KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешни отоплителни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горимост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация при непресовани съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
     
Катал.№ Артикул Цена без ДДС в лв.
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 60.75
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 9.28
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 10.47
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 13.1
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 15.28
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 21.15
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 37.87
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 46.78
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 124.16
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 128.84
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 134.72
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 139.4
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 148.44
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 157.31
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 166.67
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 172.3
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 212.88
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 78.37
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 4.11
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 4.6
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 5.38
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 7.35
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 9.61
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 13.59
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 17.37
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 22.67
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 41.93
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 60.05
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 65.02
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 68.8
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 73.93
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 77.75
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 79.68
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 81.08
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 89.33
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 90.77
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 100.63
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 6.12
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 6.57
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 6.94
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 10.31
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 11.75
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 18.4
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 21.03
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 46.08
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 57.01
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 70.97
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 167.95
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 5.71
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 6.04
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 6.37
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 8.67
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 17
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 22.75
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 30.31
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 79.68
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 91.63
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 116.93
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3.61
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 4.35
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 4.76
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 4.81
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5.54
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 13.1
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 21.36
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 26.98
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 181.13
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4.68
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 4.81
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5.54
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 6.28
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 8.63
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 21.03
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 33.23
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 41.15
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 90.2
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 104.65
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 132.13
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 31.63
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 31.17
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 32.2
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 34.58
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 34.95
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 41.11
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 34.95
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 36.88
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 60.34
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 54.3
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 58.28
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 11.13
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 12.61
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 12.08
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 13.64
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 16.59
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 20.37
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 30.89
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 51.63
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 76.52
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 35.61
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 42.92
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 67.56
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 10.56
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 11.87
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 11.38
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 12.86
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 15.57
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 165.11
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 5.22
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 5.38
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 5.75
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 8.67
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 15.73
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 22.75
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 30.35
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 86.62
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 101.16
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 120.75
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 185.15
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4.56
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 4.81
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5.54
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 6.28
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 8.63
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 21.03
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 33.23
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 41.15
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 94.22
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 111.43
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 135.46
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 85.35
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 82.51
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 95.99
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 104.16
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 113.57
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 119.4
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 28.79
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 31.63
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 33.23
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 35.57
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 34.25
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 36.06
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 37.58
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 92.08
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3.33
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3.33
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3.53
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 4.07
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 5.09
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 8.46
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 11.34
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 13.47
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 46.45
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 55
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 66.91
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5.63
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 90.2
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 95.78
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 112.46
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2.83
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 3.04
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 3.04
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 3.04
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 3.04
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3.33
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 5.01
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 5.01
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 4.23
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 5.83
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 5.01
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 8.71
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 9.45
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 10.93
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 38.12
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 38.12
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 38.12
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 19.96
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 20.66
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 45.34
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 47.77
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 48.51
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 48.71
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 65.35
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 71.67
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 73.77
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 84.49
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 84.44
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 90.69
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 137.1
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 3.29
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3.82
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 4.23
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 4.89
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 6.12
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 13.23
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 14.54
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 17.09
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 85.92
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 101.2
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 114.26
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4.72
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 5.42
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 5.87
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 6.78
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 8.34
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 4.76
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 4.76
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 4.89
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 5.26
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 5.75
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 6.57
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 7.19
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 103.46
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 44.81
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 103.46
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 103.46
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 10.02
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 10.31
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 10.51
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 12.36
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 15.85
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 12.36
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 12.36
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 15.73
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 18.77
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 16.84
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 17.25
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 17.7
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 16.59
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 17.7
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 39.43
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 53.27
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 10.14
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 10.31
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 10.31
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 10.72
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 12.36
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 13.51
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 10.97
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 12.36
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 15.73
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 16.84
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 20.17
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 20.5
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 22.51
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 34.87
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 72.57
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 80.5
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 104.12
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 43.91
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 73.89
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 45.67
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 75
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 51.92
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 97.79
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 70.44
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 118.45
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 108.68
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 162.93
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 181.46
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 228.2
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 259.66
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 310.71
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 272.72
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 8.83
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 9.16
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 9.9
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 10.6
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 14.25
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 22.18
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 32.73
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 39.22
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 166.22
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 193.82
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 224.05
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 214.64
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 13.1
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 13.1
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 13.35
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 14.42
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 15.11
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 29.12
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 16.8
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 20.62
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 32.65
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 22.88
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 29.49
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 42.18
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 35.61
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 42.14
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 47.48
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 39.22
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 47.11
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 140.06
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 164.17
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 178.34
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 168.4
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 169.96
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 172.87
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 174.02
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 174.85
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 178.09
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 269.19
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 9.61
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 9.61
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 9.9
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 11.01
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 9.49
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 9.9
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 9.9
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 10.47
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 26.2
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 10.51
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 10.6
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 26.25
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 12.36
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 14.13
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 14.54
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 15.32
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 20.7
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 21.93
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 22.3
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 22.59
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 29.9
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 30.97
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 30.27
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 35.61
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 36.31
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 37.33
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 39.22
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 118.17
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 121.82
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 128.64
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 139.32
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 114.47
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 119.07
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 122.81
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 130.2
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 191.11
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 182.85
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 112.66
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 146.51
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 147.74
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 149.22
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 152.71
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 185.28
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 206.55
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1.31
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1.48
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1.73
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 2.14
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 2.75
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4.44
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4.44
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 281.8
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 119.73
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 131.68
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 143.92
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 158.54
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 199.78
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 237.32
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 14.79
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 16.02
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 18.98
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 20.78
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 25.88
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 27.97
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 41.48
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 54.54
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 90.03
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 15.48
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 19.3
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 23.21
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 49.29
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 74.83
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 162.81
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 13.27
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 16.96
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 19.1
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 30.97
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 42.26
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 64.11
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 137.76
     
     
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 08.08.2022 г.  
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.  
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.  
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас