KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешни отоплителни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горимост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация при непресовани съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
       
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. Единична цена  с ДДС в лв.
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 63.79 76.55
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 9.73 11.68
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 11.01 13.21
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 13.76 16.51
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 16.06 19.27
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 22.22 26.66
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 39.72 47.66
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 49.12 58.94
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 130.40 156.48
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 135.29 162.35
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 141.45 169.74
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 146.38 175.66
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 155.87 187.04
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 165.19 198.23
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 175.01 210.01
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 180.92 217.10
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 223.52 268.22
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 82.31 98.77
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 4.31 5.17
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 4.81 5.77
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 5.67 6.80
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 7.72 9.26
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 10.06 12.07
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 14.29 17.15
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 18.28 21.94
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 23.82 28.58
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 44.03 52.84
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 63.05 75.66
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 68.26 81.91
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 72.25 86.70
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 77.63 93.16
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 81.61 97.93
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 83.66 100.39
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 85.14 102.17
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 93.81 112.57
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 95.29 114.35
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 105.68 126.82
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 6.45 7.74
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 6.90 8.28
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 7.27 8.72
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 10.84 13.01
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 12.36 14.83
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 19.35 23.22
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 22.10 26.52
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 48.38 58.06
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 59.88 71.86
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 74.55 89.46
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 176.32 211.58
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 6.00 7.20
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 6.37 7.64
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 6.65 7.98
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 9.12 10.94
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 17.87 21.44
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 23.86 28.63
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 31.83 38.20
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 83.62 100.34
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 96.19 115.43
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 122.77 147.32
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3.82 4.58
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 4.56 5.47
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 5.01 6.01
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 5.01 6.01
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5.83 7.00
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 13.76 16.51
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 22.43 26.92
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 28.30 33.96
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 190.21 228.25
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4.89 5.87
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 5.05 6.06
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5.83 7.00
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 6.61 7.93
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 9.04 10.85
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 22.10 26.52
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 34.87 41.84
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 43.25 51.90
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 94.67 113.60
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 109.87 131.84
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 138.74 166.49
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 33.19 39.83
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 32.73 39.28
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 33.80 40.56
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 36.31 43.57
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 36.68 44.02
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 43.17 51.80
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 36.72 44.06
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 38.73 46.48
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 63.33 76.00
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 57.01 68.41
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 61.20 73.44
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 11.66 13.99
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 13.23 15.88
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 12.69 15.23
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 14.29 17.15
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 17.41 20.89
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 21.40 25.68
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 32.45 38.94
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 54.22 65.06
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 80.34 96.41
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 37.38 44.86
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 45.06 54.07
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 70.93 85.12
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 11.05 13.26
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 12.44 14.93
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 11.95 14.34
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 13.51 16.21
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 16.35 19.62
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 173.37 208.04
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 5.46 6.55
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 5.67 6.80
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 6.04 7.25
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 9.12 10.94
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 16.51 19.81
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 23.86 28.63
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 31.87 38.24
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 90.98 109.18
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 106.21 127.45
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 126.79 152.15
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 194.40 233.28
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4.81 5.77
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 5.05 6.06
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5.83 7.00
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 6.61 7.93
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 9.04 10.85
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 22.10 26.52
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 34.87 41.84
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 43.25 51.90
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 98.90 118.68
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 117.02 140.42
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 142.23 170.68
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 89.62 107.54
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 86.62 103.94
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 100.79 120.95
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 109.38 131.26
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 119.23 143.08
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 125.39 150.47
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 30.23 36.28
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 33.23 39.88
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 34.87 41.84
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 37.33 44.80
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 35.98 43.18
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 37.87 45.44
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 39.47 47.36
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 96.68 116.02
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3.49 4.19
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3.53 4.24
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3.70 4.44
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 4.27 5.12
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 5.34 6.41
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 8.91 10.69
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 11.91 14.29
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 14.13 16.96
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 48.75 58.50
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 57.75 69.30
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 70.27 84.32
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5.91 7.09
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 94.67 113.60
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 100.59 120.71
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 118.08 141.70
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2.96 3.55
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 3.20 3.84
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 3.20 3.84
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 3.20 3.84
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 3.20 3.84
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3.49 4.19
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 5.26 6.31
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 5.26 6.31
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 4.48 5.38
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 6.12 7.34
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 5.26 6.31
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 9.12 10.94
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 9.94 11.93
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 11.46 13.75
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 40.05 48.06
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 40.05 48.06
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 40.05 48.06
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 20.95 25.14
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 21.69 26.03
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 47.60 57.12
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 50.15 60.18
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 50.93 61.12
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 51.14 61.37
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 68.59 82.31
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 75.24 90.29
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 77.46 92.95
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 88.72 106.46
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 88.68 106.42
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 95.25 114.30
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 143.96 172.75
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 3.45 4.14
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3.98 4.78
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 4.48 5.38
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 5.13 6.16
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 6.45 7.74
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 13.88 16.66
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 15.28 18.34
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 17.95 21.54
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 90.20 108.24
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 106.25 127.50
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 119.97 143.96
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4.97 5.96
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 5.67 6.80
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 6.16 7.39
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 7.11 8.53
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 8.79 10.55
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 5.01 6.01
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 5.01 6.01
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 5.13 6.16
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 5.50 6.60
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 6.04 7.25
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 6.90 8.28
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 7.56 9.07
1509042023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф108 * ф114     (2/-)   0.00
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 108.60 130.32
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 47.07 56.48
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 108.60 130.32
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 108.60 130.32
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 10.56 12.67
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 10.84 13.01
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 11.05 13.26
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 12.98 15.58
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 16.63 19.96
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 12.98 15.58
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 12.98 15.58
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 16.51 19.81
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 19.71 23.65
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 17.70 21.24
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 18.11 21.73
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 18.61 22.33
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 17.41 20.89
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 18.61 22.33
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 41.36 49.63
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 55.94 67.13
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 10.68 12.82
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 10.84 13.01
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 10.84 13.01
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 11.25 13.50
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 12.98 15.58
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 14.21 17.05
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 11.50 13.80
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 12.98 15.58
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 16.51 19.81
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 17.70 21.24
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 21.15 25.38
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 21.52 25.82
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 23.62 28.34
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 36.64 43.97
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 76.19 91.43
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 84.53 101.44
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 109.33 131.20
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 46.12 55.34
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 77.59 93.11
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 47.93 57.52
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 78.74 94.49
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 54.50 65.40
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 102.68 123.22
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 73.97 88.76
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 124.41 149.29
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 114.10 136.92
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 171.07 205.28
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 190.49 228.59
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 239.62 287.54
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 272.68 327.22
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 326.24 391.49
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 286.36 343.63
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 9.28 11.14
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 9.61 11.53
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 10.39 12.47
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 11.13 13.36
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 14.95 17.94
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 23.29 27.95
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 34.38 41.26
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 41.20 49.44
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 174.52 209.42
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 203.51 244.21
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 235.26 282.31
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 225.41 270.49
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 13.76 16.51
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 13.76 16.51
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 14.05 16.86
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 15.11 18.13
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 15.85 19.02
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 30.56 36.67
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 17.62 21.14
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 21.65 25.98
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 34.25 41.10
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 24.03 28.84
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 30.97 37.16
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 44.28 53.14
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 37.38 44.86
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 44.24 53.09
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 49.86 59.83
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 41.15 49.38
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 49.45 59.34
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 147.04 176.45
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 172.38 206.86
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 187.25 224.70
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 176.82 212.18
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 178.46 214.15
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 181.50 217.80
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 182.69 219.23
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 183.59 220.31
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 187.00 224.40
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 282.62 339.14
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 10.06 12.07
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 10.06 12.07
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 10.39 12.47
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 11.58 13.90
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 9.94 11.93
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 10.39 12.47
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 10.39 12.47
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 11.01 13.21
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 27.52 33.02
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 11.05 13.26
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 11.13 13.36
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 27.56 33.07
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 12.98 15.58
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 14.83 17.80
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 15.28 18.34
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 16.06 19.27
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 21.73 26.08
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 23.04 27.65
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 23.41 28.09
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 23.74 28.49
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 31.42 37.70
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 32.49 38.99
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 31.79 38.15
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 37.38 44.86
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 38.12 45.74
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 39.22 47.06
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 41.15 49.38
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 124.08 148.90
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 127.90 153.48
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 135.05 162.06
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 146.30 175.56
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 120.18 144.22
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 125.02 150.02
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 128.97 154.76
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 136.73 164.08
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 200.64 240.77
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 192.01 230.41
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 118.29 141.95
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 153.82 184.58
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 155.13 186.16
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 156.69 188.03
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 160.35 192.42
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 194.56 233.47
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 216.86 260.23
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1.36 1.63
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1.56 1.87
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1.81 2.17
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 2.22 2.66
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 2.92 3.50
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4.68 5.62
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4.68 5.62
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 295.89 355.07
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 125.72 150.86
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 138.29 165.95
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 151.11 181.33
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 166.47 199.76
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 209.80 251.76
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 249.19 299.03
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 15.53 18.64
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 16.80 20.16
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 19.96 23.95
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 21.81 26.17
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 27.19 32.63
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 29.41 35.29
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 43.54 52.25
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 57.25 68.70
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 94.51 113.41
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 16.26 19.51
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 20.29 24.35
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 24.36 29.23
1509050002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф28 * R1"     (2/30) 37.95 45.54
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 51.75 62.10
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 78.57 94.28
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 170.94 205.13
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 13.96 16.75
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 17.83 21.40
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 20.04 24.05
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 32.53 39.04
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 44.36 53.23
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 67.32 80.78
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 144.62 173.54
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД, в лева, към 27.06.2023 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас