Изолация от микропореста гума

Информация

Топлоизолационните материали K-FLEX ST са гъвкави еластични материали от пенообразен синтетичен каучук. Произвеждат се във формата на тръби и листове с дебелина до 32 мм. Основата е синтетичен каучук, който ги прави високо еластични и дава възможност за използването им в различни области - климатизация, вентилация, отопление, хладилна техника. Притежават отлична водонепроницаемост, ниска топлопроводимост, свойство на самогасене при пожар, висока устойчивост към микроорганизми, мухъл и атмосферни влияния. K-FLEX ST се използва за изолация на: вентилационни и климатични системи, хладилни инсталации, технологични тръбопроводи и оборудване, санитарни, отоплителни, вентилационни и климатични системи,  водоснабдяване.

Ценова Листа
Катал.№ Артикул Цена без ДДС Мярка
990001 Изолация K-Flex         6/6 (496) 0.33 м.
990005 Изолация K-Flex        10/ 6 (364) 0.44 м.
990009 Изолация K-Flex        12/ 6 (316) 0.44 м.
990015 Изолация K-Flex        15/ 6 (266) 0.45 м.
990023 Изолация K-Flex        18/ 6 (220) 0.56 м.
990028 Изолация K-Flex        22/ 6 (180) 0.58 м.
990039 Изолация K-Flex        28/ 6 (130) 0.82 м.
990051 Изолация K-Flex       35/ 6 (100) 1.05 м.
990058 Изолация K-Flex       42/ 6 (90) 1.16 м.
09006 Изолация K-Flex       6/9 (352) 0.47 м.
990119 Изолация K-Flex      10/ 9 (266) 0.58 м.
990010 Изолация K-Flex      12/ 9 (234) 0.65 м.
001500013 Изолация K-Flex      15/ 13 (136) 1.05 м.
990016 Изолация K-Flex      15/ 9 (192) 0.67 м.
990024 Изолация K-Flex      18/ 9 (166) 0.73 м.
990029 Изолация K-Flex      22/ 9 (136) 0.85 м.
990040 Изолация K-Flex      28/ 9 (98) 1.09 м.
990052 Изолация K-Flex      35/ 9 (76) 1.38 м.
990059 Изолация K-Flex      42/ 9 (60) 1.56 м.
9900994 Изолация K-Flex      48/9 (50) 1.76 м.
990068 Изолация K-Flex      54/ 9 (46) 2.07 м.
990154 Изолация K-Flex      6/13 (200) 0.76 м.
990104 Изолация K-Flex      60/ 9 (46) 2.18 м.
990077 Изолация K-Flex      64/ 9 (46) 2.40 м.
990085 Изолация K-Flex      76/ 9 (40) 2.80 м.
990091 Изолация K-Flex      89/ 9 (36) 3.42 м.
990155 Изолация K-Flex     10/13 (172) 0.89 м.
990097 Изолация K-Flex     108/ 9 (22) 5.36 м.
9900958 Изолация K-Flex     114/9 (22) 5.55 м.
13309 Изолация K-Flex     133/9 (16) 8.18 м.
0160009 Изолация K-Flex     160/9 (16) 8.95 м.
160009 Изолация K-Flex     160/9 (16) 9.58 м.
9900947 Изолация K-Flex     18/13 (118) 1.16 м.
990030 Изолация K-Flex     22/13 (98) 1.20 м.
990041 Изолация K-Flex     28/13 (78) 1.49 м.
990053 Изолация K-Flex     35/13 (58) 1.80 м.
990060 Изолация K-Flex     42/13 (48) 2.07 м.
990107 Изолация K-Flex     48/13 (40) 2.36 м.
990069 Изолация K-Flex     54/13 (34) 2.95 м.
990105 Изолация K-Flex     60/13 (32) 3.15 м.
990078 Изолация K-Flex     64/13 (30) 3.56 м.
990086 Изолация K-Flex     76/13 (26) 3.91 м.
990092 Изолация K-Flex     89/13 (24) 4.80 м.
990098 Изолация K-Flex    108/13 (16) 7.20 м.
990108 Изолация K-Flex    114/13 (16) 7.53 м.
122.19012 Изолация K-Flex    12/19 (88) 1.71 м.
990110 Изолация K-Flex    125/13 (12) 10.95 м.
9900950 Изолация K-Flex    133/13 (12) 11.27 м.
0190015 Изолация K-Flex    15/19 (78) 2.07 м.
9900951 Изолация K-Flex    160/13 (12) 11.96 м.
990102 Изолация K-Flex    18/19 (72) 2.33 м.
990031 Изолация K-Flex    22/19 (64) 2.49 м.
990042 Изолация K-Flex    28/19 (48) 2.96 м.
990054 Изолация K-Flex    35/19 (36) 3.73 м.
990103 Изолация K-Flex    42/19 (32) 4.42 м.
12219048 Изолация K-Flex    48/19 (24) 5.04 м.
9900956 Изолация K-Flex    54/19 (24) 5.62 м.
990109 Изолация K-Flex    60/ 19 (22) 6.05 м.
990055 Изолация K-Flex    64/19 (18) 6.80 м.
00700019 Изолация K-Flex    70/19 (18) 7.42 м.
990087 Изолация K-Flex    76/19 (18) 7.65 м.
990093 Изолация K-Flex    89/19 (14) 8.20 м.
990056 Изолация K-Flex   108/19 (12) 12.00 м.
990153 Изолация K-Flex   114/19 (12) 12.29 м.
9900953 Изолация K-Flex   133/19 (8) 16.80 м.
19170 Изолация K-Flex   170/19 (6) 23.42 м.
252290 Изолация K-Flex   22/25 (42) 5.22 м.
990111 Изолация K-Flex   28/25 (40) 5.93 м.
990112 Изолация K-Flex   35/25 (22) 8.89 м.
254222 Изолация K-Flex   42/ 25 (22) 10.07 м.
990113 Изолация K-Flex   54/25 (14) 11.58 м.
9901578 Изолация K-Flex   60/25 (12) 12.69 м.
28731 Изолация K-Flex   64/25 (12) 13.44 м.
990152 Изолация K-Flex   76/25 (10) 16 м.
990118 Изолация K-Flex   89/25 (8) 17.87 м.
28734 Изолация K-Flex  114/25 (6) 25.6 м.
035032 Изолация K-Flex 35/32 (22) 9.82 м.
042032 Изолация K-Flex 42/32 (16) 11.76 м.
28735 Изолация K-Flex 54/32 (12) 15.04 м.
28732 Изолация K-Flex 64/32 (10) 17.24 м.
123.32076 Изолация K-Flex 76/32 (10) 21.93 м.
28733 Изолация K-Flex114/32 (6) 31.35 м.
FLEXCLAD50x25 Лента изол. 50 х 25 (4) 37.38 бр.
9900946 Лента изол. 50мм х 3мм х 10м (24) 12.18 бр.
27340 Лепило Аерозал - 0.200 мл 7.67 бр.
9900944 Лепило К414 - 0.500 мл (20) 13.18 бр.
9900945 Лепило К414 - 0.800 мл (20) 17.55 бр.
990117 Листова изолация  3 мм 7.02 м2
9900940 Листова изолация  6 мм 8.85 м2
9900948 Листова изолация 10мм 12.29 м2
9900949 Листова изолация 10мм Duct Metal 19.38 м2
990121 Листова изолация 12 мм Duct Metal 19.44 м2
990122 Листова изолация 12 мм Duct Net 26.07 м2
9900942 Листова изолация 13 мм 15.89 м2
9900943 Листова изолация 19 мм 21.98 м2
CLAD19 Листова изолация 19 мм AL 48.29 м2
DUCTALU20 Листова изолация 20 мм Duct Alu 42.47 м2
990123 Листова изолация 20 мм Duct Net 37.95 м2
990120 Листова изолация 25 мм  30.18 м2
990128 Листова изолация 32 мм 39.25 м2
RNMCB232 Листова изолация 32 мм Al Clad 67.82 м2
9900957 Листова изолация 8 мм Duct Metal 16.13 м2
Свали Ценова Листа
Форма за заявка