KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешните нагревателни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горливост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация на незапресованите съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
       
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. Единична цена  с ДДС в лв.
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 44.78 53.74
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 6.84 8.21
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 7.73 9.28
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 9.66 11.59
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 11.27 13.52
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 15.61 18.73
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 27.91 33.49
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 34.51 41.41
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 112.73 135.28
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 116.96 140.35
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 122.30 146.76
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 126.53 151.84
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 134.74 161.69
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 142.81 171.37
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 151.30 181.56
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 156.42 187.7
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 193.25 231.9
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 57.79 69.35
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 3.03 3.64
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 3.39 4.07
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 3.98 4.78
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 5.43 6.52
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 7.07 8.48
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 10.04 12.05
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 12.83 15.4
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 16.73 20.08
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 30.92 37.1
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 44.28 53.14
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 47.95 57.54
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 62.46 74.95
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 67.10 80.52
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 70.58 84.7
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 72.33 86.8
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 73.59 88.31
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 81.10 97.32
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 82.38 98.86
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 91.35 109.62
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 5.56 6.67
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 5.95 7.14
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 6.31 7.57
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 9.36 11.23
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 10.66 12.79
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 16.73 20.08
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 19.10 22.92
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 41.81 50.17
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 51.75 62.1
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 64.43 77.32
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 152.45 182.94
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 5.17 6.2
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 5.49 6.59
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 5.77 6.92
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 7.87 9.44
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 15.44 18.53
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 20.65 24.78
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 27.53 33.04
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 72.31 86.77
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 83.16 99.79
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 106.13 127.36
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3.29 3.95
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 3.93 4.72
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 4.32 5.18
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 4.34 5.21
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5.06 6.07
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 11.91 14.29
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 19.38 23.26
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 24.49 29.39
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 164.43 197.32
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4.25 5.1
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 4.37 5.24
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5.06 6.07
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 5.71 6.85
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 7.82 9.38
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 19.10 22.92
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 30.14 36.17
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 37.38 44.86
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 81.86 98.23
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 94.97 113.96
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 119.96 143.95
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 28.69 34.43
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 28.31 33.97
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 29.25 35.1
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 31.39 37.67
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 31.71 38.05
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 37.32 44.78
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 31.73 38.08
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 33.48 40.18
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 54.77 65.72
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 49.29 59.15
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 52.91 63.49
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 10.08 12.1
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 11.42 13.7
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 10.96 13.15
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 12.36 14.83
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 15.08 18.1
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 18.49 22.19
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 28.05 33.66
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 46.87 56.24
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 69.47 83.36
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 32.34 38.81
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 38.96 46.75
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 61.32 73.58
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 9.57 11.48
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 10.77 12.92
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 10.35 12.42
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 11.67 14
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 14.12 16.94
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 149.89 179.87
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 4.71 5.65
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 4.89 5.87
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 5.21 6.25
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 7.87 9.44
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 14.28 17.14
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 20.65 24.78
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 27.55 33.06
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 78.65 94.38
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 91.83 110.2
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 109.61 131.53
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 168.08 201.7
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4.14 4.97
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 4.37 5.24
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5.06 6.07
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 5.71 6.85
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 7.82 9.38
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 19.10 22.92
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 30.14 36.17
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 37.38 44.86
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 85.51 102.61
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 101.15 121.38
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 122.96 147.55
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 77.49 92.99
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 74.90 89.88
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 87.14 104.57
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 94.55 113.46
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 103.09 123.71
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 108.38 130.06
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 26.14 31.37
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 28.72 34.46
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 30.14 36.17
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 32.28 38.74
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 31.11 37.33
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 32.74 39.29
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 34.13 40.96
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 83.58 100.3
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3.01 3.61
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3.03 3.64
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3.22 3.86
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 3.68 4.42
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 4.60 5.52
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 7.69 9.23
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 10.30 12.36
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 12.21 14.65
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 42.16 50.59
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 49.93 59.92
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 60.74 72.89
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5.09 6.11
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 81.86 98.23
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 86.95 104.34
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 102.09 122.51
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2.58 3.1
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 2.76 3.31
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 2.76 3.31
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 2.76 3.31
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 2.76 3.31
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3.00 3.6
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 4.53 5.44
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 4.53 5.44
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 3.86 4.63
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 5.29 6.35
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 4.53 5.44
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 7.90 9.48
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 8.58 10.3
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 9.90 11.88
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 34.62 41.54
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 34.62 41.54
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 34.62 41.54
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 18.12 21.74
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 18.74 22.49
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 41.14 49.37
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 43.36 52.03
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 44.06 52.87
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 44.22 53.06
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 59.31 71.17
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 65.05 78.06
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 66.97 80.36
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 76.71 92.05
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 76.66 91.99
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 82.33 98.8
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 124.45 149.34
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 2.98 3.58
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3.46 4.15
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 3.86 4.63
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 4.42 5.3
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 5.56 6.67
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 12.00 14.4
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 13.19 15.83
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 15.50 18.6
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 77.99 93.59
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 91.87 110.24
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 103.74 124.49
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4.29 5.15
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 4.92 5.9
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 5.34 6.41
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 6.15 7.38
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 7.57 9.08
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 4.31 5.17
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 4.31 5.17
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 4.43 5.32
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 4.76 5.71
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 5.21 6.25
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 5.95 7.14
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 6.52 7.82
1509042023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф108 * ф114     (2/-)   0
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 93.91 112.69
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 40.69 48.83
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 93.91 112.69
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 93.91 112.69
1509042026 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф76.1 * ф76.1     (2/-)   0
1509042027 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф88.9 * ф88.9     (2/-)   0
1509080013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD - дълъг ф22 * R1/2"     (10/60)   0
1509044020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD - дълъг ф22 * R3/4"     (10/60)   0
1509044021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD - дълъг ф28 * R1/2"     (10/40)   0
1509044022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD - дълъг ф28 * R3/4"     (10/40)   0
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 9.10 10.92
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 9.36 11.23
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 9.54 11.45
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 11.22 13.46
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 14.41 17.29
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 11.22 13.46
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 11.22 13.46
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 14.28 17.14
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 17.04 20.45
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 15.28 18.34
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 15.65 18.78
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 16.08 19.3
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 15.08 18.1
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 16.08 19.3
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 35.77 42.92
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 48.35 58.02
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 9.21 11.05
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 9.36 11.23
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 9.36 11.23
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 9.72 11.66
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 11.22 13.46
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 12.28 14.74
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 9.96 11.95
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 11.22 13.46
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 14.28 17.14
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 15.28 18.34
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 18.29 21.95
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 18.62 22.34
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 20.41 24.49
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 31.65 37.98
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 65.88 79.06
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 73.09 87.71
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 94.53 113.44
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 39.86 47.83
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 67.05 80.46
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 41.44 49.73
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 68.06 81.67
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 47.15 56.58
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 88.76 106.51
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 63.96 76.75
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 107.54 129.05
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 98.64 118.37
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 147.90 177.48
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 164.71 197.65
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 207.16 248.59
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 235.74 282.89
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 282.06 338.47
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 247.58 297.1
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 8.04 9.65
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 8.32 9.98
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 8.97 10.76
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 9.65 11.58
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 12.92 15.5
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 20.12 24.14
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 29.72 35.66
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 35.60 42.72
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 150.88 181.06
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 175.96 211.15
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 203.40 244.08
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 194.84 233.81
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 11.91 14.29
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 11.91 14.29
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 12.13 14.56
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 13.08 15.7
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 13.70 16.44
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 26.42 31.7
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 15.22 18.26
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 18.70 22.44
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 29.62 35.54
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 20.77 24.92
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 26.77 32.12
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 38.30 45.96
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 32.34 38.81
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 38.24 45.89
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 43.11 51.73
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 35.59 42.71
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 42.75 51.3
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 127.12 152.54
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 149.02 178.82
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 161.91 194.29
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 152.88 183.46
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 154.28 185.14
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 156.93 188.32
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 157.96 189.55
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 158.71 190.45
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 161.68 194.02
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 244.35 293.22
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 8.71 10.45
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 8.71 10.45
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 8.97 10.76
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 10.00 12
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 8.60 10.32
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 8.97 10.76
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 8.99 10.79
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 9.52 11.42
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 23.79 28.55
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 9.54 11.45
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 9.65 11.58
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 23.82 28.58
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 11.22 13.46
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 12.83 15.4
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 13.20 15.84
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 13.89 16.67
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 18.78 22.54
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 19.92 23.9
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 20.24 24.29
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 20.52 24.62
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 27.14 32.57
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 28.09 33.71
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 27.48 32.98
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 32.34 38.81
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 32.96 39.55
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 33.92 40.7
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 35.59 42.71
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 107.25 128.7
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 110.58 132.7
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 116.76 140.11
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 126.48 151.78
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 103.90 124.68
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 108.08 129.7
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 111.48 133.78
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 118.21 141.85
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 173.48 208.18
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 165.99 199.19
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 102.28 122.74
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 133.01 159.61
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 134.12 160.94
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 135.46 162.55
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 138.63 166.36
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 168.20 201.84
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 187.49 224.99
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1.17 1.4
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1.36 1.63
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1.56 1.87
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 1.94 2.33
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 2.51 3.01
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4.04 4.85
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4.04 4.85
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 255.81 306.97
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 108.71 130.45
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 119.55 143.46
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 130.63 156.76
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 143.92 172.7
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 181.38 217.66
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 215.45 258.54
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 13.42 16.1
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 14.53 17.44
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 17.25 20.7
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 18.85 22.62
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 23.49 28.19
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 25.39 30.47
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 37.65 45.18
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 49.51 59.41
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 81.72 98.06
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 14.06 16.87
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 17.53 21.04
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 21.07 25.28
1509050002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф28 * R1"     (2/30) 32.81 39.37
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 44.76 53.71
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 67.94 81.53
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 147.79 177.35
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 12.06 14.47
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 15.40 18.48
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 17.32 20.78
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 28.12 33.74
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 38.36 46.03
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 58.18 69.82
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 125.03 150.04
     
Ценова листа на Юроком 2000 ООД, в лева, към 21.06.2021 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Форма за заявка