Тръбна изолация

Тръбна и листова изолация от микропореста гума и разпенен полиетилен.
Използването им е за предпазване на водопроводните инсталации от замръзване и конденз.
Също така изолацията предпазва предпазва топлопроводите от топлинни загуби.
Изолация от микропореста гума

Изолация от микропореста гума

Изолация от разпенен полиетилен

Изолация от разпенен полиетилен