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4,39 5,27
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 5,01 6,01
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 5,46 6,55
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 6,28 7,54
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 7,72 9,26
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 4,39 5,27
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 4,39 5,27
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 4,52 5,42
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 4,85 5,82
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 5,34 6,41
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 6,08 7,3
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 6,65 7,98
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 114,94 95,78
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 49,78 41,48
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 114,94 95,78
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 114,94 95,78
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 11,14 9,28
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 11,48 9,57
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 11,68 9,73
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 13,75 11,46
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 17,64 14,7
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 13,75 11,46
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 13,75 11,46
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 17,5 14,58
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 20,84 17,37
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 18,73 15,61
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 19,18 15,98
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 19,67 16,39
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 18,43 15,36
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 19,67 16,39
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 43,76 36,47
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 59,2 49,33
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 11,29 9,41
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 11,48 9,57
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 11,48 9,57
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 11,88 9,9
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 13,75 11,46
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 15,04 12,53
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 12,17 10,14
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 13,75 11,46
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 17,5 14,58
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 18,73 15,61
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 22,38 18,65
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 22,78 18,98
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 24,98 20,82
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 38,74 32,28
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 80,63 67,19
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 89,46 74,55
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 115,73 96,44
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 48,79 40,66
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 82,07 68,39
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 50,71 42,26
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 83,29 69,41
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 57,72 48,1
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 108,62 90,52
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 78,26 65,22
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 131,64 109,7
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 120,71 100,59
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 181,03 150,86
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 201,59 167,99
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 253,54 211,28
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 288,53 240,44
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 345,25 287,71
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 303,01 252,51
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 9,85 8,21
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 10,2 8,5
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 10,99 9,16
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 11,78 9,82
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 15,82 13,18
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 24,65 20,54
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 36,37 30,31
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 43,57 36,31
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 184,68 153,9
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 215,39 179,49
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 248,95 207,46
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 238,5 198,75
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 14,59 12,16
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 14,59 12,16
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 14,83 12,36
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 16,02 13,35
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 16,75 13,96
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 32,33 26,94
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 18,64 15,53
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 22,87 19,06
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 36,28 30,23
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 25,43 21,19
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 32,77 27,31
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 46,87 39,06
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 39,58 32,98
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 46,82 39,02
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 52,74 43,95
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 43,57 36,31
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 52,34 43,62
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 155,6 129,67
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 182,41 152,01
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 198,18 165,15
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 187,14 155,95
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 188,87 157,39
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 192,07 160,06
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 193,36 161,13
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 194,24 161,87
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 197,89 164,91
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 299,08 249,23
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 10,64 8,87
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 10,64 8,87
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 10,99 9,16
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 12,28 10,23
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 10,55 8,79
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 10,99 9,16
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 10,99 9,16
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 11,63 9,69
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 29,12 24,27
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 11,68 9,73
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 11,78 9,82
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 29,17 24,31
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 13,75 11,46
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 15,67 13,06
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 16,16 13,47
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 17 14,17
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 22,97 19,14
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 24,4 20,33
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 24,79 20,66
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 25,14 20,95
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 33,22 27,68
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 34,4 28,67
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 33,61 28,01
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 39,58 32,98
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 40,37 33,64
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 41,5 34,58
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 43,57 36,31
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 131,26 109,38
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 135,34 112,78
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 142,93 119,11
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 154,81 129,01
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 127,16 105,97
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 132,29 110,24
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 136,48 113,73
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 144,71 120,59
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 212,33 176,94
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 203,16 169,3
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 125,18 104,32
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 162,79 135,66
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 164,17 136,81
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 165,8 138,17
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 169,69 141,41
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 205,87 171,56
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 229,48 191,23
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1,43 1,19
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1,68 1,4
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1,92 1,6
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 2,36 1,97
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 3,06 2,55
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4,93 4,11
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4,93 4,11
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 313,12 260,93
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 133,08 110,9
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 146,33 121,94
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 159,89 133,24
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 176,15 146,79
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 221,99 184,99
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 263,69 219,74
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 16,42 13,68
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 17,8 14,83
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 21,1 17,58
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 23,06 19,22
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 28,74 23,95
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 31,1 25,92
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 46,08 38,4
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 60,58 50,48
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 100,06 83,38
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 17,2 14,33
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 21,44 17,87
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 25,78 21,48
1509050002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф28 * R1"     (2/30) 40,16 33,47
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 54,8 45,67
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 83,15 69,29
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 180,89 150,74
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 14,74 12,28
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 18,88 15,73
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 21,19 17,66
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 34,4 28,67
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 46,97 39,14
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 71,22 59,35
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 153,04 127,53
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 23.08.2021 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
       
Свали Ценова Листа
Форма за заявка