KAN THERM Steel Press поцинковани тръби и фитинги

KAN Therm Steel
Кан Терм Стийл
Информация

KAN-therm Steel е комплектна, модерна стоманена инсталационна система, състояща се от прецизни тръби и муфи, произвеждани от висококачествена въглеродна стомана (отвън покрити с антикорозионен слой от цинк) с диапазон на диаметрите 12 - 108 мм.

Системата е предназначена за вътрешни отоплителни и охладителни инсталации, затворени под налягане.

Moнтаж на инсталацията е основан върху бърза и проста техника „Press”, т.е. запресоване на муфите върху тръбата. Плътност на съединенията е осигурена от специални уплътнения с пръстени (о-пръстен) от каучук, устойчив към висока температура, и от система за затягане чрез три точки тип „M”, което гарантира дългогодишна, безаварийна експлоатация.

 Преимущества на Системата KAN-therm Steel:

 • бърз и сигурен монтаж на инсталацията, без използване на открит пламък,
 • голям диапазон на диаметрите на тръби и муфи от 12 до 108 мм,
 • широк диапазон на работна температура от -35°C до 135°C,
 • устойчивост към високо налягане, до 16 бара,
 • малки съпротивления на течението в тръбите и муфите,
 • възможност за съединяване с пластмасовите системи KAN-therm,
 • малко тегло на тръбите и муфите,
 • механична устойчивост,
 • липса на опасност от пожар при монтаж и експлоатация (клас на горимост A),
 • много естетичен външен вид на изпълнените инсталации,
 • система за сигнализация при непресовани съединения.
Ценова Листа
Ценова листа
       
Катал.№ Артикул Единична цена в лв. Единична цена  с ДДС в лв.
1530207024 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/-) 60,75 72,9
1530207013 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/360) 9,28 11,14
1530207014 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/300) 10,47 12,56
1530207016 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/180) 13,1 15,72
1530207018 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/150) 15,28 18,34
1530207020 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/90) 21,15 25,38
1530207022 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/-) 37,87 45,44
1530207010 KAN Therm STEEL двустранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/-) 46,78 56,14
1509057013 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф12 * 12     (-/8) 124,16 148,99
1509057015 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 12     (-/8) 128,84 154,61
1509057017 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/8) 134,72 161,66
1509057000 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/8) 139,4 167,28
1509057019 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/8) 148,44 178,13
1509057021 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/6) 157,31 188,77
1509057001 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/8) 166,67 200
1509057022 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/6) 172,3 206,76
1509057023 KAN Therm STEEL двустранно прехвърляща група поцинкована  ф35 * 15     (-/3) 212,88 255,46
1530207026 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф108x2.0       (6/114) 78,37 94,04
1530207027 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф12x1.2       (6/624) 4,11 4,93
1530207028 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф15x1.2       (6/1290) 4,6 5,52
1530207029 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф18x1.2       (6/1524) 5,38 6,46
1530207030 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф22x1.5       (6/1290) 7,35 8,82
1530207031 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф28x1.5       (6/624) 9,61 11,53
1530207032 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф35x1.5       (6/402) 13,59 16,31
1530207033 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф42x1.5       (6/402) 17,37 20,84
1530207034 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф54x1.5       (6/402) 22,67 27,2
1530207036 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф66.7x1.5       (6/228) 41,93 50,32
1530207037 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф76.1x2.0       (6/234) 60,05 72,06
1530207038 KAN Therm STEEL едностранно поцинкована тръба  ф88.9x2.0       (6/114) 65,02 78,02
1509257003 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф15 * 15     (-/10) 68,8 82,56
1509257000 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 12     (-/10) 73,93 88,72
1509257004 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф18 * 15     (-/10) 77,75 93,3
1509257005 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 12     (-/10) 79,68 95,62
1509257006 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф22 * 15     (-/10) 81,08 97,3
1509257002 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 12     (-/10) 89,33 107,2
1509257007 KAN Therm STEEL едностранно прехвърляща група поцинкована  ф28 * 15     (-/8) 90,77 108,92
1509250001 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф108       (2/4) 100,63 120,76
1509250002 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф15       (20/80) 6,12 7,34
1509250003 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф18       (20/300) 6,57 7,88
1509250004 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф22       (10/150) 6,94 8,33
1509250005 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф28       (10/130) 10,31 12,37
1509250006 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф35       (5/75) 11,75 14,1
1509250007 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф42       (4/48) 18,4 22,08
1509250008 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф54       (4/32) 21,03 25,24
1509250025 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф66.7       (1/4) 46,08 55,3
1509250010 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф76.8       (2/20) 57,01 68,41
1509250012 KAN Therm STEEL капа поцинкована  ф88.9       (2/4) 70,97 85,16
1509068004 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф108       (2/6) 167,95 201,54
1509068006 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф15       (10/150) 5,71 6,85
1509068007 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф18       (10/120) 6,04 7,25
1509068008 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф22       (10/70) 6,37 7,64
1509068009 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф28       (10/40) 8,67 10,4
1509068010 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф35       (5/25) 17 20,4
1509068011 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф42       (4/16) 22,75 27,3
1509068012 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф54       (2/8) 30,31 36,37
1509068018 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф66.7       (1/2) 79,68 95,62
1509068014 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф76.1       (2/16) 91,63 109,96
1509068016 KAN Therm STEEL коляно 45° поцинковано  ф88.9       (2/8) 116,93 140,32
1509011000 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф12       (10/80) 3,61 4,33
1509011002 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф15       (10/70) 4,35 5,22
1509011003 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф18       (10/50) 4,76 5,71
1509011004 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф22       (10/30) 4,81 5,77
1509011005 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф28       (5/20) 5,54 6,65
1509011007 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф35       (2/8) 13,1 15,72
1509011008 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф42       (2/4) 21,36 25,63
1509011009 KAN Therm STEEL коляно гладко поцинковано  ф54       (-/2) 26,98 32,38
1509068036 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф108       (2/4) 181,13 217,36
1509068005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф12       (10/150) 4,68 5,62
1509068037 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф15       (10/150) 4,81 5,77
1509068038 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф18       (10/90) 5,54 6,65
1509068039 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф22       (10/60) 6,28 7,54
1509068040 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф28       (5/30) 8,63 10,36
1509068041 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф35       (5/20) 21,03 25,24
1509068042 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф42       (2/8) 33,23 39,88
1509068043 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф54       (2/8) 41,15 49,38
1509068049 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф66.7       (1/2) 90,2 108,24
1509068045 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф76.1       (2/10) 104,65 125,58
1509068047 KAN Therm STEEL коляно поцинковано  ф88.9       (2/8) 132,13 158,56
1509069004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R1/2"     (10/100) 31,63 37,96
1509069005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф15 * R3/8"     (10/150) 31,17 37,4
1509069006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф18 * R1/2"     (10/60) 32,2 38,64
1509068000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R1/2"     (10/24) 34,58 41,5
1509068001 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф22 * R3/4"     (10/50) 34,95 41,94
1509069009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1"     (5/30) 41,11 49,33
1509069007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 34,95 41,94
1509069008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 36,88 44,26
1509068002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1"     (5/20) 60,34 72,41
1509069010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 54,3 65,16
1509069011 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZD ф35 * R3/4"     (5/10) 58,28 69,94
1509070000 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф12 * R3/8"     (10/150) 11,13 13,36
1509070002 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/100) 12,61 15,13
1509070003 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф15 * R1/2"     (10/150) 12,08 14,5
1509070004 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф18 * R1/2"     (10/60) 13,64 16,37
1509070005 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф22 * R3/4"     (10/50) 16,59 19,91
1509070006 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф28 * R1"     (5/30) 20,37 24,44
1509070007 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф35 * R1 1/4"     (5/10) 30,89 37,07
1509070008 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф42 * R1 1/2"     (2/12) 51,63 61,96
1509070009 KAN Therm STEEL коляно поцинковано MZV ф54 * R2"     (2/8) 76,52 91,82
1509069012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 35,61 42,73
1509069013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 42,92 51,5
1509069014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZD ф35 * R1/2"     (5/10) 67,56 81,07
1509070010 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф12 * R3/8"     (10/100) 10,56 12,67
1509070012 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R1/2"     (10/80) 11,87 14,24
1509070013 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф15 * R3/8"     (10/100) 11,38 13,66
1509070014 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф18 * R1/2"     (10/80) 12,86 15,43
1509070015 KAN Therm STEEL коляно поцинковано късо MZV ф22 * R3/4"     (10/60) 15,57 18,68
1509068021 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф108       (2/6) 165,11 198,13
1509068023 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф15       (10/150) 5,22 6,26
1509068024 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф18       (10/120) 5,38 6,46
1509068025 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф22       (10/60) 5,75 6,9
1509068026 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф28       (10/40) 8,67 10,4
1509068027 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф35       (5/25) 15,73 18,88
1509068028 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф42       (4/16) 22,75 27,3
1509068029 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф54       (2/8) 30,35 36,42
1509068019 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф66.7       (1/2) 86,62 103,94
1509068031 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф76.1       (2/14) 101,16 121,39
1509068033 KAN Therm STEEL коляно-нипел 45° поцинковано ф88.9       (2/12) 120,75 144,9
1509068050 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф108       (2/4) 185,15 222,18
1509068052 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф12       (10/120) 4,56 5,47
1509068053 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф15       (10/120) 4,81 5,77
1509068054 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф18       (10/80) 5,54 6,65
1509068055 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф22       (10/60) 6,28 7,54
1509068056 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф28       (5/30) 8,63 10,36
1509068058 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф35       (5/20) 21,03 25,24
1509068059 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф42       (2/8) 33,23 39,88
1509068060 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф54       (2/6) 41,15 49,38
1509068066 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф66.7       (1/2) 94,22 113,06
1509068062 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф76.1       (2/12) 111,43 133,72
1509068064 KAN Therm STEEL коляно-нипел поцинковано ф88.9       (2/4) 135,46 162,55
1509057024 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 28 * 35 * 28 (2/14) 85,35 102,42
1509057025 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф35 * 35 * 35 * 35 (2/8) 82,51 99,01
1509057026 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 28 * 42 * 28 (2/8) 95,99 115,19
1509057027 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф42 * 42 * 42 * 42 (2/8) 104,16 124,99
1509057028 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 28 * 54 * 28 (2/4) 113,57 136,28
1509057029 KAN Therm STEEL кръстач поцинкован  ф54 * 54 * 54 * 54 (-/4) 119,4 143,28
1509057002 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф15 * 15 * 15 * 15 (5/40) 28,79 34,55
1509057004 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф18 * 15 * 18 * 15 (5/40) 31,63 37,96
1509057005 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 15 * 22 * 15 (10/30) 33,23 39,88
1509057006 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф22 * 18 * 22 * 18 (10/30) 35,57 42,68
1509057007 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 15 * 28 * 15 (5/15) 34,25 41,1
1509057008 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 18 * 28 * 18 (5/15) 36,06 43,27
1509057009 KAN Therm STEEL кръстач прехвърлящ поцинкован  ф28 * 22 * 28 * 22 (5/20) 37,58 45,1
1509245001 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф108       (2/10) 92,08 110,5
1509245002 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф12       (10/140) 3,33 4
1509245003 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф15       (10/140) 3,33 4
1509245004 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф18       (10/140) 3,53 4,24
1509245006 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф22       (10/80) 4,07 4,88
1509245007 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф28       (10/60) 5,09 6,11
1509245008 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф35       (5/40) 8,46 10,15
1509245009 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф42       (4/24) 11,34 13,61
1509245010 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф54       (4/16) 13,47 16,16
1509245000 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф66.7       (2/4) 46,45 55,74
1509245011 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф76.1       (4/24) 55 66
1509245012 KAN Therm STEEL муфа поцинкована ф88.9       (4/16) 66,91 80,29
1509052000 KAN Therm STEEL муфа редуктивна поцинкована ф22 * 15     (10/140) 5,63 6,76
1509221015 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 66.7     (2/4) 90,2 108,24
1509221017 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 76.1     (2/10) 95,78 114,94
1509221018 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф108 * 88.9     (2/10) 112,46 134,95
1509221019 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф15 * 12     (10/200) 2,83 3,4
1509221020 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 12     (10/200) 3,04 3,65
1509221021 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф18 * 15     (10/200) 3,04 3,65
1509221022 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 12     (10/150) 3,04 3,65
1509221023 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 15     (10/140) 3,04 3,65
1509221024 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф22 * 18     (10/120) 3,33 4
1509221025 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 15     (10/70) 5,01 6,01
1509221026 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 18     (10/100) 5,01 6,01
1509221027 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф28 * 22     (10/80) 4,23 5,08
1509221028 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 22     (5/50) 5,83 7
1509221029 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф35 * 28     (5/60) 5,01 6,01
1509221039 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 22     (4/24) 8,71 10,45
1509221040 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 28     (4/24) 9,45 11,34
1509221030 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф42 * 35     (4/24) 10,93 13,12
1509221031 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 18     (4/16) 38,12 45,74
1509221032 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 22     (4/16) 38,12 45,74
1509221033 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 28     (4/16) 38,12 45,74
1509221041 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 35     (4/16) 19,96 23,95
1509221034 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф54 * 42     (4/16) 20,66 24,79
1509221010 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 28     (2/4) 45,34 54,41
1509221011 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 35     (2/4) 47,77 57,32
1509221012 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 42     (2/4) 48,51 58,21
1509221013 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф66.7 * 54     (2/4) 48,71 58,45
1509221035 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 42     (4/4) 65,35 78,42
1509221036 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 54     (4/40) 71,67 86
1509221016 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф76.1 * 66.7     (2/4) 73,77 88,52
1509221037 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 54     (4/32) 84,49 101,39
1509221014 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 66.7     (2/4) 84,44 101,33
1509221038 KAN Therm STEEL намалител поцинкован  ф88.9 * 76.1     (4/16) 90,69 108,83
1509080000 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф108       (-/2) 137,1 164,52
1509080001 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф12       (10/140) 3,29 3,95
1509080003 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф15       (10/140) 3,82 4,58
1509080004 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф18       (10/100) 4,23 5,08
1509080005 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф22       (10/60) 4,89 5,87
1509080006 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф28       (5/40) 6,12 7,34
1509080007 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф35       (5/20) 13,23 15,88
1509080008 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф42       (4/16) 14,54 17,45
1509080009 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф54       (2/8) 17,09 20,51
1509080014 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф66.7       (2/4) 85,92 103,1
1509080011 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф76.1       (2/16) 101,2 121,44
1509080012 KAN Therm STEEL плъзгаща муфа поцинкована  ф88.9       (2/6) 114,26 137,11
1509178000 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф12       (10/80) 4,72 5,66
1509022005 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф15       (10/70) 5,42 6,5
1509022006 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф18       (10/60) 5,87 7,04
1509022007 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф22       (10/40) 6,78 8,14
1509022008 KAN Therm STEEL прехвърляща дъга поцикована ф28       (5/20) 8,34 10,01
1509076000 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/150) 4,76 5,71
1509076002 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф12 * R3/8"     (10/150) 4,76 5,71
1509076003 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/150) 4,89 5,87
1509076004 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/150) 5,26 6,31
1509076005 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/100) 5,75 6,9
1509076006 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/70) 6,57 7,88
1509076007 KAN Therm STEEL преход за фитинг поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 7,19 8,63
1509044019 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф28 * ф33.8     (10/30) 103,46 124,15
1509044023 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф35 * ф42.5     (10/30) 44,81 53,77
1509042024 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф42 * ф48.4     (5/20) 103,46 124,15
1509042025 KAN Therm STEEL преход към "жлеб"  ф54 * ф60.4     (5/15) 103,46 124,15
1509044001 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф12 * R1/2"     (10/130) 10,02 12,02
1509044003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/130) 10,31 12,37
1509044005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/120) 10,51 12,61
1509044006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/80) 12,36 14,83
1509044007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1"     (10/40) 15,85 19,02
1509044008 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/100) 12,36 14,83
1509044010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/100) 12,36 14,83
1509044011 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1"     (10/60) 15,73 18,88
1509044015 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (10/60) 18,77 22,52
1509044014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (10/60) 16,84 20,21
1509044016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (10/30) 17,25 20,7
1509044000 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1"     (10/40) 17,7 21,24
1509042002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (10/40) 16,59 19,91
1509044017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (10/40) 17,7 21,24
1509044012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (4/24) 39,43 47,32
1509044013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZD ф54 * R2"     (4/12) 53,27 63,92
1509045002 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф12 * R3/8"     (10/200) 10,14 12,17
1509045003 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R1/2"     (10/200) 10,31 12,37
1509045005 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф15 * R3/8"     (10/200) 10,31 12,37
1509045006 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R1/2"     (10/160) 10,72 12,86
1509045007 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф18 * R3/4"     (10/100) 12,36 14,83
1509257031 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1"     (10/60) 13,51 16,21
1509045019 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R1/2"     (10/70) 10,97 13,16
1509045009 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф22 * R3/4"     (10/100) 12,36 14,83
1509045010 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R1"     (10/60) 15,73 18,88
1509042021 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф28 * R3/4"     (10/60) 16,84 20,21
1509045012 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1 1/4"     (5/40) 20,17 24,2
1509045020 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф35 * R1"     (10/40) 20,5 24,6
1509045013 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф42 * R1 1/2"     (4/24) 22,51 27,01
1509045014 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф54 * R2"     (4/12) 34,87 41,84
1509042022 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф66.7 * R2 1/2"     (2/8) 72,57 87,08
1509045016 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф76.1 * R2 1/2"     (2/-) 80,5 96,6
1509045017 KAN Therm STEEL преход поцинкован MZV ф88.9 * R3"     (2/-) 104,12 124,94
1509278000 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15       (1/25) 43,91 52,69
1509278007 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф15 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 73,89 88,67
1509278001 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18       (1/25) 45,67 54,8
1509278008 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф18 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/25) 75 90
1509278002 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22       (1/15) 51,92 62,3
1509278009 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф22 * R3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/15) 97,79 117,35
1509278003 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28       (1/10) 70,44 84,53
1509278010 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф28 * R1 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 118,45 142,14
1509278004 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35       (1/10) 108,68 130,42
1509278011 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф35 * R1 1/2" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/10) 162,93 195,52
1509278005 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42       (1/7) 181,46 217,75
1509278012 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф42 * R1 3/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/7) 228,2 273,84
1509278006 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54       (1/5) 259,66 311,59
1509278013 KAN Therm STEEL сферичен кран поцинкован ф54 * R2 1/4" хол.гайка с плоско уплътнение    (1/5) 310,71 372,85
1509257008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф108 * 108 * 108   (2/2) 272,72 327,26
1509257009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф12 * 12 * 12   (10/100) 8,83 10,6
1509257010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф15 * 15 * 15   (10/80) 9,16 10,99
1509257011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф18 * 18 * 18   (10/40) 9,9 11,88
1509257012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф22 * 22 * 22   (10/40) 10,6 12,72
1509257013 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф28 * 28 * 28   (5/25) 14,25 17,1
1509257014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф35 * 35 * 35   (5/15) 22,18 26,62
1509257015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф42 * 42 * 42   (4/8) 32,73 39,28
1509257016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф54 * 54 * 54   (2/6) 39,22 47,06
1509257025 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф66.7 * 66.7 * 66.7   (1/2) 166,22 199,46
1509257018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф76.1 * 76.1 * 76.1   (2/8) 193,82 232,58
1509257019 KAN Therm STEEL тройник поцинкован  ф88.9 * 88.9 * 88.9   (2/6) 224,05 268,86
1509258001 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф108 * R3/4"     (2/2) 214,64 257,57
1509258004 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (10/70) 13,1 15,72
1509258005 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (10/50) 13,1 15,72
1509258006 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф18 * R3/4"     (10/50) 13,35 16,02
1509258008 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R1/2"     (10/50) 14,42 17,3
1509258007 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (10/40) 15,11 18,13
1509257021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1"     (5/30) 29,12 34,94
1509258009 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R1/2"     (5/30) 16,8 20,16
1509258010 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф28 * R3/4"     (5/30) 20,62 24,74
1509257022 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1"     (5/20) 32,65 39,18
1509258011 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R1/2"     (5/20) 22,88 27,46
1509258012 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф35 * R3/4"     (5/20) 29,49 35,39
1509257023 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1"     (4/12) 42,18 50,62
1509258014 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R1/2"     (4/16) 35,61 42,73
1509258015 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф42 * R3/4"     (4/12) 42,14 50,57
1509258000 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1"     (2/8) 47,48 56,98
1509258016 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R1/2"     (2/8) 39,22 47,06
1509258018 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф54 * R3/4"     (2/8) 47,11 56,53
1509257024 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф66.7 * R3/4"     (1/2) 140,06 168,07
1509258020 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф76.1 * R3/4"     (2/12) 164,17 197
1509258021 KAN Therm STEEL тройник поцинкован MZD ф88.9 * R3/4"     (2/8) 178,34 214,01
1509260000 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 22 * 108   (2/6) 168,4 202,08
1509260001 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 28 * 108   (2/4) 169,96 203,95
1509260002 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 35 * 108   (2/6) 172,87 207,44
1509260003 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 42 * 108   (2/6) 174,02 208,82
1509260004 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 54 * 108   (2/6) 174,85 209,82
1509260005 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 76.1 * 108   (2/4) 178,09 213,71
1509260006 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф108 * 88.9 * 108   (2/2) 269,19 323,03
1509260007 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф12 * 15 * 12   (10/100) 9,61 11,53
1509260009 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 12 * 15   (10/100) 9,61 11,53
1509257027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 18 * 15   (10/60) 9,9 11,88
1509257028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф15 * 22 * 15   (10/60) 11,01 13,21
1509260010 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 12 * 18   (10/70) 9,49 11,39
1509260011 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 15 * 18   (10/60) 9,9 11,88
1509257029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф18 * 22 * 18   (10/50) 9,9 11,88
1509260012 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 12 * 22   (10/50) 10,47 12,56
1509260013 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 15   (10/50) 26,2 31,44
1509260014 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 15 * 22   (10/50) 10,51 12,61
1509260015 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 18 * 22   (10/50) 10,6 12,72
1509260016 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 22 * 15   (10/50) 26,25 31,5
1509257030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф22 * 28 * 22   (5/30) 12,36 14,83
1509260017 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 15 * 28   (5/30) 14,13 16,96
1509260018 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 18 * 28   (5/30) 14,54 17,45
1509260020 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф28 * 22 * 28   (5/30) 15,32 18,38
1509260021 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 15 * 35   (5/20) 20,7 24,84
1509260022 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 18 * 35   (5/20) 21,93 26,32
1509260024 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 22 * 35   (5/20) 22,3 26,76
1509260025 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф35 * 28 * 35   (5/20) 22,59 27,11
1509260026 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 22 * 42   (4/12) 29,9 35,88
1509260027 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 28 * 42   (4/12) 30,97 37,16
1509260028 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф42 * 35 * 42   (4/12) 30,27 36,32
1509260029 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 22 * 54   (2/8) 35,61 42,73
1509260030 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 28 * 54   (2/8) 36,31 43,57
1509260031 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 35 * 54   (2/8) 37,33 44,8
1509260032 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф54 * 42 * 54   (2/8) 39,22 47,06
1509260054 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 28 * 66.7   (1/2) 118,17 141,8
1509260037 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 35 * 66.7   (1/2) 121,82 146,18
1509260055 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 42 * 66.7   (1/2) 128,64 154,37
1509260056 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф66.7 * 54 * 66.7   (1/2) 139,32 167,18
1509260038 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 22 * 76.1   (2/14) 114,47 137,36
1509260039 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 28 * 76.1   (2/14) 119,07 142,88
1509260040 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 35 * 76.1   (2/14) 122,81 147,37
1509260041 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 42 * 76.1   (2/12) 130,2 156,24
1509260044 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 54 * 76.1   (2/8) 191,11 229,33
1509260057 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф76.1 * 66.7 * 76.1   (-/1) 182,85 219,42
1509260045 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 22 * 88.9   (2/8) 112,66 135,19
1509260046 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 28 * 88.9   (2/6) 146,51 175,81
1509260047 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 35 * 88.9   (2/6) 147,74 177,29
1509260048 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 42 * 88.9   (2/8) 149,22 179,06
1509260049 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 54 * 88.9   (2/6) 152,71 183,25
1509260058 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 66.7 * 88.9   (1/1) 185,28 222,34
1509260052 KAN Therm STEEL тройник редуктивен поцинкован ф88.9 * 76.1 * 88.9   (2/6) 206,55 247,86
1509182030 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф15 1,31 1,57
1509182029 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф18 1,48 1,78
1509182031 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф22 1,73 2,08
1509182032 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф28 2,14 2,57
1509182033 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф35 2,75 3,3
1509182034 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф42 4,44 5,33
1509182035 KAN Therm STEEL уплътнение "О-пръстен" FPM Viton  ф54 4,44 5,33
1509091010 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф108 *  DN100     (1/2) 281,8 338,16
1509091000 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф35 *  DN32     (1/6) 119,73 143,68
1509091001 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф42 *  DN40     (1/4) 131,68 158,02
1509091002 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф54 *  DN50     (1/2) 143,92 172,7
1509091005 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф66.7 *  DN50     (1/2) 158,54 190,25
1509091003 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф76.1 *  DN65     (1/4) 199,78 239,74
1509091004 KAN Therm STEEL фланшов адаптор поцинкован  ф88.9 *  DN80     (1/2) 237,32 284,78
1509271000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф15 * R3/4"     (10/100) 14,79 17,75
1509271001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - евроконус  ф18 * R3/4"     (10/100) 16,02 19,22
1509106000 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф15 * R3/4"     (10/120) 18,98 22,78
1509106001 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф18 * R3/4"     (10/100) 20,78 24,94
1509106002 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф22 * R1"     (10/60) 25,88 31,06
1509106003 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф28 * R1 1/4"     (10/40) 27,97 33,56
1509106004 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф35 * R1 1/2"     (4/32) 41,48 49,78
1509106005 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф42 * R1 3/4"     (4/12) 54,54 65,45
1509106006 KAN Therm STEEL хол. гайка поцинкована - плоско уплътнение  ф54 * R2 3/8"     (4/8) 90,03 108,04
1509050000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф15 * R1/2"     (2/50) 15,48 18,58
1509050004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф18 * R1/2"     (2/60) 19,3 23,16
1509050001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф22 * R3/4"     (2/40) 23,21 27,85
1509050002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф28 * R1"     (2/30) 36,14 43,37
1509050007 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф35 * R1 1/4"     (2/16) 49,29 59,15
1509050008 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф42 * R1 1/2"     (2/12) 74,83 89,8
1509050003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZD ф54 * R2"     (2/4) 162,81 195,37
1509272000 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф15 * R1/2"     (2/50) 13,27 15,92
1509272006 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф18 * R1/2"     (2/60) 16,96 20,35
1509272001 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф22 * R3/4"     (2/40) 19,1 22,92
1509272002 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф28 * R1"     (2/30) 30,97 37,16
1509272003 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф35 * R1 1/4"     (2/16) 42,26 50,71
1509272004 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф42 * R1 1/2"     (2/12) 64,11 76,93
1509272005 KAN Therm STEEL холендър поцинкован MZV  ф54 * R2"     (2/4) 137,76 165,31
       
Ценова листа на Юроком 2000 ООД в лева, към 02.02.2022 г.    
Относно невключени в ценовата листа артикули, моля свържете се с нашите консултанти.    
Юроком 2000 ООД си запазва правото да променя цените без уведомление.    
Свали Ценова Листа
Свържете се с нас