KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешни отоплителни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горимост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация при непресовани съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
       
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. Единична цена  с ДДС в лв.
1511068026 KAN Therm Steel Sprinkler коляно ф89*90 127.82 153.38
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 58.73 70.48
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 8.95 10.74
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 10.14 12.17
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 12.69 15.23
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 14.79 17.75
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 20.45 24.54
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 36.60 43.92
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 45.26 54.31
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 120.10 144.12
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 124.61 149.53
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 130.28 156.34
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 134.80 161.76
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 143.55 172.26
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 152.13 182.56
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 161.21 193.45
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 166.63 199.96
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 205.90 247.08
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 67.77 81.32
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 3.98 4.78
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 4.44 5.33
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 5.22 6.26
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 6.57 7.88
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 8.71 10.45
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 12.12 14.54
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 15.20 18.24
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 19.51 23.41
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 31.42 37.70
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 44.97 53.96
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 49.29 59.15
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 66.54 79.85
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 71.51 85.81
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 75.20 90.24
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 77.05 92.46
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 78.41 94.09
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 86.42 103.70
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 87.77 105.32
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 97.34 116.81
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 5.91 7.09
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 6.33 7.60
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 6.69 8.03
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 9.98 11.98
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 11.38 13.66
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 17.83 21.40
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 20.33 24.40
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 44.56 53.47
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 55.16 66.19
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 68.63 82.36
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 162.40 194.88
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 5.50 6.60
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 5.83 7.00
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 6.12 7.34
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 8.38 10.06
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 16.47 19.76
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 22.01 26.41
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 29.33 35.20
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 77.05 92.46
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 88.59 106.31
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 113.07 135.68
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3.49 4.19
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 4.19 5.03
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 4.60 5.52
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 4.64 5.57
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5.38 6.46
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 12.69 15.23
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 20.66 24.79
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 26.08 31.30
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 175.17 210.20
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4.52 5.42
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 4.64 5.57
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5.38 6.46
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 6.08 7.30
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 8.34 10.01
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 20.33 24.40
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 32.12 38.54
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 39.84 47.81
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 87.20 104.64
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 101.20 121.44
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 127.82 153.38
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 30.56 36.67
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 30.15 36.18
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 31.13 37.36
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 33.43 40.12
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 33.80 40.56
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 39.76 47.71
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 33.80 40.56
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 35.65 42.78
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 58.32 69.98
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 52.53 63.04
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 56.39 67.67
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 10.76 12.91
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 12.16 14.59
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 11.66 13.99
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 13.18 15.82
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 16.06 19.27
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 19.71 23.65
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 29.90 35.88
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 49.94 59.93
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 74.01 88.81
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 34.46 41.35
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 41.52 49.82
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 65.35 78.42
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 10.19 12.23
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 11.46 13.75
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 11.01 13.21
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 12.44 14.93
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 15.03 18.04
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 159.69 191.63
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 5.05 6.06
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 5.22 6.26
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 5.54 6.65
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 8.38 10.06
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 15.20 18.24
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 22.01 26.41
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 29.33 35.20
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 83.79 100.55
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 97.83 117.40
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 116.77 140.12
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 179.08 214.90
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4.39 5.27
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 4.64 5.57
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5.38 6.46
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 6.08 7.30
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 8.34 10.01
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 20.33 24.40
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 32.12 38.54
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 39.84 47.81
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 91.10 109.32
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 107.77 129.32
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 131.02 157.22
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 82.56 99.07
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 79.80 95.76
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 92.86 111.43
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 100.71 120.85
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 109.83 131.80
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 115.50 138.60
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 27.85 33.42
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 30.60 36.72
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 32.12 38.54
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 34.38 41.26
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 33.15 39.78
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 34.87 41.84
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 36.35 43.62
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 89.05 106.86
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3.20 3.84
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3.24 3.89
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3.41 4.09
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 3.94 4.73
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 4.89 5.87
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 8.21 9.85
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 10.97 13.16
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 13.02 15.62
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 44.89 53.87
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 53.19 63.83
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 64.73 77.68
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5.42 6.50
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 87.20 104.64
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 92.62 111.14
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 108.76 130.51
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2.75 3.30
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 2.96 3.55
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 2.96 3.55
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 2.96 3.55
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 2.96 3.55
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3.20 3.84
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 4.85 5.82
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 4.85 5.82
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 4.11 4.93
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 5.67 6.80
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 4.85 5.82
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 8.42 10.10
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 9.16 10.99
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 10.56 12.67
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 36.88 44.26
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 36.88 44.26
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 36.88 44.26
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 19.30 23.16
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 19.96 23.95
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 43.82 52.58
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 46.21 55.45
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 46.90 56.28
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 47.11 56.53
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 63.17 75.80
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 69.29 83.15
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 71.34 85.61
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 81.73 98.08
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 81.69 98.03
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 87.73 105.28
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 132.58 159.10
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 3.20 3.84
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3.70 4.44
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 4.11 4.93
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 4.72 5.66
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 5.91 7.09
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 12.77 15.32
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 14.05 16.86
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 16.51 19.81
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 83.09 99.71
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 97.88 117.46
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 110.53 132.64
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4.56 5.47
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 5.22 6.26
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 5.71 6.85
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 6.57 7.88
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 8.09 9.71
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 4.60 5.52
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 4.60 5.52
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 4.72 5.66
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 5.09 6.11
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 5.54 6.65
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 6.33 7.60
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 6.94 8.33
1509042023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф108 * ф114     (2/-)   0.00
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 100.05 120.06
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 43.37 52.04
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 100.05 120.06
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 100.05 120.06
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 9.69 11.63
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 9.98 11.98
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 10.14 12.17
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 11.95 14.34
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 15.32 18.38
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 11.95 14.34
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 11.95 14.34
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 15.20 18.24
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 18.15 21.78
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 16.31 19.57
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 16.68 20.02
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 17.13 20.56
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 16.06 19.27
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 17.13 20.56
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 38.12 45.74
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 51.50 61.80
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 9.82 11.78
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 9.98 11.98
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 9.98 11.98
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 10.35 12.42
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 11.95 14.34
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 13.10 15.72
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 10.60 12.72
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 11.95 14.34
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 15.20 18.24
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 16.31 19.57
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 19.51 23.41
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 19.84 23.81
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 21.77 26.12
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 33.72 40.46
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 70.15 84.18
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 77.87 93.44
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 100.71 120.85
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 42.47 50.96
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 71.47 85.76
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 44.15 52.98
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 72.49 86.99
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 50.23 60.28
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 94.55 113.46
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 68.14 81.77
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 114.59 137.51
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 105.10 126.12
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 157.55 189.06
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 175.46 210.55
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 220.68 264.82
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 251.16 301.39
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 300.49 360.59
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 263.77 316.52
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 8.54 10.25
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 8.87 10.64
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 9.57 11.48
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 10.27 12.32
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 13.80 16.56
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 21.44 25.73
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 31.67 38.00
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 37.95 45.54
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 160.72 192.86
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 187.45 224.94
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 216.70 260.04
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 207.58 249.10
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 12.69 15.23
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 12.69 15.23
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 12.94 15.53
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 13.92 16.70
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 14.62 17.54
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 28.13 33.76
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 16.22 19.46
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 19.92 23.90
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 31.58 37.90
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 22.14 26.57
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 28.50 34.20
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 40.78 48.94
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 34.46 41.35
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 40.74 48.89
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 45.92 55.10
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 37.91 45.49
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 45.55 54.66
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 135.46 162.55
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 158.74 190.49
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 172.46 206.95
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 162.89 195.47
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 164.37 197.24
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 167.21 200.65
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 168.27 201.92
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 169.10 202.92
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 172.26 206.71
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 260.32 312.38
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 9.28 11.14
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 9.28 11.14
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 9.57 11.48
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 10.64 12.77
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 9.16 10.99
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 9.57 11.48
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 9.57 11.48
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 10.14 12.17
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 25.34 30.41
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 10.14 12.17
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 10.27 12.32
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 25.38 30.46
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 11.95 14.34
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 13.68 16.42
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 14.09 16.91
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 14.83 17.80
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 20.00 24.00
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 21.23 25.48
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 21.56 25.87
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 21.85 26.22
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 28.91 34.69
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 29.94 35.93
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 29.28 35.14
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 34.46 41.35
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 35.12 42.14
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 36.14 43.37
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 37.91 45.49
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 114.26 137.11
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 117.80 141.36
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 124.41 149.29
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 134.76 161.71
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 110.69 132.83
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 115.17 138.20
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 118.78 142.54
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 125.93 151.12
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 184.83 221.80
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 176.86 212.23
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 108.97 130.76
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 141.70 170.04
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 142.89 171.47
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 144.33 173.20
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 147.70 177.24
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 179.20 215.04
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 199.74 239.69
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1.23 1.48
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1.44 1.73
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1.68 2.02
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 2.05 2.46
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 2.67 3.20
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4.31 5.17
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4.31 5.17
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 272.52 327.02
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 115.82 138.98
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 127.37 152.84
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 139.15 166.98
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 153.32 183.98
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 193.20 231.84
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 229.51 275.41
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 14.29 17.15
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 15.48 18.58
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 18.36 22.03
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 20.08 24.10
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 25.01 30.01
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 27.07 32.48
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 40.13 48.16
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 52.74 63.29
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 87.07 104.48
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 14.99 17.99
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 18.69 22.43
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 22.43 26.92
1509050002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф28 * R1"     (2/30) 34.95 41.94
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 47.69 57.23
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 72.37 86.84
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 157.47 188.96
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 12.86 15.43
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 16.43 19.72
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 18.44 22.13
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 29.94 35.93
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 40.87 49.04
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 61.98 74.38
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 133.20 159.84
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД, в лева, към 05.04.2024 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас