Тръбна изолация

Тръбна и листова изолация от микропореста гума и разпенен полиетилен. Използването им е за предпазване на водопроводните инсталации от замръзване и конденз. Също така изолацията предпазва предпазва топлопроводите от топлинни загуби.
Изолация от микропореста гума
Изолация от микропореста гума
Изолация от микропореста гума

Изолация от микропореста гума

Изолация от разпенен полиетилен
Изолация от разпенен полиетилен

Изолация от разпенен полиетилен